Tagarchief: Jihad

Jihad vader vervolgd

paspoortUTRECHT – De officier vervolgt  één van de vier personen uit Huizen te vervolgen die eind augustus 2014 werden aangehouden op verdenking van het steunen van de gewapende strijd van IS en (voorbereiden van) deelneming aan een terroristische organisatie. Het betreft een 32-jarige man uit Huizen.

Eind augustus 2014 kwam informatie binnen bij het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming dat twee gezinnen uit Huizen op het punt stonden uit te reizen naar het gebied in Syrië dat onder bewind staat van de terroristische organisatie IS. Daarop zijn de kinderen met machtiging van de kinderrechter uit huis geplaatst. Tegelijkertijd startte het onderzoek door de politie en zijn de vier volwassenen van deze gezinnen aangehouden, op 30 en 31 augustus 2014.

Dit onderzoek heeft onvoldoende bewijs opgeleverd jegens drie van de vier verdachten. Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat zij zelf wilden gaan strijden voor IS of anderen daarin wilden ondersteunen. De 32-jarige man die wel wordt vervolgd, zal worden gedagvaard voor een zitting van de meervoudige kamer in de maand december 2015.

OM in hoger beroep tegen vrijspraak Syriegangers

paspoortARNHEM – De rechtbank spreekt de vermeende Jihadisten Mohammed el A. en de Hakim B. uit Arnhem compleet vrij. De mannen zijn niet in Syrië geweest en ze hebben daarom niets strafbaars gedaan. Het plan om naar Syrië te reizen is niet strafbaar volgens de rechtbank.

Duitsland

De 2 mannen zijn vorig jaar in Duitsland tegengehouden nadat een bange moeder die de politie had gewaarschuwd. De officier van justitie eiste in de dagen van Charlie Hebdo een afschrikwekkende 2 jaar cel om het Syriëreizen te ontmoedigen. 

De rechtbank gaat er vanuit dat de 27-jarige El A. een streng Islamitische ideologie aanhangt en dat hij ervan op de hoogte was dat zijn broer deelneemt aan de strijd in Syrië. Desondanks wilde hij naar Syrië om zijn broer de spullen te brengen waar hij om had gevraagd.​

oorlogshandelingen

Het dossier biedt echter onvoldoende aanknopingspunten om vast te stellen dat de man oorlogshandelingen in Syrië gepleegd of ondersteund zou hebben, die gezien zouden kunnen worden als terroristische misdrijven. De rechtbank spreekt de man vrij van voorbereiding van ´gewone´ strafbare feiten, omdat het dossier te algemeen is en er onvoldoende bewijs is om te kunnen zeggen dat de man een concreet aan te duiden ernstig misdrijf zou willen plegen of voorbereiden.

radicaal

De rechtbank is er op basis van het dossier niet van overtuigd dat de 22-jarige B.  een radicaalislamitische ideologie aanhangt of dat hij wilde deelnemen aan de gewapende strijd in Syrië. De rechtbank heeft ook niet kunnen vaststellen dat verdachte onderweg was naar Syrië. De uiteindelijke verklaring van B. dat hij zijn broer in Turkije wilde bezoeken, wordt niet door het dossier tegengesproken.

hoger beroep

Nog dezelfde dag gaat het Openbaar Ministerie in hoger beroep tegen dit vonnis.  Het OM vindt dat uit het dossier wél is af te leiden dat de El A. de intentie had om ook zelf aan de strijd deel te nemen, dan wel zijn broer hierbij te faciliteren. Ten aanzien van verdachte B,  stelt het OM zich op het standpunt dat uit het dossier blijkt dat ook hij op weg was naar Syrië met hetzelfde doel. (rechtbankblog)

(rechtbankblog)

lees ook

15 januari 2015 Een afschrikwekkende eis tegen Syriegangers

Paspoort Utrechtse Jihadverdachte gevonden in Verviers

paspoortUTRECHT – Het Landelijk Parket doet een strafrechtelijk onderzoek  naar een 18-jarige vermiste Utrechtse Jihadist. De politie heeft vandaag de ouderlijke woning van de Utrechtse Jihadverdachte doorzocht.

paspoort

In de woning in de wijk Overvecht nam de politie laptops en telefoons in beslag. Het  paspoort van de Utrechter is eind vorige week aangetroffen in Verviers tijdens een anti-terreuractie in België. De verdachte maakt vermoedelijk deel uit van een cel van jihadisten.

Hij is in september vorig jaar door zijn ouders als vermist opgegeven. De Nederlandse politie doet onder leiding van het Landelijk Parket een strafrechtelijk onderzoek naar de man vanwege diens betrokkenheid bij terroristische misdrijven. (andereverhalenuitderechbank.nl)

Een afschrikwekkende eis tegen Syriegangers

officierARNHEM – De officier van justitie eist 2 jaar gevangenisstraf tegen de 27-jarige Mohammed el A. en de 22-jarige Hakim B. uit Arnhem.  De officier wil dat er een afschrikwekkende werking uitgaat van de straf naar iedereen die Jihad wil gaan voeren.

Openbaar Ministerie

De 2 Arnhemse Jihadreizigers werden vorig jaar in Duitsland gestopt nadat een angstige moeder de politie had gewaarschuwd.

De officier gelooft niet dat de 2 mannen naar Syrië reisden om mensen te helpen. De goederen die ze hebben meegenomen, waren bedoeld voor de gewapende strijd, zegt het OM.

Uitreizen moet worden voorkomen omdat terugkeerders veel problemen veroorzaken, redeneert het OM.  Hoeveel problemen terugkeerders kunnen opleveren, dat hebben we de afgelopen weken in Parijs gezien. Uitspraak 9 februari. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

14 januari 2015 Opgepakte Nederlandse Syriegangers

Opgepakte Nederlandse Syriegangers

paspoortARNHEM – Precies op de dag dat de nieuwe Charlie Hebdo uitkomt, dient bij de rechtbank de zaak tegen 2 gestrande Syriegangers. Voor deze opgepakte Nederlanders komt de rechtszaak met al dat verse bloed in Parijs op een niet al te gelukkig moment.

Arnhemmers

Makim B. en Mohammed El A. zijn 2 Arnhemmers die vorig jaar in Duitsland werden aangehouden toen ze onderweg waren naar Syrie. De verdachten wilden naar Syrie om te helpen als hulpverlener en om in een islamitische staat te kunnen wonen.

B.werd aangegevend door zijn moeder die niet wilde dat hij afreisde. De spullen in hun auto waren niet bedoeld voor terrorisme, houden ze vol. De mannen zaten kort in voorarrest en ze zijn al weer een tijd vrij. De officier van justitie gaat op 15 januari een eis uitspreken. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Jihad vaders blijven buiten maar in Nederland

paspoortLELYSTAD – De raadkamer wijst het verzoek van de officier van justitie om 2 vaders uit Huizen vast te zetten omdat zij van plan waren af te reizen naar het kalifaat en daarmee te doen aan de terreur van de Islmitische Staat.

paspoort

De zaak begon eind augustus toen de politie 2Huizense familie’s oppakte die leken uit te gaan reizen. De paspoorten werden afgepakt en de ouders werden in de cel gegooid. De rechter commissaris liet ze een voor een weer vrij maar het OM ging in hoger beroep.

Tijdens de raadkamerzitting kwam het OM met serieuze bewijzen dat de verdachte van plan waren af te reizen. Bij een van de vaders was zelfs een plan voor een zelfmoordaanslag gevonden. De raadkamer vindt het niet erg genoeg om de mannen binnen te houden.

Eerder besliste de rechter-commissaris dat er onvoldoende redenen waren om de mannen langer vast te houden. Omdat er nieuwe informatie is binnengekomen, besliste de raadkamer vandaag anders.

De rechtbank gaat wel mee met het voorstel van de officier van justitie om de voorlopige hechtenis onder zeer strenge voorwaarden te schorsen. Deze voorwaarden houden in dat de mannen Nederland niet mogen verlaten, dat ze zich moeten melden bij de reclassering ook. De reclassering mag ze ook nog een enkelband omdoen als dat nodig is. Ze mogen geen contact hebben met elkaar en elkaars gezinsleden. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

 

lees ook

17 september 2014 Officier wil 2 Jihad vaders weer naar binnen

11 september 2014 Jihad show ook ouder nummer 4 naar huis

8 september 2014 Jihad show ook de kinderen terug naar hun moeders

8 september 2014 Show Beroep tegen vrijlating Jihad vader

4 september 2014 Jihad gezinnen 1 vader  in bewaring

2 september 2014 Aanhouding Jihadgezinnen is rechtmatig

1 september 2014 Voorgeleiding Jihadgezinnen Huizen

Officier wil jihad vaders weer naar binnen

paspoortLELYSTAD – De officier van justitie eist in hoger beroep de inbewaringstelling van een 31-jarige Huizer en de opheffing van de invrijheidstelling van een 33-jarige Huizer. Beide mannen werden eind augustus aangehouden en een paar dagen later door de rechtbank weer vrijgelaten.

paspoort

Ze zouden de gewapende strijd van een teroristische organisatie ondersteunen De 2 vaders en hun echtgenotes werden op 29 augustus aangehouden. De hele club werd in stapjes door de rechtbank vrijgelaten. De officier ging in beroep tegen de vrijlating van de mannen.

zelfmoordaanslag

Want er werden bij de 33-jarige verdachte omschrijvingen van explosieven, uitleg over het gebruik van wapens, constructietekeningen van ontstekingsmechanismen en een tekstbestand over een zelfmoordaanslag aangetroffen.

De 31-jarige verdachte heeft verklaard naar Syrië te willen reizen om hulpgoederen te geven aan een familielid. Deze goederen zijn in de woning van de verdachte aangetroffen. In de visie van het Openbaar Ministerie verricht dit familielid gevechtshandelingen en ondersteunende activiteiten ten behoeve van de terroristische organisatie IS.

In het kader van het onderzoek naar de 31-jarige verdachte is op 4 september  een doorzoeking gedaan bij de Stichting Educatief Instituut Arabische Taal en Cultuur in Hilversum. Ook bij deze zoeking zijn goederen in beslag genomen. De rol van deze stichting wordt meegenomen in het onderzoek. De raadkamer beslist op 18 september. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

11 september 2014 Jihad show ook ouder nummer 4 naar huis

8 september 2014 Jihad show ook de kinderen terug naar hun moeders

8 september 2014 Show Beroep tegen vrijlating Jihad vader

4 september 2014 Jihad gezinnen 1 vader  in bewaring

2 september 2014 Aanhouding Jihadgezinnen is rechtmatig

1 september 2014 Voorgeleiding Jihadgezinnen Huizen

Jihad show ook de kinderen teug bij hun moeders

paspoortUTRECHT – De kinderrechter heft de onder toezichtstelling op van zes kinderen uit twee verdachte Jihad gezinnen uit Huizen.  De kinderen mogen naar hun ouders.

 

uit huis

Op 29 augustus werden de ouders van de kinderen in de cel gegooid omdat ze uit zouden willen reizen naar het kalifaat van de Islamitische Staat. De kinderrechter stelde vast dat er  een crisissituatie was waardoor de kinderen voorlopig onder toezicht moesten worden gesteld en uit huis moesten worden geplaatst.

De Raad voor de Kinderbescherming vroeg vandaag op zitting om de voorlopige ondertoezichtstelling in stand te houden en de uithuisplaatsing met vier weken te verlengen.

thuis

De rechtbank heeft de maatregelen die eerder waren genomen, ingetrokken. Dat betekent dat er nu geen voorlopige ondertoezichtstelling meer is en geen machtiging uithuisplaatsing. Drie van de vier ouders zijn weer thuis, zodat zij beschikbaar zijn om de kinderen te verzorgen.

paspoorten

De ouders en kinderen hebben op dit moment geen geldige paspoorten zodat zij niet kunnen reizen. Los daarvan heeft de rechtbank bij het ene gezin geconcludeerd dat er geen enkele aanwijzing is dat zij zullen vertrekken.

Het andere gezin heeft aangegeven dat er emigratieplannen zijn, maar niet nu en zeker niet naar Syrië. De Raad voor de Kinderbescherming zegt dat ouders en hun kinderen kunnen onderduiken maar daarvoor is, zegt de rechtbank, geen enkele aanwijzing.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft niet gemeld dat er zorgen zijn over de kinderen, hoe de kinderen worden opgevoed of dat er andere onveilige omstandigheden zijn. Wel gaat de Raad onderzoek doen. De ouders hebben aangegeven daaraan mee te zullen werken. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

8 september 2014 Show Beroep tegen vrijlating Jihad vader

4 september 2014 Jihad gezinnen 1 vader  in bewaring

2 september 2014 Aanhouding Jihadgezinnen is rechtmatig

1 september 2014 Voorgeleiding Jihadgezinnen Huizen

Jihadgezinnen 1 vader in bewaring

paspoortLELYSTAD –De rechter commissaris stelt een 34-jarige man uit Huizen 2 weken in bewaring. De verdachte was volgens de politie van plan met zijn gezin en een andere familie af te reizen naar de Islamitische Staat (IS).

paspoorten

De politie pakte de eerste de paspoorten van de Jihadgezinnen af. Hun 6 kinderen werden uit huis geplaatst. De 4 volwassenen werden 3 dagen vastgezet. De 3 andere Huizenaren zijn vandaag vrijgelaten. (andereverhalenuitdrechtbank.nl)

lees ook

2 september 2014 Aanhouding Jihadgezinnen is rechtmatig

1 september 2014 Voorgeleiding Jihadgezinnen Huizen

Aanhouding Jihadgezinnen is rechtmatig

paspoortUTRECHT – De rechter commissaris bepaalt dat de inverzekeringsstelling van 2 gezinnen die naar het kalifaat wilden afreizen, rechtmatig is. Het OM mag de 4 ouders van deze 2 gezinnen 3 dagen langer vasthouden.

paspoorten

De 6 jonge kinderen van deze gezinnen zijn elders ondergebracht. De families wilden vorige week afreizen naar de nieuwe islamitische heilstaat. Maar dat schijnt niet te mogen.  Hun paspoorten werden afgepakt en de ouders werden in de cel gegooid. Wordt vervolgd. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

1 september 2014 Voorgeleiding Jihadgezinnen Huizen