Tagarchief: Onder Toezichtstelling

Jihad show ook de kinderen teug bij hun moeders

paspoortUTRECHT – De kinderrechter heft de onder toezichtstelling op van zes kinderen uit twee verdachte Jihad gezinnen uit Huizen.  De kinderen mogen naar hun ouders.

 

uit huis

Op 29 augustus werden de ouders van de kinderen in de cel gegooid omdat ze uit zouden willen reizen naar het kalifaat van de Islamitische Staat. De kinderrechter stelde vast dat er  een crisissituatie was waardoor de kinderen voorlopig onder toezicht moesten worden gesteld en uit huis moesten worden geplaatst.

De Raad voor de Kinderbescherming vroeg vandaag op zitting om de voorlopige ondertoezichtstelling in stand te houden en de uithuisplaatsing met vier weken te verlengen.

thuis

De rechtbank heeft de maatregelen die eerder waren genomen, ingetrokken. Dat betekent dat er nu geen voorlopige ondertoezichtstelling meer is en geen machtiging uithuisplaatsing. Drie van de vier ouders zijn weer thuis, zodat zij beschikbaar zijn om de kinderen te verzorgen.

paspoorten

De ouders en kinderen hebben op dit moment geen geldige paspoorten zodat zij niet kunnen reizen. Los daarvan heeft de rechtbank bij het ene gezin geconcludeerd dat er geen enkele aanwijzing is dat zij zullen vertrekken.

Het andere gezin heeft aangegeven dat er emigratieplannen zijn, maar niet nu en zeker niet naar Syrië. De Raad voor de Kinderbescherming zegt dat ouders en hun kinderen kunnen onderduiken maar daarvoor is, zegt de rechtbank, geen enkele aanwijzing.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft niet gemeld dat er zorgen zijn over de kinderen, hoe de kinderen worden opgevoed of dat er andere onveilige omstandigheden zijn. Wel gaat de Raad onderzoek doen. De ouders hebben aangegeven daaraan mee te zullen werken. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

8 september 2014 Show Beroep tegen vrijlating Jihad vader

4 september 2014 Jihad gezinnen 1 vader  in bewaring

2 september 2014 Aanhouding Jihadgezinnen is rechtmatig

1 september 2014 Voorgeleiding Jihadgezinnen Huizen

Toezicht Jeugdzorg op obesitas kinderen is zinloos

nederlandseobesitasvereniging1 UTRECHT – De kinderrechter stopt het toezicht van Bureau Jeugdzorg op 3 kinderen uit 1 gezin die lijden aan obesitas. De kinderen  zijn het afgelopen jaar nauwelijks lichter geworden maar toezicht heeft geen zin volgens  kinderrechter Verschoor.

Obesitas

De 3 kinderen stonden onder toezicht omdat ze te dik waren. Bureau Jeugdzorg diende een verzoek in om het een jaar te verlengen. Volgens de advocaat van de ouders hoeft dat niet, omdat alle hulpverlening nu aanwezig is in het gezin. Bureau Jeugdzorg kan toch alleen de contacten met de diëtiste regelen

Jeugdzorg

.Omdat de ouders meewerken is er geen reden om de kinderen op te nemen in een kliniek. De kinderrechter stelt wel vast dat het gewicht van alle drie de kinderen het afgelopen jaar slechts zeer beperkt is afgenomen. Volgens de ouders is dit niet te wijten aan het eetpatroon, want ze hebben ze opgelet wat de kinderen eten en drinken.

sporten

De ouders tonen volgens het vonnis voldoende inzicht in de problematiek en de gezondheidsrisico’s van overgewicht. De vader gaat mee met sporten en de ouders hebben in overleg met de diëtiste een dagmenu samengesteld. De diëtiste zal ook persoonlijk met de kinderen gaan praten over hun overgewicht. (jurgenswart.wordpress.com)