Tagarchief: burgemeester

Pedo pleegt geen onrechtmatige daad door pedo te zijn

Wouter KolffUTRECHT – In een zaal waar zelfs de camera’s van het journaal staan opgesteld, haalt de Utrechtse voorzieningenrechter Penders een ideetje van de burgemeester van Veenendaal keihard onderuit. Burgemeester Wouter Kolff had het plan opgevat om een pedofiel bij te sturen door afspraken af te dwingen bij de civiele rechter.

Wouter Kolff

Deze 48-jarige pedofiel kwam in juli vrij na het uitzitten van 2 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk vanwege het downloaden van kinderporno in het netwerk van Robert M. In 2006 is de man veroordeeld wegens het misbruiken van een neefje. Hij heeft 6 jaar lang in dezelfde wijk in Veenendaal gewoond zonder zich ooit te vergrijpen aan een kind. Dus zoals Wouter van Tol al stelde: waar is het spoedeisend belang. Maar ook daar kwam de rechter niet aan toe.

Niet-ontvankelijk

De rechter heeft onderzocht of de gemeente Veenendaal naast haar bevoegdheid in het bestuursrecht en de mogelijkheden die het strafrecht biedt, ook via de civiele rechter maatregelen mag opleggen. De rechter concludeerde dat de gang naar de civiele rechter in dit geval een onaanvaardbare doorkruising van het publiekrecht is.

De rechter oordeelde dat het de bevoegdheid van de strafrechter is om naast een straf aanvullende maatregelen op te leggen. De strafrechter neemt een beslissing gebaseerd op het volledige strafdossier, dat bestaat uit alle politiële maar ook alle persoonsgegevens van de verdachte. De gemeente of de burgemeester beschikt daar niet over. Ook de civiele rechter beschikt niet over deze gegevens. Een gewogen beslissing over de noodzaak van de door de gemeente gewenste maatregelen kan de civiele rechter dan ook niet maken.

Juridisch gezien komt de rechter niet tot een inhoudelijke beoordeling van de elf geëiste maatregelen omdat de gemeente niet-ontvankelijk is. De rechter heeft de zaak toch inhoudelijk bekeken omdat in deze zaak veel onrust bestaat over de terugkeer van de man in de gemeente.

Geen onrechtmatige daad

De rechter begrijpt dat de terugkeer van de man in de wijk voor een aantal omwonenden gevoelens van angst en bezorgdheid oproept. De man werd eerder veroordeeld voor ontucht met een minderjarige en voor het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno.

De rechter vindt dit ernstige feiten, maar vindt ook dat niet het oog verloren mag worden dat het ‘pedofiel-zijn’ als zodanig niet onrechtmatig is. Dat is alleen het geval als de man handelingen zou verrichten die de integriteit van iemand kan aantasten. Sinds zijn vrijlating zijn er geen aanwijzingen dat de man onrechtmatig handelt of gaat handelen. Daarnaast houdt de man zich aan opgelegde maatregelen van de strafrechter. Hij moet zich houden aan het reclasseringstoezicht, in therapie gaan, zijn computer laten controleren op aanwezigheid van kinderporno en mag uiteraard geen strafbare feiten plegen. Als de man één van deze maatregelen overtreedt, loopt hij het risico opnieuw de gevangenis in te moeten.

Dit betekent dat ook als de gemeente wel ontvankelijk was de vordering alsnog zou zijn afgewezen omdat de man geen onrechtmatige daad heeft gepleegd.  Aldus rechter Penders, (andereverhalenuitderechtbank.nl)

De doofpot van de burgemeester is gesloten

arnhemARNHEM – De advocaat generaal eist 100 uur werkstraf en 2 weken voorwaardelijke gevangenisstraf tegen de Richard de J. De J. was in jarenlang in een totale oorlog gewikkeld met de gemeente Bunschoten.

website

De J. nam het de gemeente kwalijk dat hij met zijn moeder uit haar woning was gezet. Hij bestookte het gemeentelijk apparaat met honderden mails en brieven. De gemeente besloot niet meer te antwoorden. Toen begon de J. een website met de naam opendedoofpotvanmelis.nl. De burgemeester deed aangifte.

uit de lucht

De zaak kwam voor in Utrecht Toen was die website nog gewoon operationeel. De J. werd bij verstek veroordeeld 40 uur werken en 1500 euro voorwaardelijk wegens smaad en belediging. Hij ging in hoger beroep. Inmiddels is de website uit de lucht. Toch eist de advocaat generaal 100 uur werken en 2 weken voorwaardelijk. De officier in Utrecht had zelfs 160 uur geeist en 4 maanden voorwaardelijk. Uitspraak 27 augustus. (andereverhalenuitderechtbank.nl)