Werkstraf voor doodrijden bejaard echtpaar met vuilniswagen

midden nederlandLELYSTAD – De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt een 53-jarige chauffeur van een vuilniswagen tot een werkstraf van 150 uur voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval op 23 december 2014 in het Loosdrechtse Bos. De verdachte heeft aanmerkelijk onoplettend gehandeld waardoor een bejaard echtpaar onder de vuilniswagen terecht is gekomen en is overleden.

Aanmerkelijk onoplettend

De verdachte reed op de betreffende dag met een vuilniswagen achteruit over een smal weggetje. De verdachte reed vaker op dit weggetje en hij had kort daarvoor de slachtoffers het veld naast het weggetje zien inlopen. Het is aan de schuld van verdachte te wijten dat hij tijdens het achteruit rijden, de slachtoffers niet heeft opgemerkt. De rechtbank komt op grond hiervan tot een bewezenverklaring van de lichtste mate van schuld, namelijk dat verdachte aanmerkelijk onoplettend heeft gehandeld.

Strafmaat

Het ongeval heeft bij de nabestaanden voor ontzettend veel pijn en verdriet gezorgd. De rechtbank realiseert zich dat dit verlies niet in enige strafmaat is uit te drukken. Toch moet zij zich de vraag stellen welke straf hier in dit geval passend en geboden is.

Werkstraf

De rechtbank is van oordeel dat verdachte weliswaar schuld aan het ongeval heeft gehad, maar dat het hier gaat om een relatief lichte vorm van schuld. Daarnaast houdt de rechtbank in het voordeel van verdachte rekening met het feit dat hij niet eerder met justitie in aanraking is geweest voor dergelijke feiten en met het feit dat hij na het ongeval contact heeft gezocht met de nabestaanden om zijn medeleven te betuigen. De rechtbank veroordeelt de verdachte daarom tot een werkstraf van 150 uur.

Geen rijontzegging

De rechtbank ziet geen aanleiding een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid op te leggen, zoals door de officier van justitie is geëist. De rechtbank is ervan overtuigd dat verdachte voldoende is doordrongen van de ernst van het feit en de noodzaak om vanaf nu voldoende voorzichtigheid te betrachten in het verkeer.

Eis 16 jaar tegen serieverkrachter

serieverkrachter compositietekeningDe officier van justitie eist 16 jaar cel tegen de vermeende serieverkrachter Gerard T. uit Nieuwegein. Het OM acht vier verkrachtingen bewezen.

Omdat de verdachte, een 52-jarige man uit Nieuwegein, geen enkele verklaring heeft afgelegd en niet heeft meegewerkt aan het persoonlijkheidsonderzoek is een zo lang mogelijke celstraf op zijn plaats, als vergelding voor de ernstige feiten, en ter bescherming van de maatschappij.

De verkrachtingen die naar de mening van het OM mede op grond van forensische sporen bewijsbaar zijn, vonden plaats in september 1995 en in oktober 2001. Toen in de loop van het onderzoek naar de feiten van september 1995 het vermoeden ontstond dat het om één dader zou gaan, werden meer gelijksoortige zedenfeiten betrokken in het onderzoek in de hoop zo bij de verdachte te kunnen komen. Eén van de grootste politieteams die Utrecht ooit heeft gekend, werd hiervoor in het leven geroepen.

Zwijgende proceshouding “pijnlijk”

Bijna twintig jaar wist de man uit handen van de politie te blijven. Het was een DNA-hit met drie feiten naar aanleiding van de veroordeling voor een diefstal van twee fietsen, waaronder een politielokfiets, waardoor de verdachte kon worden aangehouden. Nu bekend was wie de verdachte was, stond het team voor de vraag welke feiten aan de verdachte  op basis van voorliggende bewijsmiddelen zijn toe te rekenen. Onderzoek naar zijn computer en telefoon, en naar personen in zijn omgeving leverden geen direct bewijs op voor de feiten van vijftien en twintig jaar geleden. Het NFI verrichtte nader onderzoek wat ertoe leidde dat er voor een vierde feit forensisch bewijs is. Voor de overige achttien feiten die tijdens het onderzoek met het oog op de opsporing aan elkaar gekoppeld waren, vindt het OM dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs was. Er was geen verwachting dat de aangeefsters de verdachte zouden herkennen vanwege de verstreken tijd en veranderd uiterlijk. Daarnaast ontbrak in deze zaken technisch bewijs.

De vier verkrachtingen werden op eenzelfde manier uitgevoerd en in hetzelfde gebied aan de oostkant van Utrecht. De fietsende slachtoffers werden steeds van achteren benaderd, bedreigd met een mes, meegevoerd naar een afgelegen plek en op gewelddadige en brute wijze misbruikt. Twee van de slachtoffer waren nog maar 16 jaar, de andere twee 27 en 28. Hun verklaringen op de zitting lieten zien hoezeer ze de gevolgen van wat hen vijftien of twintig jaar geleden is overkomen, nog altijd ondervinden.

De verdachte heeft gedurende dit onderzoek geen verklaring afgelegd, en evenmin meegewerkt aan het onderzoek door het Pieter Baan Centrum. “Een pijnlijke proceshouding”, volgens de officier van justitie: “Een stug ‘geen antwoord’ is waar de aangeefsters en uw rechtbank het mee mogen doen”. Eén keer heeft de verdachte zich wel uitgelaten over de verdenking jegens hem, toen hij tegen een informant van de politie zei: “Normaal vertel ik dit tegen niemand, maar ik ben de Utrechtse serieverkrachter”.

Bevel medebrenging voor uitspraak geëist

Omdat de deskundigen geen uitspraak kunnen doen over de toerekeningsvatbaarheid of stoornissen van de verdachte, is het niet mogelijk de maatregel tbs te eisen of enige andere maatregel gericht op het voorkomen van recidive. Gezien de ernst van de feiten, de grove inbreuk die is gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de vier vrouwen, en de gevolgen voor de maatschappij in het algemeen, is een zeer langdurige gevangenisstraf daarom op zijn plaats, betoogde de officier van justitie. De ouderdom van de zaak speelt geen rol, de tijd heeft de wonden niet geheeld. Dat de verdachte zou lijden aan een Post Traumatische Stressstoornis – het weinige wat de verdachte over zichzelf vertelde– wordt niet bevestigd door de deskundigen. In plaats hiervan zijn er in de ogen van het OM alleen maar strafverzwarende omstandigheden: de onverhoedse aanval, het grove geweld, de seriematigheid, de vernedering, de pleegplaats en -tijd, de planmatigheid en de jonge leeftijd van de slachtoffers. Naast de maximaal mogelijke gevangenisstraf van zestien jaar, eiste de officier van justitie bovendien dat de verdachte aanwezig zal zijn bij het vonnis op 12 februari.  Dit om recht te doen aan wat één van de aangeefsters zei: “Zelfs als een dader zwijgt, vooral als een dader zwijgt, is het beste antwoord een luid en duidelijk geluid tegen seksueel geweld”.

Billenknijper werd gepest op school

lelystad.jpgLELYSTAD – De officier van justitie eist tegen de 22-jarige Nathan B. uit Diemen 150 uur werkstraf en 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.  B. heeft volgens de officier in  Hilversum 5 vrouwen in de billen geknepen.

Vanaf  2011 vond in Hilversum een serie aanrandingen plaats waarbij een man met een vlassig baardje en een koptelefoon vrouwen op de fiets benaderde en hen in de billen kneep. Lange tijd kon deze ‘billenknijper’ niet worden opgespoord maar na een incident op 2 juni 2013 werd B. aangehouden.

Niet alle aanrandingen die in die periode in Hilversum werden toegeschreven aan de ‘billenknijper’ kon de officier ten laste leggen. In een aantal gevallen is er onvoldoende of zelfs ontlastend bewijs.

De officier van justitie acht vijf incidenten bewezen. Deze voorvallen die de verdachte uit Hilversum ten laste zijn gelegd, vonden plaats op 12 juni en 19 september 2012, en op 4 februari, 4 mei en 2 juni 2013. In alle gevallen volgde hij de meisjes op de fiets en benaderde ze onverhoeds van achteren, waarbij hij de billen aanraakte of erin kneep. Na het incident op 2 juni 2013 ging een onbekend gebleven man achter hem aan en mishandelde hem. De verdachte meldde deze mishandeling daarop zelf bij de politie, waardoor hij in beeld kwam voor de aanrandingen.

pesten

De officier acht de vijf incidenten bewezen op basis van de opgegeven signalementen, de camerabeelden die zijn veiliggesteld, de telefoongegevens en de verklaringen van de aangeefsters. De verdachte zelf bekent slechts twee van de aanrandingen. Hij geeft wel toe dat het vaker is gebeurd, maar kan zich de voorvallen niet precies herinneren. Uit het persoonlijkheidsonderzoek komt een beeld naar voren van een intelligente maar getraumatiseerde man wiens sociale ontwikkelingen door langdurig pesten op school niet goed is verlopen. Deskundigen beschrijven hem ook als narcistisch en impulsief en geven aan dat hij als verminderd toerekeningsvatbaar moet worden gezien. Gedurende zijn schorsing heeft hij een behandeling doorlopen voor deze problemen.

De zeer emotionele slachtofferverklaringen, onder andere door de moeder van een van de slachtoffers, een 15-jarig meisje, gaven aan hoe groot de impact van de feiten was en nog altijd is. In haar requisitoir wees de officier van justitie hier ook op. Met zijn gedrag heeft de verdachte een onaanvaardbare inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de slachtoffers, maar ook heeft hij lange tijd voor veel beroering gezorgd in Hilversum. Dat hij na aanvankelijke ontkenningen, toch heeft bekend merkte ze aan als positief voor alle partijen. Want naast een straf als vergelding, blijft behandeling geboden voor deze verdachte.  Uitspraak 20 januari.

Gelukkig Nieuwjaar

gelukkig nieuwjaarUTRECHT – Van de tachtig aangehouden verdachten die vandaag bij de versnelde afdoening ZSM binnen kwamen, hadden tweeëntwintig zaken te maken met de jaarwisseling. Dit is minder dan de 39 zaken van vorig jaar. In de meeste zaken ging het om vuurwerk en om geweld, veelal gericht tegen de politie. Drie verdachten worden gedagvaard voor de supersnelrechtzitting op 4 januari.

In 13 van de 22 zaken is nog nader onderzoek nodig. In deze gevallen is het nodig om getuigen te horen, beelden uit te kijken of slachtoffers de mogelijkheid te geven zich als benadeelde partij te voegen in de strafzaak om zo te proberen om hun schade te verhalen. Na afronding hiervan zullen ook deze zaken worden beoordeeld. Daarnaast worden nog nieuwe aangiften verwacht, bijvoorbeeld van de brandweer tegen wie in Amersfoort geweld werd gebruikt.

Van de zaken die zijn afgedaan krijgt één minderjarigeverdachte een Halt-straf en twee andere minderjarigen een oproeping voor een taakstrafzitting. Vier meerderjarigen hebben een gewone dagvaarding meegekregen en drie verdachten moeten zich maandag 4 januari verantwoorden op de supersnelrechtzitting in het Utrechtse Gerechtsgebouw. Een man wordt verdacht van wederspannigheid en geweld tegen de politie in Hilversum. Eén wordt verdacht van vernieling van een auto met vuurwerk in Doorn. Een andere man zou vuurwerk hebben gegooid en geweld gebruikt tegen de politie in De Ronde Venen. De zitting begint om 13.00 uur.

Oud en Nieuw gerelateerde feiten zijn misdrijven zoals openlijk geweld, brandstichting, vernieling, mishandeling, geweld, belediging en bedreiging van werknemers met een publieke taak en vuurwerkgerelateerde zaken. Uitgaans- of huiselijk geweld wordt hierbij niet meegeteld, hoewel die feiten veel voorkwamen dit jaar. Net als voorgaande jaren geldt dit jaar een strafverzwaring van 75 procent voor oud en nieuw gerelateerde feiten. Als het gaat om geweld, bedreiging of belediging van werknemers met een publieke taak geldt een strafverzwaring van tweehonderd procent. De officier van justitie hanteert dit als richtlijn en houdt bij de beoordeling altijd rekening met alle omstandigheden.

D