Categorie archief: zorg

Boekpresentatie Ook een Hells Angel wil kerst vieren met zijn kinderen

uitreiking ausma 2

Foto Stad Utrecht

 

1173

Ook een Hells Angel wil met zijn kinderen kerst vieren en honderd andere verhalen uit de rechtbank. Zo heet het tweede boek van rechtbankjournalist Jurgen Swart. De fameuze topadvocaat Willem Jan -vrijspraak van het jaar- Ausma  heeft op 27 november het eerste exemplaar in ontvangst genomen.

Bestel hier

Vrijspraak fysiotherapeut

midden nederlandLELYSTAD – De rechtbank spreekt de 59-jarige fysiotherapeut Peter B. uit Lelystad vrij van van ontucht. De officier had een werkstraf van 150 uur en 4 maanden voorwaardelijk geëist.

afpersing

De fysiotherapeut deed zelf aangifte van afpersing door het slachtoffer en 2 mannen. De vrouw deed daarna aangifte van verkrachting. Daarvoor zag de officier 2 weken al geen bewijs meer. De rechtbank spreekt de fysiotherapeut ook nog vrij van ontucht. (rechtbankblog)

lees ook

11 februari 2015 Eis werkstraf voor fysiotherapeut wegens ontucht

Eis werkstraf voor fysiotherapeut wegens ontucht

omLELYSTAD – De officier van justitie eist 150 uur werkstraf en 4 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf tegen de 59-jarige fysiotherapeut Peter B. uit Lelystad.

schaamstreek

De officier acht bewezen dat B. tijdens zijn werk als fysiotherapeut ontuchtige handelingen heeft gepleegd. Hij zou een patiente tijdens een massage in de schaamstreek hebben aangeraakt. De officier had ook nog verkrachting op de dagvaarding gezet. Maar daarvoor vroeg de officier vrijspraak. Uitspraak 25 februari. (rechtbankblog)

Eis 2 jaar tegen ziekenhuis hacker die misstand aan de kaak wilde stellen

exterieur_bleulandlocatie_11-04-21_297__05_424x283DEN HAAG – De officier van justitie eist 2 jaar gevangenisstraf tegen de 28-jarige Jordy de J. uit Nieuwerkerk aan de IJssel. D J. hefet 2 jaar geleden de computers van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda gehackt.

Hackende huisvrouwen

Op 7 oktober 2012 verscheen op de nieuwssite nu.nl een bericht dat de patiëntgegevens van 493.000 personen in handen van ‘’Bonnie van de hackende huisvrouwen’’ waren komen te liggen. De hack zorgde voor veel onrust.

kwaadaardige software

Na de aangifte van het Groene Hart Ziekenhuis is het Team High Tech Crime van de politie een strafrechtelijk onderzoek gestart. Uit het onderzoek is gebleken dat niet alleen een lek in het beveiligingssysteem van het ziekenhuis was ontdekt, maar dat er ook volledige patiëntendossiers van de servers van het ziekenhuis waren gedownload. Ook bleek dat er kwaadaardige software op de computers was achtergelaten.

misstand

De officieren van justitie vinden dat het hier om een ernstig strafbaar feit gaat. ‘’De verdachte lijkt zich op het standpunt te stellen dat hij met zijn handelen slechts een maatschappelijke misstand aan de kaak heeft willen stellen. Dat de beveiliging niet op orde was betekent niet dat de verdachte zomaar zijn gang kon gaan. Een slechte beveiliging weerhoudt de verdachte niet van zijn eigen verantwoordelijkheden of verplichting om de juiste belangen af te wegen.’’

‘’Als de verdachte alleen had willen aantonen dat er een lek in de beveiliging van het ziekenhuis aanwezig was, had hij zich in ieder geval moeten beperken tot het raadplegen van zijn eigen gegevens. Hij geeft namelijk in zijn verhoren zelf aan dat hij dit ziekenhuis heeft gekozen omdat hij zelf in het systeem zou staan. Er is geen enkele noodzaak geweest om de gegevens van nietsvermoedende derden te raadplegen en hun privacy op verregaande manier te schenden.’’

ethisch hack

Volgens het openbaar ministerie is er geen sprake van een hack uit ethische motieven. De grenzen die hiervoor zouden kunnen gelden zijn in ernstige mate overschreven. Door zichzelf steeds weer toegang te verschaffen tot de gegevens van het ziekenhuis, deze gegevens te downloaden, te bespreken en soms zelfs te delen met derden en door het achterlaten van kwaadaardige software had deze hack op geen enkele wijze meer met ideologische motieven te maken.

De officier rekent het de verdachte zwaar aan dat hij zijn talenten op het ict-gebied op negatieve wijze heeft ingezet en daarbij geen enkel oog heeft gehad voor de belangen van derden. ‘’Ook al pretendeert hij dat wel te doen, hij heeft door zijn handelen volkomen onnodig het veiligheidsgevoel van bijna een half miljoen patiënten aangetast.’’

kinderporno

Tijdens het onderzoek is door de politie op de computer van verdachte ook kinderporno aangetroffen. De 2035 foto’s en 569 video’s waren terug te vinden op goed verborgen plaatsen in de computer. Hij maakte daar een gewoonte van. De officieren van justitie vinden het aantreffen van dit materiaal waar onschuldige kinderen slachtoffer zijn geworden van misbruik nogal in tegenstelling met de door verdachte gestelde ethische kant van het andere strafbare feit, namelijk het hacken van de computers van het ziekenhuis.

Omdat psychisch deskundigen adviseren dat behandeling bij De WAAG nodig is voor die gewoonte maken van het bezit van kinderporno, is er een celstraf van twee jaar geëist waarvan acht maanden voorwaardelijk.met een proeftijd van drie jaar.

De rechtbank doet op 17 december uitspraak. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Schouwarts vrijgepleit

amsterdamAMSTERDAM -Het gerechtshof beslist dat het Openbaar Ministerie hoeft niet over te gaan tot vervolging van politiemensen en de schouwarts die betrokken waren bij de dood van Ishan Gürz  op 3 juli 2011.

De 19-jarige Gurz  overleed nadat hij zich na een vernieling tegen aanhouding door de politie verzette. Bij de aanhouding is het nodige geweld toegepast. Na verblijf in een politiecel is hij in het ziekenhuis overleden, naar alle waarschijnlijkheid aan de gevolgen van een niet gediagnostiseerd geagiteerd cocaïnedelirium.

doodslag

De schouwarts en de politie valt niets te verwijten volgens het hof.
De vader van de overledene had aangifte gedaan van doodslag, dood door schuld, mishandeling met de dood tot gevolg en verlating van een hulpbehoevende.

nabestaanden

Het OM oordeelde dat zowel de politieagenten die hem aanhielden, als de arrestantenbewaarders, als de arts die hem in de politiecel bezocht strafrechtelijk niets te verwijten valt. De nabestaanden zagen dit anders en dienden daarom een artikel 12-klacht in bij het hof.

Het hof oordeelt dat het onderzoek zorgvuldig is geweest en dat daarin onvoldoende feiten naar voren zijn gekomen die erop wijzen dat de betrokken politiemensen en forensisch arts een strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Dat betekent dat het hof van oordeel is dat de beslissing van het OM juist was en dat er geen vervolging ingesteld moet worden. Daarmee is de beslissing van het OM nu ondersteund door een gerechtelijk oordeel.

agressief

Omdat Gürz zeer agressief was, gebruikte de politie geweld om hem onder controle te brengen en te houden. Hij werd in een observatiecel geplaatst gezien het opvallende gedrag dat hij vertoonde en het vermoeden dat hij onder invloed van verdovende middelen was.

De Rijksrecherche onderzocht in 2011 onder leiding van het OM het handelen van de politie en het optreden van een arts, die hem in zijn cel bezocht. Het OM  stelde na dit onafhankelijke onderzoek vast dat de door de politie verrichte handelingen noodzakelijk waren. Het letsel is allemaal verklaarbaar, hetzij door het reanimeren, hetzij door het gedrag van Gürz in zijn cel.

cocaine

Sectie bij het NFI wees uit dat Gürz het meest waarschijnlijk is overleden aan een combinatie van fors cocaïnegebruik en hartfunctiestoornissen. Vermoedelijk had hij een zogeheten geagiteerd cocaïnedelirium. Ook andere deskundigen hebben deze conclusie getrokken. Het Openbaar Ministerie constateert dat de arts weliswaar de symptomen van dit geagiteerd deliriumsyndroom niet tijdig heeft onderkend en dat hij erg afwachtend was, maar dit levert geen verwijt op dat onder de reikwijdte van het strafrecht valt.

De nabestaanden waren het niet eens met de beslissing van het OM geen vervolging in te stellen en dienden een artikel 12-klacht in. Het hof heeft het dossier alsmede aanvullende (forensische) stukken bestudeerd en constateert net als het OM dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat sprake is van een strafbaar feit.

Het OM betreurt de eenzijdige berichtgeving die in deze zaak heeft plaatsgevonden. Omdat de art. 12-procedure liep konden zowel het OM als de politie niet op de zaak ingaan. Het eenzijdige beeld dat is geschetst heeft grote invloed gehad op de betrokken agenten.(andereverhalenuitderechtbank.nl)

Borstendokter blijft een vrij man

rb den haagDEN HAAG – De rechtbank spreekt de 55-jarige Rock G. uit Vlaardingen vrij. Er is geen bewijs dat patiënten letsel hebben opgelopen door het medisch handelen van deze  borstendokter. De officier had 3 jaar geëist wegens  mishandeling  met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.

gynaecoloog

G. was een gynaecoloog die zich in zijn kliniek in Den Haag toelegde op cosmetische operaties zoals borstvergroting. De kliniek werd gesloten door de inspectie.  Er waren meer dan 100 aangiftes tegen G. van vrouwen die zich verminkt voelden. G. werd geschrapt uit het BIG register en mag nooit meer als dokter werken.

De officier eiste 3 jaar omdat G. zich ten  onrechte had uitgegeven als chirurg en bij de operaties de fout in was gegaan.  De rechtbank ziet wel dat het letsel te  maken heeft met de behandeling. Maar er is geen bewijs dat het letsel is ontstaan door medische fouten van de verdachte. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

15 oktober 2014 Borstendokter dreigt de cel in te draaien

Borstendokter dreigt de cel in te draaien

Den-Haag.jpgDEN HAAG – De 55-jarige Rock G. uit Vlaardingen die bekend stond als de borstendokter hangt een lange celstraf boven het hoofd. De officier van justitie eist 3 jaar.  G. zou  zeker 10 patiëntes hebben mishandeld met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.

Den Haag

G. een voormalig gynaecoloog opereerde zijn patiënten in zijn kliniek in Den Haag. De vrouwen lieten vooral borstvergrotingen uitvoeren. Volgens het OM had G. voor al die ingrepen geen papieren en geen ervaring.

De kliniek werd na 1 jaar gesloten door de inspectie. De kliniek was onhygiënisch en ongeschikt en G. deed zich voor als plastisch chirurg terwijl hij dat helemaal niet was.

Het OM kreeg na een oproep in de media 120 aangiften van vrouwen die een borstvergroting hadden laten uitvoeren. De slachtoffers hebben na 5 jaar nog steeds last van de verminkingen. Uitspraak 29 dokter. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Crowdfunding??

bil10ev

Crowdfunding is in. Doe mee met de trend. Grijp uw kans. En beloon de schrijver van dit blog voor zijn hard werk. Geef gul en maak een gift over.

tav Jurgen Swart Journalistiek

ovv andere verhalen uit de rechtbank

NL30 INGB 0004 6114 42

Hoger beroep arts Jansen Steur in Arnhem

downloadARNHEM – Het hoger beroep dat de veroordeelde arts Ernst Jansen Steur heeft aangespannen tegen zijn strafrechtelijke veroordeling dient in Arnhem. De Twentse ex-neuroloog kreeg van de rechtbank Overijssel in februari 3 jaar gevangenisstraf.

verkeerde diagnoses

De inmiddels 68-jarige Jansen  Steur  kreeg zijn straf omdat hij verkeerde diagnoses stelde bij verschillende voormalig patiënten. Hij wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de zelfmoord van een patiënte. Zij dacht dat ze snel zou overlijden omdat ze ernstige ziektes had. Later bleken de diagnoses verkeerd.

Volgens rechtspraak.nl verschenen er in verschillende media berichten dat het appel in Almelo zou dienen. Maar nu is bepaald dat het volgens de regels in Arnhem gebeurd. Op 24 september begint het beroep met een regiezitting. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Mishandeling door ambulancemedewerker noodweer

ambulance_thumbAMSTERDAM – De rechtbank ontslaat de 43-jarige ambulancemedewerker Jeroen N. uit Amsterdam van alle rechtsvervolging. Tegen N. was 20 uur voorwaardelijke werkstraf  geëist omdat hij een omstander had mishandeld.  De rechtbank acht de mishandeling bewezen maar N. krijgt geen  straf omdat er sprake was van noodweer.

aanrijding

Op 11 augustus 2012 vond een aanrijding plaats tussen twee auto’s in Amsterdam waarbij twee inzittenden gewond raakten. Daar waren verschillende politiemensen, twee ambulances en omstanders bij aanwezig. Een cameraman van AT5 filmde ter plekke.

Enkele agressieve omstanders belemmerden het werk van de ambulancebroeders.  Ambulancebroeder N. pakte een omstander stevig bij de keel.

dreigend gevaar

De rechtbank komt tot het oordeel dat er inderdaad sprake is van een situatie met dreigend gevaar waartegen de ambulancebroeder zich mocht verdedigen. Uit filmopnamen en getuigenverklaringen blijkt dat het slachtoffer in bedwang werd gehouden door politieagenten en naar de ambulancebroeder schreeuwde. Op een gegeven moment rukte het slachtoffer zich los en maakte een slaande beweging richting de ambulancebroeder. Omdat deze zich bedreigd voelde pakte hij vervolgens de keel van de man vast. De rechtbank beslist dat het beroep op noodweer slaagt en acht de bewezen mishandeling daardoor niet strafbaar. (andereverhalenuitderechtbank.nl)