Tagarchief: Anneke van der Stap

Ron P. hoeft niet meer bang te zijn voor levenslang

om_thumbDEN HAAG – Het Openbaar Ministerie gaat niet in cassatie in de zaak tegen de 39-jarige Ron P. P. zit 20 jaar uit wegens moord op Christel Ambrosius in Putten en doodslag op Anneke van der Stap in Rijswijk.

levenslang

Het OM heeft in 2 instanties wegens moord levenslang geeist tegen P. , die wordt verdacht verantwoordelijk te zijn voor de dood van Anneke van der Stap. Na bestudering van het arrest acht het OM onvoldoende aanknopingspunten aanwezig voor een kansrijke cassatie.

waardering

De Hoge Raad kijkt uitsluitend of het recht juist is toegepast dan wel of de procedures op de juiste wijze zijn gevolgd. Het Gerechtshof Den Haag kwam tot vrijspraak van moord door waardering van het bewijsmateriaal.

Bewijswaardering is voorbehouden aan de feitenrechter en biedt geen aanknopingspunt voor cassatie. Het hof heeft daarnaast de vrijspraak, in de visie van het OM, voldoende en begrijpelijk gemotiveerd. Ook op dat punt ziet het OM geen cassatiemogelijkheden. Advocaat Ruud van Boom kondigde wel cassatie aan. Wordt vervolgd. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

15 juli 2014 Ron P. krijgt 4,5 jaar erbij wegens doodslag

18 juni Vasthoudend OM eist opnieuw levenslang tegen Ron P.

5 oktober 2012 Ron P. zelf ook in hoger beroep

3 oktober 2012 Openbaar ministerie in hoger beroep tegen vrijspraak Ron P.

Ron P. krijgt 4,5 jaar erbij wegens doodslag

den haagDEN HAAG – Het gerechtshof legt de 39-jarige Ron P. 4,5 jaar op wegens doodslag op Anneke van der Stap P. zit al een straf van 18 jaar uit vanwege de moord op Christel Ambrosius, de Puttense moordzaak

Den Haag

De 22-jarige Van der Stap werd in juli 2005 voor het laatst gezien toen zijnde trein nam van Enschede naar Den Haag. Haar lichaam werd 11 dagen later gevonden in Rijswijk. P. had spullen van de vrouw in bezit. Hij zweeg.

levenslang

Het OM eiste al 2 keer levenslang wegens moord tegen de verdachte die blijkbaar  een probleem heeft met vrouwen. Advocaat Ruud van Boom overtuigde de rechtbank dat er geen wettig bewijs was, De rechtbank sprak P. vrij.  Maar het gerechtshof ziet voldoende bewijs voor doodslag. 

Hoewel de straf wel erg veel lager wordt dan het Openbaar Ministerie eiste.  Dat komt omdat de 2 moorden tegelijk hadden kunnen worden berecht. Dan was een maximalse straf van 20 jaar mogelijk geweest. Er bleef nog4,5 jaar over.

P. gaat in cassatie. Advocaat Ruud van Boom blijft van mening dat er geen bewijs is. Wordt vervolgd. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

18 juni Vasthoudend OM eist opnieuw levenslang tegen Ron P.

5 oktober 2012 Ron P. zelf ook in hoger beroep

3 oktober 2012 Openbaar ministerie in hoger beroep tegen vrijspraak Ron P.

Vasthoudend OM eist weer levenslang tegen Ron P.

hof den haagDEN HAAG – De advocaat  generaal eist  levenslang tegen de 39-jarige Ron P.   P. heeft volgens het OM  Anneke van der Stap vermoord  in juli 2005 in Rijswijk. De rechtbank sprak P. vrij wegens gebrek aan technisch bewijs.

trein

De 22-jarige Anneke van der Stap werd op 11 juli 2005 voor het laatst gezien toen zij op het station in Enschede de trein naar Den Haag nam. Op 12 juli 2005 kwam bij de politie een melding binnen dat het slachtoffer vermist werd, omdat zij niet op haar werk was verschenen. Pas 11 dagen later, op 22 juli, werd haar lichaam in de bosjes aan het Jaagpad in Rijswijk aangetroffen.

In de visie van het Openbaar Ministerie is er, ondanks de zwijgende houding van de verdachte, voldoende bewijs om tot een veroordeling te komen. De verdachte had spullen van het slachtoffer in zijn bezit en op camerabeelden is te zien hoe de verdachte kort na de verdwijning, in de nacht van 11 op 12 juli 2005, met de bankpas van het slachtoffer chipt bij een benzinestation in Scheveningen.

Ten tijde van het misdrijf verbleef de verdachte regelmatig in Scheveningen, waar in de nacht van de verdwijning van het slachtoffer haar telefoon nog een zendmast heeft aangestraald. De verdachte kende de omgeving van het Jaagpad goed, omdat hij daar regelmatig viste. Tevens zijn er in de visie van het Openbaar Ministerie betrouwbare verklaringen van medegedetineerden die een verklaring hebben afgelegd over hetgeen de verdachte tegen hen in de gevangenisstraf over het misdrijf heeft verteld.

Het Openbaar Ministerie is van mening dat er sprake is van moord, dus van voorbedachte rade. ‘De verdachte heeft een aantal beslissingen genomen, elk uitgevoerd met een aantal handelingen die langere tijd geduurd moeten hebben. Deze tijd had verdachte kunnen gebruiken om zich te bezinnen en de gevolgen van zijn handelen te overzien. Dan was het misschien nog mogelijk geweest dat Anneke van der Stap bij zou komen en nog niet was overleden. De tijdsduur van de beslissing om haar de bus in te trekken tot het voltooien van de levensberoving is zodanig lang dat het niet waarschijnlijk is dat er vanuit een opwelling is gehandeld. Daarvoor zijn de handelingen te veel omvattend, vereisen ze handigheid, voortdurende kracht en overwicht. Naast het om het leven brengen van het slachtoffer kan ook bewezen worden dat verdachte de bagage van het slachtoffer heeft gestolen en dat hij kinderporno voorhanden heeft gehad’, aldus het Openbaar Ministerie.

Bij de strafeis is rekening gehouden met de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder ze zijn gepleegd. ‘De moord op Anneke van der Stap is een verschrikkelijk ernstig feit die de nabestaanden en de samenleving lange tijd heeft geschokt. Vooral door toedoen van verdachte, door het wegmoffelen van haar lichaam diep in de bosjes zodat ze lang onvindbaar was en waardoor sporen zijn gewist, door het lang uitblijven van zijn verklaring en daarna door het vaststellen van het leugenachtig karakter daarvan, heeft de zaak heel lang op zich laten wachten. De verdachte is eerder, nu onherroepelijk, veroordeeld voor de moord en de verkrachting van Christel Ambrosius. Hij heeft in deze strafzaak geen inzicht willen geven in zijn beweegredenen waarom hij zo gehandeld heeft. Dit doet vrezen voor het ergste. Op grond van de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder verdachte ze heeft gepleegd en de bescherming van de maatschappij, en in het bijzonder de vrouwen daarin, is alleen de langst mogelijke gevangenisstraf een passende straf. Dat geldt temeer nu er geen termen zijn om de maatregel van terbeschikkingstelling (TBS) met dwangverpleging op te leggen.  De kans op herhaling is groot’, aldus de advocaat-generaal tijdens het requisitoir.

De rechtbank sprak de verdachte vrij van de moord en de diefstal van de spullen. Voor het bezit van de kinderpornografische afbeeldingen werd de verdachte schuldig bevonden, maar daarvoor werd aan hem geen straf of maatregel opgelegd. Zowel het OM als de verdachte stelden hoger beroep in tegen de uitspraak.

Uitspraak 15 juli(andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

5 oktober 2012 Ron P. zelf ook in hoger beroep

3 oktober 2012 Openbaar ministerie in hoger beroep tegen vrijspraak Ron P.

Ron P. zelf ook in hoger beroep

DEN HAAG – Ron P. die 18 jaar uit zit voor de moord op Christel Ambrosius gaat zelf ook in hoger beroep.  Dat vertelt zijn advocaat Ruud van Boom. P. is vrijgesproken van de moord op Anneke van der Stap maar hij is veroordeeld wegens het bezit van kinderporno.

Ruud van Boom

Volgens Van Boom  is deze kinderporno, 2 afbeeldingen en 1 filmpje, bijvangst van een zoektocht op internet.  P. heeft het volgens zijn advocaat niet opzettelijk gedownload.

Die kinderporno is ook niet de voornaamste zorg van P. op dit moment,. Het openbaar ministerie dat bij de rechtbank levenslang eiste maar de lit op zijn neus kreeg, tekende op 3 oktober al hoger beroep aan. Dat zou ik ze hebben afgeraden op basis van dit dossier, wil Van Boom daarover kwijt..(andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

3 oktober 2012 Openbaar ministerie in hoger beroep tegen vrijspraak Ron P.