Categorie archief: civiel

Boekpresentatie Ook een Hells Angel wil kerst vieren met zijn kinderen

uitreiking ausma 2

Foto Stad Utrecht

 

1173

Ook een Hells Angel wil met zijn kinderen kerst vieren en honderd andere verhalen uit de rechtbank. Zo heet het tweede boek van rechtbankjournalist Jurgen Swart. De fameuze topadvocaat Willem Jan -vrijspraak van het jaar- Ausma  heeft op 27 november het eerste exemplaar in ontvangst genomen.

Bestel hier

OM wil in hoger beroep tegen buiten werking stellen wet telecomgegevens

GS4-Active_001DEN HAAG –  Tot goot geluk van privacyminnend Nederland stelt de kortgedingrechter de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens buiten werking. Deze wet verplicht aanbieders van telefoon- en internetdiensten gegevens van gebruikers op te slaan.

inbreuk

De wet maakt een inbreuk op het recht op eerbiediging van privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens. De rechter is van oordeel dat deze inbreuk niet is beperkt tot het strikt noodzakelijk.

reactie openbaar ministerie

OM en de Nationale Politie hebben met teleurstelling kennis genomen van de uitspraak van de Haagse kortgedingrechter die vandaag de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens buiten werking heeft gesteld. Deze wet verplicht aanbieders van telefoon- en internetdiensten de verkeers- en locatiegegevens van gebruikers op te slaan.

De verkeersgegevens zijn van groot belang voor de opsporing en vervolging van vele duizenden delicten. Nu de bewaarplicht per direct is afgeschaft, zal dat grote impact hebben op toekomstige opsporing en vervolging van de verkeersgegevens voor de opsporing en vervolging. Maar hij wil wettelijk geborgd zien dat het OM alleen de verkeersgegevens opvraagt bij ernstige misdrijven.

Dat doet het OM in de praktijk ook. De officier die de verkeersgegevens vordert bij de providers, kijkt altijd of dit in verhouding staat tot de zwaarte van het vergrijp en de aantasting van privacy die dat met zich meebrengt. Maar de rechter vindt dit onvoldoende. Het ministerie van VenJ beraadt zich op het instellen van hoger beroep (rechtbankblog)

Loterijverlies verliest kort geding televisieprogramma Radar gaat door

antoinette hertsenbergLELYSTAD – Het Trosprogramma Radar mag vanavond haar item over De Stichting Loterij verlies gewoon uitzenden. Dat twittert Radar zelf na het kort geding over het programma.

Antoinette Hertsenberg

De Stichting Loterijverlies die onlangs een rechtszaak tegen de Staatsloterij won, eiste een verbod op de uitzending van het televisieprogramma Radar van Antoinette Hertsenberg.

Antoinette Hertsenberg

De Stichting Loterijverlies werft mensen die de afgelopen jaren in de Staatsloterij hebben gespeeld en door de Staatsloterij kunnen zijn opgelicht. Loterijverlies zegt in de advertenties dat, wie zich aansluit een grote schadevergoeding kan krijgen.

Radar heeft een stel deskundigen gevonden die hun twijfels hebben over die schadevergoeding. De Stichting Loterijverlies vindt dat zij in dat programma onvoldoende aan het woord komt.

vrijheid van meningsuiting

De rechter kan een uitzending verbieden als het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het recht van vrijheid van meningsuiting. De rechter stelt vast dat van laster geen sprake is, dat er voldoende hoor en wederhoor door Radar is toegepast en dat de vrees van Loterijverlies om negatief te worden weggezet, niet aannemelijk is geworden. De rechter oordeelt daarom dat het recht van vrijheid van meningsuiting in dit kort geding zwaarder weegt dan het persoonlijk belang van de stichting.

(rechtbankblog)

Rechtbank Noord Nederland laat schadeclaim zitten

kaart-arrondissementen-HGK2GRONINGEN – De rechtbank Noord-Nederland staakt haar pogingen om de schade van een valse bommelding op de dader te verhalen. De dader werd vorige week veroordeeld tot een werkstraf.

60.000 euro

De rechtbank heeft een schadeclaim ingediend tegen de man die terecht stond voor het plaatsen van een nepbom bij de locatie Groningen van deze rechtbank. Ten gevolge van de bommelding moest het gebouw van de rechtbank worden ontruimd en konden er geen zaken worden behandeld. Daardoor lijdt de rechtbank schade van 60.000 euro. Dit is de vergoeding die de rechtbank voor de behandeling van die zaken zou hebben gekregen.

niet ontvankelijk

De rechtbank is door de rechtbank Overijssel niet-ontvankelijk verklaard in die vordering tot schadevergoeding, omdat de rechtbank niet een zelfstandige rechtspersoon is.

In overleg met de landsadvocaat is vooraf een andere inschatting gemaakt. De Rechtbank Noord-Nederland zal deze schadeclaim nu niet alsnog voorleggen aan de civiele rechter. De belangrijkste reden daarvoor is dat zo’n procedure hogere kosten meebrengt, en het risico bestaat dat die niet verhaald kunnen worden op de dader. De schade voor de rechtbank zou dan alleen maar toenemen. (rechtbankblog)

lees ook

5 februari 2015 Bommelding rechtbank Groningen geen schavergoeding

Staken mag geen maatschappelijke ontwrichting acties geld automaten Brinks

20141230_101732 (2)UTRECHT – De voorzieningenrechter in  bepaalt dat het personeel van Brinks de geldautomaten in Nederland niet hoeft te vullen.

Brinks

Het bedrijf vertrekt uit Nederland omdat het haar grootste klant de Rabobank is verloren. 600 mensen raken hun baan kwijt. Het personeel van de geldtransporteur voert actie omdat er geen sociaal plan is. De geldautomaten van de Rabobank worden niet gevuld.  Dat is erg triest voor de winkeliers die het al zo moeilijk hebben.

proportioneel

Maar de voorzieningenrechter vindt de staking gerechtvaardigd, Rechter Van Veen stelt vast dat de acties niet lijden tot grote maatschappelijke ontwrichting. Ook vindt de rechter de acties niet disproportioneel. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

 

(andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

29 december 2014 Stakings kort geding geldautomaten dinsdag uitspraak

Stakingskortgeding geldautomaten dinsdag uitspraak

brink-overvaller.pngUTRECHT – Geldtransporteur Brinks vraagt de voorzieningenrechter de staking van haar personeel te verbieden. Het personeel van Brinks weigert uit onvrede de geldautomaten in Nederland te vullen.

Rabobank

Brinks verloor haar belangrijkste klant in Nederland de Rabobank. Het bedrijf trekt zich nu terug uit Nederland. Het personeel staat op straat. Dat personeel is boos omdat er geen sociaal plan ligt. De voorzieningenrechter doet dinsdag 30 december om 10:00 uur uitspraak. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Advocaat mag inboedel Bram Moszkowicz verkopen om onbetaalde rekening

bram-moskowicz_thumbALKMAAR – De voorzieningenrechter geeft advocaat Gabriel Meijers toestemming om een deel van de inboedel van Bram Moszkowicz te verkopen. Meijers mag onder meer lampen, schilderijen, een flatscreen en een Macbook verkopen.

Bram Moszkowicz

Meijers verdedigde Bram Moszkowicz in de laatste verloren tuchtaken. Hij stuurde een rekening van 15.000 euro waar Bram het achteraf niet mee eens was. Meijers liet beslag leggen.  Hij wilde de inboedel op 3 december verkopen om zijn geld te krijgen

Moszkowicz spande een kort geding aan. Hij voerde aan  dat er ook een bodembeslag van de belastingdienst. De vordering van de belastingdienst is vele malen hoger dan die van Meijers. De belastingdienst heeft een voorrecht op de opbrengst van eventueel te verkopen zaken. Gelet op de beperkte waarde van de inbeslaggenomen zaken en de daardoor beperkte opbrengst, zal gedaagde uit die opbrengst niets ontvangen. Gedaagde heeft daarom geen belang bij het beslag en de openbare verkoop, betoogde Moszkowicz.

De rechter ziet dat anders:

Weliswaar kan worden aangenomen dat, voor zover de te verkopen zaken eveneens vallen onder het door de belastingdienst gelegde bodembeslag, de opbrengst onvoldoende zal zijn om, naast de belastingdienst, ook gedaagde te voldoen. Echter, dat neemt niet weg dat ook een gerechtvaardigd belang van de schuldeiser bij executie is dat een schuldenaar, om executie te voorkomen, op een andere wijze aan de veroordeling voldoet of voor de voldoening daarvan een regeling met de schuldeiser overeenkomt teneinde een voor hem nadelige executoriale verkoop te voorkomen. Dat bij eiser sprake is van betalingsonmacht heeft hij onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Wel is de rechter het met Bram eens dat de executieverkoop niet in zijn huis zal plaatsvinden. Ook haalt de rechter de banken en een tafel uit het beslag.(andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

25 november 2014 Advocaat wil spulletjes Bram Moszkowicz verkopen

Uitzending Hart van Nederland over dubbele moord toegestaan

SBS6AMSTERDAM – De voorzieningenrechter geeft omroep SBS 6 toestemming om vanavond een documentaire uit te zenden over de moord op de Amsterdamse bejaarden Mary Run en Henk Opentij. De docu bevat beelden van de verhoren van de 2 verdachten in deze zaak.

SBS6

Die verdachten Miquel K. en Melvin R.  zijn vrijdag tot 17 jaar veroordeeld door het gerechtshof. Het OM vond een docu van SBS6 over de zaak interessant genoeg om mee te werken aan dit commerciële product.

De advocaten Lochs en Roethof eisten een verbod omdat de privacy van de verdachten zou zijn geschonden. Maar de rechter ziet dat anders. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

16 november 2014 Kort Geding tegen uitzending van SBS 6 over interessante dubbele moord

Kort geding tegen uitzending van SBS 6 over interessante dubbele moord

SBS6AMSTERDAM – De advocaten van Miquel K. en Melvin R. vragen de voorzieningenrechter om een uitzending van SBS6 te verbieden. Volgens de advocaten wordt de privacy van deze 2 mannen geschonden.

15 jaar

De 2 verdachten kregen vrijdag allebei 17 jaar voor de moord op het bejaarde Amsterdamse echtpaar Mary Run en Henk Opentij.

In november 1997 begaven de twee verdachten zich naar de woning, nadat  één van hen de huissleutels met daaraan een label met adres op straat had gevonden, om in te breken. Tegen hun verwachting in waren de bejaarde bewoners thuis. Beiden werden op gruwelijke wijze vermoord.

Peter R de Vries

Politie en OM waren erop gebrand deze gruwelijke zaak uit 1997 op te lossen. Meerdere malen is het onderzoek gestaakt vanwege onvoldoende bewijs of te weinig aanknopingspunten. Na een tip van Peter R. de Vries die zich ook in deze zaak had vastgebeten, is de zaak uiteindelijk in 2012 weer opgepakt en leidde tot de aanhouding van de twee verdachten.

Volgens het OM is het een interessante zaak. Volgens de advocaten worden de stemmen van de mannen gebruikt.  Volgens SBS zijn de verdachten juist onherkenbaar. De uitzending is vanavond. Het kort geding begint om 2 uur.  De uitspraak is om kwart over 5. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Boekverbod bekrachtigd

Cover-Ros-1-advARNHEM –  De Ros Tapes blijven verboden. Het verhaal dat misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink schreef over de verklaringen van de zogenaamde moordmakelaar Fred Ros is nog een half jaar niet te koop.

Ros Tapes

Ros kreeg 30 jaar van de rechtbank in het PassAgeproces. Ros zag het licht en hij werd de nieuwe kroongetuige. Hij legde klaringen af bij justitie en Korterink produceerde een boek over deze verklaringen.

Het OM stapte samen met een paar verdachten uit het liquidatieproces naar de rechtbank om een boekverbod af te dwingen. De rechtbank gaf het OM zijn zin. Advocaat Yehudi Moskowicz ging in hoger beroep, maar dat hielp niet. Ros moet volgende week een verklaring afleggen in de rechtbank.(andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

30 oktober 2014 Persvrijheid bedreigd