Categorie archief: hoger beroep

Ook in hoger beroep 8 jaar voor bejaarde die vriendin dood sloeg

arnhem-20130306-00475ARNHEM – Een 81-jarige man uit Hilversum is ook in hoger beroep door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf voor doodslag op een 74-jarig slachtoffer. Tevens moet hij de nabestaanden van het slachtoffer een schadevergoeding betalen van bijna 12.000 euro.

Bij de rechtbank

In eerste aanleg heeft de officier van justitie gevorderd verdachte wegens doodslag te veroordelen tot een gevangenisstraf van 8 jaar. De rechtbank Midden-Nederland heeft verdachte bij vonnis van 6 februari 2015  wegens doodslag veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaar. Door verdachte is hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.

Het hoger beroep

De advocaat-generaal heeft in hoger beroep gevorderd verdachte wegens doodslag te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaren.

Ruzie

De echtgenote van verdachte is in 2013, na een huwelijk van 45 jaar, overleden. Vervolgens ontmoette verdachte het slachtoffer, met wie hij een relatie opbouwde. Op 30 juli 2014 kwam het slachtoffer bij verdachte langs in zijn woning. Verdachte heeft verklaard dat het slachtoffer de relatie wilde beëindigen en dat zij ruzie kregen over het bezoek van de dochter van verdachte.

Wijnfles en mes

Nadat verdachte tegen het slachtoffer heeft gezegd dat hij een einde aan zijn leven wilde maken wanneer zij de relatie zou beëindigen en het slachtoffer vervolgens zei dat hij dat moest doen, heeft verdachte het slachtoffer met een wijnfles op haar hoofd geslagen. Vervolgens heeft verdachte een mes gepakt en haar meermalen met het mes gestoken. Door de patholoog is geconcludeerd dat het overlijden van het slachtoffer kan worden verklaard als gevolg van de steekverwondingen waarbij het slaan met de wijnfles aan het overlijden heeft bijgedragen.

Doodslag

Evenals de rechtbank vindt het hof dat er geen sprake is van voorbedachte raad en daarmee dus ook niet van moord. Het hof acht de doodslag bewezen.

Verminderd dan wel enigszins verminderd toerekeningsvatbaar

De verdachte is onderzocht door een psychiater en een psycholoog. Zij constateerden onder meer dat na het overlijden van zijn vrouw bij verdachte enkele persoonlijkheidskenmerken, zoals krenkbaarheid en een neiging tot afhankelijkheid, lijken te zijn versterkt. De gevoelens van teleurstelling, krenking en woede die hij in de relatie met het slachtoffer heeft ervaren en de manier waarop de relatie werd beëindigd, hebben bij verdachte geleid tot een uit zeer bedreigende gevoelens van krenking, woede en angst voorkomende agressieve impulsdoorbraak. De persoonlijkheidskenmerken hebben een rol gespeeld bij de totstandkoming van het tenlastegelegde. Beide deskundigen hebben geconcludeerd dat verdachte verminderd dan wel enigszins verminderd toerekeningsvatbaar was. Het hof volgt hen hierin.

Strafoplegging

Verdachte heeft het slachtoffer aldus op zeer gewelddadige wijze van het leven beroofd. Hij heeft onbeschrijfelijk veel leed toegebracht aan de kinderen, kleinkinderen en de overige familieleden van het slachtoffer, alsmede aan anderen die haar lief hadden. Het hof heeft tevens de leeftijd van verdachte en zijn medische situatie in ogenschouw genomen en ook het feit dat verdachte een blanco strafblad heeft. Het hof heeft verdachte, evenals de rechtbank, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaar.

Schadevergoeding

De nabestaanden van het slachtoffer hebben als gevolg van het tenlastegelegde materiële schade geleden. De rechtbank heeft de schadevergoeding grotendeels toegewezen. Anders dan de rechtbank, wijst het hof de schadevergoeding geheel toe, inclusief de kosten die in rekening zijn gebracht door de notaris. (rechtbankblog)

Glurende hockeycoach krijgt ietsje meer in hoger beroep

gerechtshof AnsterdamAMSTERDAM – Een 46-jarige man is vandaag door het gerechtshof veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Daarnaast moet hij een behandeling ondergaan.

De verdachte was trainer bij hockeyverenigingen in Den Haag en Wassenaar. Daar heeft hij gedurende een groot aantal jaren heimelijk filmopnames gemaakt in dameskleedkamers, door zijn camera in een locker te verbergen. Op die manier kreeg hij vele malen te zien dat hockeyspeelsters zich na een wedstrijd uit- en aankleedden. Een flink deel van deze speelsters was minderjarig. Daarnaast had hij een grote collectie kinderporno en een hoeveelheid dierenporno en beschikte hij over films die door hem in het geniep van zijn buurmeisjes waren gemaakt.

Kleedkamerfilms als kinderporno

De rechtbank had de verdachte afgelopen maart veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Daarbij bestempelde de rechtbank het maken van de opnames in kleedkamers wel als een strafbare vorm van heimelijk filmen, maar vond dat de films van blote minderjarige speelsters niet konden worden gezien als kinderporno. Het Openbaar Ministerie was het daarmee niet eens en ging in hoger beroep. Het hof heeft het Openbaar Ministerie vandaag daarin gelijk gegeven. De opnames van naakte minderjarige speelsters moeten wettelijk gezien ook als kinderporno worden aangemerkt. Het hof maakte echter ook duidelijk dat de kleedkamerfilms van een heel andere orde zijn dan wat in het normale spraakgebruik onder kinderporno wordt verstaan; van seksueel misbruik van jeugdigen door de verdachte is hier geen sprake.

Zwaardere straf dan de rechtbank

Het hof heeft de verdachte een iets zwaardere straf opgelegd dan de rechtbank. De eerste reden hiervoor is dat de verdachte door het heimelijk filmen van de ontkleedde hockeyspeelsters op onaanvaardbare wijze inbreuk gemaakt op hun privacy, met alle gevolge van dien. Hij heeft ook het vertrouwen beschaamd dat hij als trainer van speelsters, ouders en verenigingen had gekregen. Verder heeft de omvang van de kinderpornocollectie van de verdachte en de ernst van het misbruik dat daarop is te zien bijgedragen aan de hogere straf.

Het enkele feit dat het maken van films van blote minderjarige speelsters, naast strafbaar heimelijk filmen, wettelijk gezien ook als het vervaardigen van kinderporno moeten worden beschouwd, leidde niet tot oplegging van een nog hogere straf. Dit omdat het niet om ‘regulier’ kinderpornografisch materiaal gaat. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep een gevangenisstraf van 3 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk geëist. Het hof heeft het OM daarin niet gevolgd. Die eis was onder meer gebaseerd op de veel hogere straffen die worden opgelegd voor het vaardigen van ‘reguliere’ kinderporno, waarbij kinderen vaak worden misbruikt.

Busschutter hoger beroep eis 13 jaar en 4 maanden

leeuwarden59bf8caff1ec252d58114176e3224edd.jpgLEEUWARDEN – De advocaat generaal eist tegen een 40-jarige man uit Almere 13 jaar en 4 maanden gevangenisstraf.  De verdachte schoot 1 jaar geleden in Almere in een bus een volstrekt onschuldige vrouw neer. Hij kreeg van de rechtbank 15 jaar conform.

Almere

De verdachte ging  op 12 februari 2014 met een geladen pistool in de bus nabij station Almere Centrum zitten. Volgens getuigen en de beelden die in de bus zijn gemaakt, zat hij achterin de bus en ging hij staan toen de man waarop hij het gemunt had, de bus binnen kwam. In een poging in de bus op deze man te schieten, raakte hij de vrouw die net op een plek in de bus wilde gaan zitten. De man die het doelwit van de verdachte was, rende de bus uit. De verdachte rende hem achterna en heeft, volgens getuigen, geprobeerd zijn pistool opnieuw te laden om daarna gericht op de man te schieten. Dit lukte niet omdat het wapen haperde. In de bus bevonden zich tientallen passagiers.

De twee mannen kenden elkaar uit de gevangenis in Curaçao waar zij beiden forse straffen uitzaten, de verdachte onder meer voor het medeplegen van een poging moord. De verdachte heeft aangegeven dat hij werd bedreigd door de man die hij heeft beschoten.

aanslag

Het slachtoffer, moeder van vier kinderen, werd op de dag van de dramatische gebeurtenissen 34 jaar. De advocaat-generaal stond uitvoerig stil bij wat haar is overkomen. ,,Zij is door toedoen van verdachte voor de rest van haar leven zwaar gehandicapt in een rolstoel terecht gekomen, omdat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. De gevolgen van zo’n verkeerd moment en zo’n verkeerde plaats, hadden trouwens evenzogoed een andere in die bus aanwezige passagier kunnen treffen, als de loop van het pistool van verdachte nét iets anders gericht geweest was geweest. Zo toevals-afhankelijk en daardoor in-triest kan het dus gaan in je leven, zonder dat je daar ook maar iets aan kan doen.’’

Artsen hebben de kogel niet uit het lichaam van het slachtoffer durven verwijderen, omdat zij vrezen dat dan nog grotere verwoestingen zullen optreden.

De aanslag op het leven van de vrouw komt juridisch neer op een poging tot doodslag. Dat geldt ook voor de pogingen die de verdachte heeft ondernomen zijn rivaal dood te schieten, aldus de advocaat-generaal. Het bewijs voor voorbedachte raad is niet geleverd, in het licht van de aangescherpte criteria van de Hoge Raad op dit punt. De strafeis van 13 jaar en 4 maanden is voor de combinatie van bewezen feiten de maximale. De advocaat-generaal vorderde ook de toewijzing van de door de neergeschoten vrouw geëiste schadevergoeding van ruim 85.000 euro. Uitspraak 2 weken. (rechtbankblog)

lees ook

19 september 2014 Busschutter 15 jaar

27 februari 2014 Busschutter 3 maanden

14 februari 2014 Busschutter 2 weken

3 oktober 2014 Busschutter uitspraak 15 jaar

De man die de politie belde nadat hij zijn vrouw had vermoord verdient 6 jaar terug in hoger beroep

hof-arnhem-leeuwarden_thumb.jpgARNHEM – Het gerechtshof veroordeelt 56-jarige Marinus A. uit Maarn tot 9 jaar gevangenisstraf wegens doodslag. De advocaat generaal had 12 jaar geëist wegens doodslag.

hof

A. belde vanuit een hotel de politie dat hij zijn vrouw had vermoord. De rechtbank gaf A. 15 jaar wegens moord. De rechtbank was ervan overtuigd dat  de vrouw is gewurgd nadat ze met een koevoet was geslagen. Maar het hof ziet alleen nog bewijs voor doodslag. (rechtbankblog)

lees ook

13 april 2015 De man die de politie belde dat hij zij vrouw had vermoord verdient jaren terug in hoger beroep

4 november 2013 Hof op zoek naar een forensisch deskundige voor de man die de politie belde nadat hij zijn vrouw had vermoord

1 juni 2013 De man die de politie belde nadat hij zijn vrouw had vermoord in hoger beroep

23 januari 2013 De man die de politie belde nadat hij zijn vrouw had vermoord, blijft 15 jaar binnen.

9 januari 2013 Man die de politie belde nadat hij zijn vrouw had vermoord wilde niet alleen zijn

12 december 2012 Uitstel in de zaak tegen de man die de politie belde nadat hij zijn vrouw had vermoord

20 september 2012 Het verdriet van de familie van de man die de politie belde nadat hij zijn vrouw had vermoord

21 juni 2012 Drie maanden voorarrest erbij voor man die politie belde na moord op vrouw

13 juni 2012 Man die politie belde na moord op vrouw blijft binnen

Meer gevangenisstraf hangt de gevallen vastgoedbaron boven het hoofd en nu gijzelt de raadkamer hem ook nog

omARNHEM – De advocaat generaal eist 20 maanden cel tegen de gevallen vastgoedbaron Evert Kroon. De 57-jarige Kroon is door de rechtbank al tot 18 maanden veroordeeld wegens belastingontduiking.

Evert Kroon

Kroon kreeg die straf voor een fraude van 1,5 miljoen euro. De rechtbank stelde verbaasd vast dat het Kroon ogenschijnlijk aan niets ontbrak.

Die tijden zijn veranderd. Kroon die volgens de persrol in Laren woont,  werd na de zitting gegijzeld door de rechter commissaris omdat hij onvoldoende zou meewerken aan zijn persoonlijke faillssement.

De raadkamer is het met de rc eens. De raadkamer bepaalt donderdag 23 april dat Kroon wordt gegijzeld totdat hij voldoende meewerkt met de curator. Wordt vevolgd. Uitspraak hof over 2 weken. (rechtbankblog)

lees ook

20 mei 2014 Evert Kroon krijgt 5 getuigen van het Hof

6 mei 2014 Hoger Beroep Evert K

4 april 2012 Anderhalf jaar cel voor Evert die het aan niets ontbrak

20 maart 2012 Anderhalf jaar geeist tegen Evert K.

Over een portier van een beroemde kroeg die ook in hoger beroep wordt veroordeeld

kneusARNHEM – De arme Elwin Bendanon krijgt ook van het gerechtshof geen straf wegens mishandeling. Bendanon wordt veroordeeld zonder oplegging van straf. Wel moet de voormalig portier 219 euro schadevergoeding aan zijn slachtoffer betalen. Veel maakt het niet uit.

portier

Zijn advocaat zal niet ontevreden zijn. Dit is een prima resultaat in een kansloze zaak. Maar  Bendanon  toch wel de grote verliezer in deze zaak. Hij raakte zijn vergunning als portier kwijt omdat hij te ver was gegaan tijdens zijn werk. Hij mishandelde uitgaanspubliek.

Hij werd in sommige media gepresenteerd als de vermoorde onschuld. Weldenkend Utrecht kwam voor hem op. En daarna ging het helemaal niet meer over de mishandeling en zette het Openbaar Ministerie zich schrap. De feiten spraken zoals meestal in het voordeel van het OM. (rechtbankblog)

lees ook

31 maart 2015 Over een portier van een beroemde kroeg die in hoger beroep gaat

12 december 2014 Een portier van een beroemde kroeg zonder respect voor de lichamelijke integriteit

28 november 2014 Over een portier van een roemruchte kroeg en een liegende getuige

De man die de politie belde dat hij zijn vrouw had vermoord verdient jaren terug in hoger beroep

hof-arnhem-leeuwarden.jpgARNHEM – De advocaat generaal eist 12 jaar gevangenisstraf  tegen de 56-jarige Marinus A.  die op 10 juni 2012 in Maarn zijn 45-jarige echtgenote om het leven heeft gebracht door haar met een koevoet op het hoofd te slaan en haar vervolgens aan haar lot over te laten. De verdachte kreeg van de rechtbank 15 jaar wegens moord.

spijt

De verdachte heeft spijt betuigd voor zijn daden, maar heeft volgens de advocaat-generaal tegelijkertijd telkens wisselend verklaard: hij zegt telkens helderheid te willen verschaffen over hetgeen is gebeurd, maar komt steeds met andere versies van ,,de waarheid’’ op de proppen. ,,Mij bekruipt de gedachte dat verdachte tot op de dag van vandaag nog steeds niet het complete en echte verhaal heeft verteld’’, aldus de advocaat-generaal. Dat recht heeft een verdachte, maar voor degenen die het slachtoffer dierbaar was, is dit ,,uitermate onbevredigend’’. De advocaat-generaal: ,,Als het inderdaad zo is dat verdachte de ware toedracht van het overlijden van het slachtoffer niet heeft prijsgegeven, dan is dat iets waar hij rest van zijn leven mee zal moeten leven.’’ Verdachte en slachtoffer hadden samen drie kinderen.

kruis

De verdachte heeft onder meer verklaard dat er tijdens de bewuste avond en nacht spanningen tussen hem en zijn echtgenote waren, waarbij bij hem ,,de spanningen en frustraties steeds verder opliepen’’. Op de slaapkamer zou zijn vrouw hem in zijn kruis hebben geslagen, waarop hij haar met het breekijzer zou hebben geslagen. Zowel de koevoet als de door hem gebruikte handschoenen zouden al in de slaapkamer hebben gelegen. Het slachtoffer lag in bed toen zij meermalen met de koevoet werd geslagen.

Een onaannemelijke verklaring, oordeelt de advocaat-generaal, die ervanuit gaat dat de verdachte de koevoet en de handschoenen uit de schuur heeft gehaald, met het vooropgezette plan zijn echtgenote daarmee van het leven te beroven. Toch ontbreekt in de visie van het OM het doorslaggevend bewijs voor de voorbedachte raad, mede als gevolg van de wisselende verklaringen die de verdachte over de voor zijn vrouw fatale uren heeft afgelegd. De Hoge Raadheeft bovendien de afgelopen jaren zwaardere eisen gesteld aan de voorbedachte raad.

Een aantal omstandigheden duiden er voor het OM in elk geval op dat de verdachte berekenend te werk is gegaan. Het slachtoffer had mogelijk nog geleefd als direct na de klappen met de koevoet hulp was ingeroepen. De advocaat-generaal: ,,Dat heeft verdachte echter niet gedaan en het is keihard om te zeggen, maar hij heeft haar, zo lijkt het, mogelijk letterlijk laten stikken. Ondertussen houdt hij zichzelf bezig met het douchen, het opbergen van de koevoet en het schrijven van een brief. Dan belt hij de politie, maar ook dan weigert hij nadere gegevens te verstrekken over wie hij is, wie het slachtoffer is en waar het slachtoffer is. Op de vraag van de hulpofficier aan wie verdachte wordt voorgeleid of hij zeker weet dat het slachtoffer is overleden informeert hij naar de tijd. Als hij dan hoort dat het half zes in de ochtend is zegt hij: ‘Dan is die dood” . Niet bepaald iemand die zich bekommert om zijn slachtoffer.’’ Arrest 24 april. (rechtbankblog)

lees ook

4 november 2013 Hof op zoek naar een forensisch deskundige voor de man die de politie belde nadat hij zijn vrouw had vermoord

1 juni 2013 De man die de politie belde nadat hij zijn vrouw had vermoord in hoger beroep

23 januari 2013 De man die de politie belde nadat hij zijn vrouw had vermoord, blijft 15 jaar binnen.

9 januari 2013 Man die de politie belde nadat hij zijn vrouw had vermoord wilde niet alleen zijn

12 december 2012 Uitstel in de zaak tegen de man die de politie belde nadat hij zijn vrouw had vermoord

20 september 2012 Het verdriet van de familie van de man die de politie belde nadat hij zijn vrouw had vermoord

21 juni 2012 Drie maanden voorarrest erbij voor man die politie belde na moord op vrouw

13 juni 2012 Man die politie belde na moord op vrouw blijft binnen

Ondertussen bij Moszkowicz verkeersveelpleger Robert krijgt er weer een streepje bij

robert moszkowiczARNHEM – Het gerechtshof veroordeelt de 61-jarige zelfverklaarde straatvechter Robert Moszkowicz uit Amsterdam tot een geldboete van 600 euro en 4 maanden rijontzegging geheel onvoorwaardelijk. De straf was conform de eis.

Robert Moszkowicz

De gevallen advocaat was ooit het zwarte schaap van de familie, maar Moszkowicz is de laatste jaren ingehaald door zijn broers. Wel blijft Robert grote moeite houden met de verkeersregels in Nederland. Hij reed op 17 juli 2012 in Loenersloot meer dan 40 kilometer te hard.

Moszkowicz kreeg de laatste 5 jaar zoveel veroordelingen voor verkeersdelicten dat hij een veelpleger mag worden genoemd. Hij kreeg van de kantonrechter in Utrecht 740 euro boete en dezelfde ontzegging op 15 mei 2013.

Yehudi

Robert ging zoals gewoonlijk in hoger beroep. Hij werd in het hoger beroep bijgestaan door het kantoor van zijn meest geslaagde zoon Yehudi en verdiende wellicht daarom 140 euro. Maar hij mag 4 maanden niet rijden. Dat zal hem moeilijk vallen, leert zijn strafblad.  (rechtbankblog)

lees ook

1 december 2014 De verkeersregels blijven een probleem voor Robert Moszkowicz

21 februari 2014 Verkeersveelpleger Robert Moszkowicz verlengt zijn strafblad

1 november 2013 Hoger Beroep verkeersveelpleger Robert Moszkowicz uitgesteld

27 november 2012 Robert Moskowicz is te druk voor de gevangenis hij moet tuintjes schoffelen

13 november 2012 Eis 10 weken gevangenisstraf tegen Robert Moszkowicz

21 juni 2012 Weer 10 weken gevangenisstraf op de lat voor Robert Moszkowicz

13 juni 2012 Advocaat Robert Moszkowicz verliest kansloze zaak

1 juni 2012 Eis gevangenisstraf tegen Robert Moszkowicz verkeerszaak uitgesteld

29 mei 2012 De terugkeer van Robert Moskowicz als advocaat

3 mei 2012 Robert Moszkowicz bouwt verder aan zijn strafblad

Hof Moltovman blijft buiten

den-bosch-hof_thumb.jpgDEN BOSCH – Het gerechtshof veroordeelt de molotovman Gijsbert Ruiter tot een straf van 1,5 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ruiter hoeft niet terug naar de gevangenis.

hek

Gijsbert Ruiter ging in Haelen 3 jaar gelden ambtenaren te lijf die het hek wilden weghalen dat De Ruiter had opgericht om have en goed te beschermen tegen een naburig kamp.

Hij verdedigde zich met molotovcocktails.  Het OM nam de zaak heel hoog op. De officier eiste zelfs 8 jaar cel. De rechtbank legde een straf op gelijk aan het voorarrest. En ook het Openbaar Ministerie kon er in hoger beroep mee leven dat Molotowman niet meer terug gaar naar de cel. (rechtbankblog)

lees ook

21 oktober 2014 Molotovman blijft buiten maar zaak heropend

7 oktober 2014 Molotovman blijft buiten

27 maart 2014 Hof op schouw bij Molotovman

2 april 2013 9 maanden voor man die Molotovcocktail gooide naar politie

5 juli 2012 Drie maanden voorarrest voor man die Molotovcocktail naar agenten gooide

Hoger beroep doodslag op echtgenote in Dronten

leeuwarden-ressort (1)LEEUWARDEN – De advocaat generaal eist  8 jaar gevangenisstraf en tegen de 69-jarige Ziyadin B. uit Dronten. B. heeft op 23 december 2012 in Dronten in hun woning zijn echtgenote gedood.

vreemdgaan

B. was in de waan  dat zijn echtgenote al jaren vreemd ging. Op verzoek van zijn advocaat Taner is de verdachte onderzocht door een speciale psychiater.

Het Openbaar Ministerie achtte in de rechtbank moord bewezen. De eis was 10 jaar, omdat de man zijn vrouw al vaker had bedreigd en mishandeld.  De rechtbank legde 7 jaar op wegens doodslag. Arrest 9 april. (rechtbankblog)

lees ook

3 januari 2013 Drie maanden voorarrest Drontense kerstmoord