Tagarchief: niet ontvankelijk

Advocaat dreigt met kort geding om strafdossier te krijgen officier niet ontvankelijk

Uutrecht-20120327-00147TRECHT – John heeft  een café aan gort geslagen ergens in een dorp vlakbij Amsterdam. De politie kwam  en John probeerde zelfs een agent te bijten. Hij kreeg te horen dat hij zou worden vervolgd en vanaf dat moment begon advocaat Michael Berndsen zijn jacht op het dossier.

niets

De advocaat stelde zich. Hij schreef een brief en hij stelde een termijn. Bijna een half jaar ging voorbij. Er gebeurde niets. Volgens Berndsen leidt zijn klant John daardoor schade, want de getuigen van deze kroeg ruzie worden met het verstrijken van de tijd minder waard. Uit een kroegruzie komen altijd 2 tegengestelde verhalen, zegt Berndsen tegen de politierechter.

rechter commissaris

De advocaat dreigde met een kort geding. In juli kreeg hij stukken via de rechter commissaris. Die rechter commissaris wist hem ook te melden dat de zaak was geseponeerd. Dat was aan de rc gemaild door de medewerkster van het parket. John blij.

John was een stuk minder blij toen hij een dagvaarding kreeg voor de zitting van politierechter Helmonds. Advocaat  Berndsen wil dat het OM niet ontvankelijk wordt verklaard. De magistratuur zou bij John het vertrouwen hebben gewekt dat hij niet vervolgd zou worden.

zaaksofficier

De zittingsofficier is het eerst redelijk met de advocaat eens. Zij vraagt schorsing, want zij  wil overleggen met de zaaksofficier. Die zaaksofficier is blijkbaar nogal overtuigend want de zittingsofficier is na de schorsing compleet van standpunt veranderd. Zij betoogt nu dat de toezegging zo kort heeft geduurd dat er geen vertrouwen is gewekt.

Rechter Helmonds denkt daar heel anders over. Hij verklaart het OM niet ontvankelijk. John weer blij. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

De Peseta officieren trekken ten strijde tegen de science fiction van 17 framende advocaten

Wetboek_dichtLELYSTAD – De twee officieren van het parket Midden Nederland zijn zelf weinig onder de indruk van de schimscheuten en de bijtende kritiek die ze dagenlang hebben moeten aanhoren uit de kelen van 17 advocaten. Ze waarschuwen de pers en de rechters om niet in dit staaltje framing van advocaat Richard Korver en zijn 16 maatjes te stinken.

parket midden Nederland

Die advocaten willen dat het OM niet ontvankelijk wordt verklaard in de megazaak Peseta. De officieren Janssen en Duijts hebben een week de tijd gehad voor hun antwoord. Die pauze was misschien wel verstandig want een rechter is ook maar een mens en de felle bewoordingen van 17 advocaten kunnen nu een tijdje wegzakken.

De zaak Peseta draait om hypotheekfraude en witwassen. Er zijn 17 verdachten onder wie 2 notarissen en 1 advocate. Richard Korver verdedigt de hoofdverdachte. de 49-jarige Dawinairan B.  Korver haalt in deze zaak alles uit de kast. Zijn hersenspinsels zijn tot nu toe vrij klakkeloos overgenomen in de media tot groot verdriet van de officieren. Maar die officieren hebben er zelf voor gekozen om 17 verdachten tegelijk voor de rechter te brengen.

blunderen

De officieren stellen dat er geen enkel onderbouwing is voor de stelling dat Politie en justitie hebben lopen blunderen. En die boodschap leek wel standaard de afsluiting van elke alinea in elk betoog. De officier waarschuwen voor framing. Ze zijn bang dat deze woorden waarheid worden alleen omdat ze 17 keer herhaald zijn.

fictie

De 2 officieren rekenen erop dat de rechters niet in de mist van woorden verdwalen. De advocaten laten fictie en werkelijkheid door elkaar lopen. Ze creëren doelbewust een beeld dat geen grond vindt in de feiten. Ze presenteren dat als de nieuwe waarheid. Onderwijl het OM betichtend van “tunnelvisie” en niet-integer handelen. Als bij  die presentatie van deze science fiction de 17 advocaten ook nog eens “haasje over” spelen, is het psychologisch beïnvloedingsproces compleet. Het OM gaat ervan uit dat de rechters zich hierdoor niet om de tuin laten leiden.

tuchtorgaan

Volgens de officieren van justitie is het niet-ontvankelijkheidsverhaal onvoldoende gemotiveerd. Veel klachten van de verdediging over de aangever in deze zaak zijn volgens de officieren controleerbaar onjuist. Het strafproces is volgens de officier is geen tuchtorgaan voor degenen die met opsporing en vervolging zijn belast.

Het OM zich op het standpunt dat er in deze zaak geen fundamentele inbreuk wordt gemaakt. Feiten en omstandigheden die dat zouden moeten opleveren, zijn door de raadslieden niet gesteld. Dat kan ook helemaal niet, want ze zijn er niet. De raadsman Korver verwoordt dat  eigenlijk het duidelijkst waarom er geen
sprake is een dergelijk ernstige inbreuk: Vele kleintjes maken één grote

Tunnelvisie

Officieren werden ook beschuldigd van tunnelvisie en willekeur. Maar tunnelvisie speelt volgens het OM vooral in zaken waar het bewijs steunt op de bekentenis van 1 verdachte. Maar in de zaak Peseta is dat helemaal niet van belang het bewijs komt uit veel bronnen, zeggen de officieren. Ook willekeur in de vervolging van slechts 2 notarissen vegen de officieren van tafel. Er was geen redelijk vermoeden van schuld tegen een andere notaris. De zaak gaat vanavond verder met de dupliek van de advocaten. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

12 november 2013 Advocaten in toga pleiten veel sneller in megazaak Peseta

11 november 2013 Advocaten zonder toga vallen het Openbaar Ministerie keihard aan

10 april 2013 Zuinige rechtbank staat slechts 1 advocaat een snoepreisje naar Suriname toe

25 maart 2013 Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname

27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak

7 november 2012 Opgeblazen Pesetazaak met 2 notarissen en 1 advocaat voor de strafrechter

Onwetendheid is geen verschoningsgrond

RB_UTRECHT_reasonably_smallUTRECHT – Onwetendheid kan een grote stap zijn op weg naar zaligheid maar bij de bestuursrechter  levert het niet veel op. Twee broers houden bij rechter Vivienne van Amstel bij hoog en bij laag vol dat ze het lokale sufferdje niet hebben gekregen.  En daarom hebben ze te laat bezwaar gemaakt tegen de milieuvergunning die hun buurman voor zijn kippenschuur heeft gekregen.

te laat

Te laat is keihard te laat in het bestuursrecht om de ondernemende Nederlanders een beetje te beschermen tegen het eindeloze gezeur van hun buren. De gemeente moet een te laat binnengekomen bezwaar weigeren. Als een gemeente dat niet doet, grijpt de rechter in.

De verstandigste broer die het woord voert omdat zijn broer een hersenbloeding heeft gehad, begint met een moreel beroep. Zijn recht om zijn dorp te beschermen tegen milieuvervuiling, mag toch niet stranden op formeel gezever. Hij heeft nog een paar echte smoezen. De gemeente wist dat wij bezwaren hebben. Mijn broer kan niet goed meer lezen. Hij brengt eerst de post naar de slimmere broer. Bovendien was het rond kerst en dan hebben de diepgelovige broers blijkbaar andere zaken aan hun hoofd.

advertentie

De gemeente countert alles adequaat. Er was een advertentie geplaatst in het dorpskrantje. Meer hoeft de gemeente niet eens te doen. Daarop strandt ieder bezwaar en al het andere was service. En tot slot waren de loketten van de gemeente tussen kerst en nieuwjaar gewoon open.

Rechter Van Amstel complimenteert deze gemeente zelfs. Over alle smoezen van de broers zijn de hoogste rechters in Nederland al zes keer heen gegaan. Van Amstel neemt de tijd om het de broers allemaal uit te leggen. Hun onwetendheid is geen verschoningsgrond. De broers zijn te laat. Hun inhoudelijke bezwaren worden niet behandeld en een schadevergoeding komt al helemaal niet aan de orde. (JS)