Hoger beroep tegen beslissingen RC Geldermalsen

omARNHEM – Het OM gaat in hoger beroep tegen een aantal beslissingen van de rechter-commissaris inzake de ongeregeldheden in Geldermalsen.

Voor alle verdachten zijn door de rechter-commissaris ernstige bezwaren aangenomen t.a.v. openlijke geweldpleging en voor één verdachte ook het verstoren van een raadsvergadering. Toch heeft de rechter-commissaris vanwege onvoldoende gronden de vordering bewaring afgewezen van 4 personen die betrokken zouden zijn bij deze ongeregeldheden vorige week.

Het OM heeft een ander standpunt dan de rechter-commissaris, vooral ten aanzien van het herhalingsgevaar. Het herhalingsgevaar is volgens het OM nog steeds aanwezig vanwege de manier waarop de verdachten geweld hebben gebruikt tegen beveiligings- en politiemensen en omdat in ieder geval 3 van de 4 verdachten dit geweld ook zouden hebben voorbereid.

Uit onderzoek is gebleken dat deze verdachten vooraf rekening zouden hebben gehouden met rellen. Ze zouden hebben gecommuniceerd over geweld plegen tegen ME-ers en over het meenemen van voorwerpen als vuurwerk, stenen en buizen naar het gemeentehuis van Geldermalsen.

De rechter-commissaris heeft een vijfde verdachte wel in bewaring gesteld, maar deze verdachte geschorst onder voorwaarden. Het OM gaat ook in appèl tegen deze beslissing omdat de algemene voorwaarden waaraan verdachte zich moet houden, het herhalingsgevaar onvoldoende wegnemen.  Over een zesde verdachte neemt de rechter-commissaris volgende week een beslissing.

Vonnis celstraffen voor dood Les Strijder

Les+Strijder+TLG+OnbekendLELYSTAD – De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt twee broers van 37 en 34 jaar tot een gevangenisstraf van 12 maanden voor poging tot zware mishandeling van Les Strijder gepleegd in november 2002 op parkeerplaats de Bosberg te Hilversum.

Hartfalen

De verdachten hebben het slachtoffer op de parkeerplaats mishandeld. Het slachtoffer overleed ter plaatse door hartfalen. De rechtbank vindt dat die dood, waarop verdachten niet uit waren, wel redelijkerwijs aan hen toegerekend kan worden. De veroordeling is overeenkomstig de eis van de officier van justitie.

Vrijspraak

Twee andere mannen van 31 jaar, die bij de mishandeling aanwezig waren, spreekt de rechtbank vrij. De rechtbank vindt, net zoals de officier van justitie, dat er onvoldoende bewijs is dat zij aan de mishandeling meegedaan hebben.

6 voorgeleidingen Geldermalsen

officierHet Openbaar Ministerie zal woensdag 23 december zes personen die vorige week werden aangehouden bij de ongeregeldheden in Geldermalsen voorgeleiden bij derechter-commissaris.

De officier van justitie zal woensdag de bewaring voor veertien dagen vorderen voor een 18-jarige man uit Culemborg, een 25-jarige man uit Heukelum (gemeente Lingewaal) en drie mannen uit Geldermalsen (21, 22 en 52 jaar).

Ook een 22-jarige man uit Enspijk zou naar het oordeel van het OM opnieuw in voorlopige hechtenis genomen moeten worden. De rechter-commissaris oordeelde vrijdag dat deze man niet langer in verzekering hoefde te  blijven. Vanwege de ernst van de feiten waarvan de man wordt verdacht, zal het OM voor hem toch de bewaring vorderen.

Deze 22-jarige man uit Enspijk wordt namelijk, evenals de 52-jarige man uit Geldermalsen, naast openlijke geweldpleging ook verdacht van het verstoren van een raadsvergadering. Het met geweld,  of bedreiging met geweld,  verstoren van de raadsvergadering is apart strafbaar gesteld in artikel 124 van het Wetboek van Strafrecht.

De overige mannen worden verdacht van openlijke geweldpleging.

Twee minderjarige verdachten uit Haaften (gemeente Neerijnen) en Tricht (gemeente Geldermalsen) zijn door de officier van justitie in vrijheid gesteld. Zij blijven wel verdachte, maar mogen vanwege hun leeftijd en hun rol bij de ongeregeldheden het verdere verloop van het onderzoek in vrijheid afwachten.

Van de veertien personen die werden aangehouden, werden er vorige week al zes in vrijheid gesteld. Deze personen worden verdacht van minder ernstige vergrijpen: belediging, vernieling, wederspannigheid en een overtreding van de APV.
De officier van justitie zal op korte termijn een beslissing nemen hoe de zaken tegen deze verdachten worden afgedaan.

Tussenstand Geldermalsen

omARNHEM – Van de veertien personen die woensdag werden aangehouden in verband met de ongeregeldheden bij het gemeentehuis in Geldermalsen, zijn zes personen in vrijheid gesteld. De officier van justitie  wil van de overige acht personen de inverzekeringstelling verlengen met nog eens drie dagen.

Deze acht personen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Zij werden donderdag op het politiebureau in verzekering gesteld voor een termijn van drie dagen. Deofficier van justitie wil deze termijn vandaag met nog eens met drie dagen verlengen. Dit gaat gepaard met een toetsing door de rechter-commissaris. Twee van deze verdachten zijn minderjarig, zij zijn afkomstig uit Haaften (gemeente Neerijnen) en Tricht (gemeente Geldermalsen). De andere verdachten zijn een 18-jarige man uit Culemborg, een 25-jarige man uit Heukelum (gemeente Lingewaal), een 22-jarige man uit Enspijk (gemeente Geldermalsen) en drie mannen uit Geldermalsen (21, 22 en 52 jaar).

Vóór  afloop van deze verlengde inverzekeringstelling, beslist de officier van justitie welke verdachten worden voorgeleid bij de rechter-commissaris voor de bewaring. Deze voorgeleiding vindt dan uiterlijk woensdag plaats.

De zes personen die in vrijheid zijn/worden gesteld, worden verdacht van lichtere vergrijpen dan de acht verdachten.  Twee personen, uit Geldermalsen (20 en 21 jaar) werden woensdagavond aangehouden voor belediging van politieagent(en). Een 27-jarige man uit Geldermalsen werd aangehouden voor eenvoudige vernieling. Een 24-jarige man uit Zaltbommel werd aangehouden voor wapenbezit. Een 25-jarige man uit Meteren (gemeente Geldermalsen) werd aangehouden voor wederspannigheid (het met geweld of bedreiging verzetten tegen een ambtenaar). Een 40-jarige man uit Geldermalsen werd aangehouden omdat hij, in strijd met de bepaling uit de APV, gezichtsbedekkende kleding (bivakmuts) droeg.

13 Jaar cel voor doodslag op Nikki Lawalata

nicky-lawalata2.jpgLELYSTAD – De rechtbank veroordeelt de 41-jarige Sylvana W.  uit Culemborg tot een gevangenisstraf van dertien jaar voor de doodslag op Nikki Lawalata en het wegmaken van haar stoffelijk overschot.

 

Nikki Lawalata

Op grond van al het bewijsmateriaal in het strafdossier concludeert de rechtbank dat het niet anders kan zijn dan dat verdachte zich op 31 augustus 2013 in de woning van haar ex-vriend in Almere schuldig heeft gemaakt aan de doodslag op het slachtoffer door haar te verwurgen. Vervolgens heeft verdachte het stoffelijk overschot weggevoerd naar de Torenvalkweg in Lelystad en daar neergelegd en achtergelaten.

Het slachtoffer was de nieuwe vriendin van de ex-vriend van verdachte. Jaloezie lijkt het motief te zijn geweest voor deze brute en gewelddadige daad. Alles wijst erop dat verdachte het niet kon verkroppen dat het slachtoffer de droomvrouw van haar ex-vriend was en verdachte het contact met haar ex-vriend aan het verliezen was.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een schokkend strafbaar feit waarbij Nikki Lawalata het hoogste rechtsgoed, het leven, is ontnomen. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank in het bijzonder rekening gehouden met het feit dat verdachte geen openheid van zaken heeft willen geven en de familie daarmee met veel vragen achterlaat. Daarnaast heeft verdachte volhard in haar beschuldiging tegen haar ex-vriend, waarvoor geen onderbouwing is geleverd.

De voorlopige hechtenis van de verdachte was eerder door het gerechtshof opgeheven. De rechtbank heeft bij de veroordeling de gevangenneming van de verdachte bevolen.

Eis een jaar cel dood Les Strijder

Les+Strijder+TLG+OnbekendLELYSTAD – De officier van justitie eist een jaar celstraf  tegen twee van de vier mannen, die verdacht worden betrokken te zijn bij de dood van Les Strijder in 2002. Volgens de  officier hebben de mannen hun slachtoffer hebben mishandeld en beroofd waardoor hij een hartaanval kreeg.

Les Strijder

Het delict vond dertien jaar geleden plaats, op 22 november 2002, op een homo-ontmoetingsplaats naast de A27 bij Hilversum. Jarenlang had de zaak de status van cold case; vorig jaar kwam er nieuwe informatie binnen die leidde naar een van de verdachten en tot DNA– en ander bewijs. In het begin van 2015 werden ook de andere verdachtenaangehouden. Door het tijdverloop is de zaak tegen één van hen, die destijds minderjarig was, verjaard.

De vier verdachten die vandaag voor de rechter stonden worden ervan verdacht de 53-jarige Les Strijder te hebben geslagen en geschopt en beroofd van zijn werkjas, telefoon en rijbewijs. Ook zouden de mannen tegen de auto van het slachtoffer hebben geschopt. Het slachtoffer is echter niet overleden aan de verwondingen die hij opliep tijdens de vechtpartij op de parkeerplaats.

Doodsoorzaak is een hartaanval. De deskundige heeft verklaard dat zowel psychische als fysieke stress fatale complicaties kunnen uitlokken bij patiënten met hartaandoeningen maar dat dit ook spontaan kan optreden. Les Strijder had al langer hartproblemen, iets wat de verdachten niet wisten. De mannen dachten dan ook dat het slachtoffers was overleden, toen hij in elkaar zakte en bewegingsloos in de bosjes bleef liggen. Daarom hebben ze ook geen medische hulp ingeroepen. Aangezien het slachtoffer niet is overleden aan zijn verwondingen luidt de aanklacht niet doodslag maar poging zware mishandeling de dood ten gevolge hebbend.

In het onderzoek hebben de mannen de beschuldigende vinger steeds naar de anderen gewezen. Uit de verklaring van de ex-vriendin van een van de verdachten komt als toedracht naar voren dat twee van de vijf mannen tegen de auto hebben geschopt om hem te dwingen uit de auto te komen. Vervolgens hebben ze hem ‘voor de fun’ mishandeld. Toen hij stil op de grond lag, hebben ze hem nog een tikje gegeven om te zien of hij nog leefde. Daarna zijn ze vertrokken, het slachtoffer voor dood achterlatend, en spraken af er met niemand over te spreken. De vriendschap tussen de mannen, die die avond uit waren geweest, was daarna over.

Op basis van het DNA van een van de verdachten dat gevonden is onder de nagel van het slachtoffer, de verklaringen en de omstandigheden die hebben geleid tot heftige stress bij het slachtoffer die leed aan hartproblemen, vindt de officier van justitie bewezen dat de nu 37-jarige en 34-jarige verdachten het slachtoffer hebben mishandeld waardoor hij is overleden. Tegen deze twee verdachten eiste ze een celstraf van twaalf maanden. Hierbij hield ze rekening met de jonge leeftijd destijds en de reclasseringsadviezen, maar ook met de ernst van het feit: een heftige geweldpleging onder invloed van drank en drugs tegen en willekeurig slachtoffer. Ten slotte mag het tijdsverloop geen rol spelen. Van de andere twee 31-jarige verdachten kan niet worden bewezen dat zij deel hebben gehad in de mishandeling; de officier van justitie vroeg de rechtbank hen vrij te spreken van de

OM wil Tarik Z. langer in de cel

tarik ZLEEUWARDEN – De advocaat generaal eist  4 jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk, tegen de 20-jarige Tarik Z. die op 29 januari 2015 de studio’s van de NOS op het Mediapark in Hilversum binnendrong. De man was gewapend met een alarmpistool en gijzelde een beveiligingsmedewerker om zendtijd in het 8-uur Journaal af te dwingen.

De verdachte, afkomstig uit Pijnacker, gaf de beveiliger een brief waarin stond dat er verspreid over het land explosieven met radio-actief materiaal lagen en dat er hackers klaarstonden voor een aanval. Hij eiste zendtijd en dreigde met grote gevolgen als hij zijn zin niet kreeg. De politie overmeesterde de verdachte met getrokken dienstwapen voor het oog van de camera

De verdachte meent dat de media in Nederland, in het bijzonder het NOS Journaal, de publieke opinie manipuleren. In de periode voorafgaand aan de actie heeft hij tevergeefs gepoogd zijn mening onder de aandacht te brengen. ,,Dat brengt verdachte tot de drieste constatering dat, als niemandvrijwillig zijn mening wenst te horen, hij het gehoor dan maar af moet dwingen. Verdachte wil zijn mening aan mensen opleggen’’, aldus de advocaat-generaal.

De actie heeft volgens het OM grote impact gehad, vooral ook omdat deze plaatsvond slechts enkele weken na de terroristische aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs; daarbij werden twaalf mensen doodgeschoten. Een aantal mensen die rechtstreeks met de verdachte werden geconfronteerd hebben zich afgevraagd of zij het er wel levend vanaf zouden brengen. Een groot kijkerspubliek zag de bizarre gebeurtenissen live op televisie.

Volgens het OM heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aangijzeling, bedreiging en verboden wapenbezit. De rechtbankveroordeelde de man tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 15 maanden voorwaardelijk, met als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht en een locatieverbod voor het Mediapark in Hilversum. Verdachte en OM gingen beide in beroep tegen het vonnis.

Het OM had ook bij de rechtbank 4 jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. In hoger beroep hield de advocaat-generaal vast aan het eerder door het OM geformuleerde pakket bijzondere voorwaarden: behalve het reclasseringstoezicht en het locatieverbod wil het OM een meldplicht en een behandelverplichting. Het locatieverbod moet de eerste zes maanden elektronisch worden gecontroleerd, aldus het OM.

De advocaat-generaal vindt dat de rechtbank in haar oordeel ten onrechte heeft meegewogen, ten gunste van de verdachte, dat er beelden zijn uitgezonden van de actie van de verdachte. Volgens het OM heeft de man dit over zichzelf afgeroepen. Het OM vindt evenmin dat de ernst van de feiten enige relativering verdient. De advocaat-generaal: ,,Het doet geen recht aan de context, geen recht aan het feit dat een bewapende man zendtijd af wil dwingen, geen recht aan de impact die dit voorval heeft gehad op de direct betrokkenen en in grote kring daarbuiten.’’ Als het al zo zou zijn dat de samenleving milder is gaan denken over de verdachte ,,dan nog mag dat niet tot de slotsom leiden dat het allemaal wel meeviel, wat er op die avond op het Mediapark gebeurde.’’

Van de straf moet ook een waarschuwing uitgaan, vindt het OM. ,,Een overtuiging mag nooit kracht worden bijgezet door geweld’’, aldus de advocaat-generaal. ,,In een vrije samenleving worden meningen vrijelijk gedeeld en niemand heeft het recht welk geweld ook toe te passen om zijn of haar mening erdoor te drukken. En wie dat wel doet, wacht een scherpe sanctie.’’

Het hof doet (naar verwachting) uitspraak

8 maanden cel verduistering FC Utrecht

fcutrecht_rgb-2_thumb1.jpgUTRECHT – De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt vier verdachten voor hun betrokkenheid bij de verduistering van €77.500 uit de kluis van FC Utrecht op 26 januari 2015.

Een 21-jarige boekhouder in dienst van FC Utrecht, heeft zich schuldig gemaakt aan verduistering in dienstbetrekking. Verdachte heeft samen met zijn 20-jarige broer een overval in scène gezet. Daarbij hebben de twee broers net gedaan alsof de 21-jarige broer werd overvallen door een in bivakmuts gehulde man. Verdachte werd zogenaamd gedwongen geld uit de kluis af te staan aan de overvaller, terwijl hij wist dat de overvaller zijn broer was. Samen hebben zij een geldbedrag van € 77.500,00 uit de kluis weggenomen.

De broers hebben geprobeerd het geld veilig te stellen door het onder te brengen bij een derde verdachte, een 23-jarige man uit Utrecht. De 21-jarige (toenmalige) vriendin van één van de broers heeft meegewerkt aan de verduistering door de vluchtwagen te besturen. Het weggenomen geldbedrag is tot op heden niet getraceerd.

Beide broers worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De 23-jarige verdachte krijgt een voorwaardelijk gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf van 200 uur. De 21-jarige vriendin wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 dagen waarvan 32 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 120 uur. Daarnaast moeten de verdachten gezamenlijk het verduisterde geld aan FC Utrecht terugbetalen.

De ene monstrans is de andere niet deel 2

museumgouda-monstrans.jpgARNHEM –  De advocaat generaal eist celstraffen van acht en zeven jaar tegen  een 51-jarige man uit Diemen en een 51-jarige man uit Amsterdam. In de visie van het OM hebben ze zich schuldig gemaakt aan een reeks zware strafbare feiten waaronder museumroven en meerdere ram- en plofkraken.

De man die de hoogste straf tegen zich hoorde eisen heeft zich in de visie van het OM schuldig gemaakt aan tien strafbare feiten. Het gaat hierbij om het voorbereiden van ram- en plofkraken in de periode maart tot medio juni 2013, een ramkraak op een juwelier in Roosendaal op 11 mei 2011 waarbij sieraden uit de vitrine zijn meegenomen, het wegnemen van een monstrans uit het museum in Gouda door de deur op te blazen en met een moker de vitrine in te slaan op 21 maart 2012, het wegnemen van meerdere schilderijen uit het stadsmuseum in Ijsselstein in de nacht van 10 op 11 mei 2009 en het aanwezig hebben van hard- en softdrugs. Bij de andere verdachte gaat het om zeven strafbare feiten waaronder eveneens het voorbereiden van ram- en plofkraken in de periode maart tot medio juni 2013 en het wegnemen van meerdere schilderijen uit het stadsmuseum in Ijsselstein in de nacht van 10 op 11 mei 2009.

Verder worden beide mannen verdacht van het voorhanden hebben van (volautomatische) wapens en munitie en deelname aan een criminele organisatie die zich bezig hield met onder andere plof- en ramkraken en inbraken.

De rechtbank legde celstraffen van zes en vier jaar op na eisen van de officier van justitie van eveneens acht en zeven jaar. Het OM en de verdachten stelden hoger beroep in. Het hoger beroep van het OM richt zich tegen de vrijspraak van de diefstal bij het museum in Ijsselstein en de strafoplegging door de rechtbank.

De advocaat-generaal vindt dat de opgelegde straffen door de rechtbank onvoldoende recht doen aan de ernst van de feiten. “Het gegeven dat het bij beiden zoveel strafbare feiten zijn, geeft extra reden tot zorg en vormt aanleiding tot de hogere strafeisen. Ook de proceshouding van de verdachten baart zorg. Er is geen enkel aanknopingspunt te veronderstellen dat verdachten hun leven beteren als ze weer vrij zijn. Het betreft hier beroepscriminelen zonder respect voor andermans eigendommen. De samenleving dient zo lang mogelijk passend tegen deze verdachten te worden beschermd.”

De advocaat-generaal vorderde eveneens bij verdachten hetafpakken van het wederrechtelijk verkregen voordeel en ontnemingsmaatregelen op te leggen van respectievelijk ruim € 88.000 en ruim € 1.400.

Uits

8 jaar voor de gruwelijke gewelddadige dood van Tessa van Bokhorst

tessa-van-bokhorst.jpgLELYSTAD – De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt een 35-jarige verdachte uit Urk tot een gevangenisstraf van acht jaar voor poging tot doodslag op de 18-jarige Tessa van Bokhorst op 19 oktober 2014 op camping Het Bosbad in Emmeloord.

In de zaak van de gewelddadige dood van het meisje vindt de rechtbank bewezen -onder meer op grond van DNA-bewijs- dat de verdachte haar met een steen meermalen op het hoofd geslagen heeft. De rechtbank acht echter onvoldoende bewijs aanwezig voor het stichten van brand door verdachte in het chalet waar het slachtoffer toen verbleef.

De rechtbank spreekt de verdachte vrij van de brandstichting. En omdat sectie uitgewezen heeft dat de dood van het slachtoffer veroorzaakt is door de brand, spreekt de rechtbank ook vrij van moord of doodslag.