Tagarchief: artikel 12

Schouwarts vrijgepleit

amsterdamAMSTERDAM -Het gerechtshof beslist dat het Openbaar Ministerie hoeft niet over te gaan tot vervolging van politiemensen en de schouwarts die betrokken waren bij de dood van Ishan Gürz  op 3 juli 2011.

De 19-jarige Gurz  overleed nadat hij zich na een vernieling tegen aanhouding door de politie verzette. Bij de aanhouding is het nodige geweld toegepast. Na verblijf in een politiecel is hij in het ziekenhuis overleden, naar alle waarschijnlijkheid aan de gevolgen van een niet gediagnostiseerd geagiteerd cocaïnedelirium.

doodslag

De schouwarts en de politie valt niets te verwijten volgens het hof.
De vader van de overledene had aangifte gedaan van doodslag, dood door schuld, mishandeling met de dood tot gevolg en verlating van een hulpbehoevende.

nabestaanden

Het OM oordeelde dat zowel de politieagenten die hem aanhielden, als de arrestantenbewaarders, als de arts die hem in de politiecel bezocht strafrechtelijk niets te verwijten valt. De nabestaanden zagen dit anders en dienden daarom een artikel 12-klacht in bij het hof.

Het hof oordeelt dat het onderzoek zorgvuldig is geweest en dat daarin onvoldoende feiten naar voren zijn gekomen die erop wijzen dat de betrokken politiemensen en forensisch arts een strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Dat betekent dat het hof van oordeel is dat de beslissing van het OM juist was en dat er geen vervolging ingesteld moet worden. Daarmee is de beslissing van het OM nu ondersteund door een gerechtelijk oordeel.

agressief

Omdat Gürz zeer agressief was, gebruikte de politie geweld om hem onder controle te brengen en te houden. Hij werd in een observatiecel geplaatst gezien het opvallende gedrag dat hij vertoonde en het vermoeden dat hij onder invloed van verdovende middelen was.

De Rijksrecherche onderzocht in 2011 onder leiding van het OM het handelen van de politie en het optreden van een arts, die hem in zijn cel bezocht. Het OM  stelde na dit onafhankelijke onderzoek vast dat de door de politie verrichte handelingen noodzakelijk waren. Het letsel is allemaal verklaarbaar, hetzij door het reanimeren, hetzij door het gedrag van Gürz in zijn cel.

cocaine

Sectie bij het NFI wees uit dat Gürz het meest waarschijnlijk is overleden aan een combinatie van fors cocaïnegebruik en hartfunctiestoornissen. Vermoedelijk had hij een zogeheten geagiteerd cocaïnedelirium. Ook andere deskundigen hebben deze conclusie getrokken. Het Openbaar Ministerie constateert dat de arts weliswaar de symptomen van dit geagiteerd deliriumsyndroom niet tijdig heeft onderkend en dat hij erg afwachtend was, maar dit levert geen verwijt op dat onder de reikwijdte van het strafrecht valt.

De nabestaanden waren het niet eens met de beslissing van het OM geen vervolging in te stellen en dienden een artikel 12-klacht in. Het hof heeft het dossier alsmede aanvullende (forensische) stukken bestudeerd en constateert net als het OM dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat sprake is van een strafbaar feit.

Het OM betreurt de eenzijdige berichtgeving die in deze zaak heeft plaatsgevonden. Omdat de art. 12-procedure liep konden zowel het OM als de politie niet op de zaak ingaan. Het eenzijdige beeld dat is geschetst heeft grote invloed gehad op de betrokken agenten.(andereverhalenuitderechtbank.nl)

Chipshol haalt bakzeil bij hof geen omkoping Kalbfleisch

pieter kalbfleischARNHEM – Het gerechtshof wijst het beklag af van de eigenaren van Chipshol tegen het besluit van de officier van justitie in Utrecht om oud-rechter en NMA-directeur Pieter Kalbfleisch niet te vervolgen wegens omkoping.

Pieter Kalbfleisch

Deze uitspraak is een restje van de zaak die vorig jaar in Utrecht diende tegen de niet liegende rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg. Westenberg is wel vervolgd voor en vrijgesproken van omkoping. Ook tegen Kalbfleisch was aangifte gedaan wegens omkoping. Maar de Utrechtse officieren zagen in een briljant dat er geen zaak was tegen Kalbfleisch op dat punt.

hof

Advocaat Liesbeth Zegveld stapte daarop naar het hof om vervolging van Kalbfleisch wegens omkoping af te dwingen. Een concurrent van Chipshol zou Kalbfleisch hebben omgekocht. Kalbfleisch zou daarom de  zaak van Chipshol aan de bevriende rechter Westenberg hebben toegespeeld. Het hof wijst het beklag af. Gesteld noch gebleken is immers dat Kalbfleisch in zijn functie als rechter op enig moment betrokken is geweest bij de beoordeling van de hiervoor weergegeven geschillen. Het hof acht vervolging van beklaagde ter zake van omkoping van een rechter derhalve niet mogelijk. 

bewijs

Het hof heeft ook in dit dossier geen aanwijzingen aangetroffen, die de veronderstelling ondersteunen dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping. In het klaagschrift heeft klager ook geen aanvullende feiten of omstandigheden aangevoerd die dit oordeel anders maken.Kalbfleisch en Westenberg zijn door de rechtbank in Utrecht op alle andere punten vrijgesproken. Het hoger beroep dient binnenkort. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

10 april 2013 Chipshol beukt weer tegen de niet liegende rechter

5 december 2012 Openbaar Ministerie in beroep tegen vrijspraak niet liegende rechters Westenberg en Kalbfleisch

23 november 2012 Gerechtigheid voor de niet liegende en niet bevriende rechters Kalbfleisch en Westenberg

9 november 2012 De vrouwen van de liegende rechter Pieter Kalbfleisch knopen hem op

24 oktober 2012 Liegende rechter wordt huilende rechter

l3 september 2012 De rechtszaak tegen de liegende rechters steunt op een vergeetachtige getuige

16 mei 2012 Liegende rechters die knagen aan de hoekstenen van het recht in het beklaagdenbankje

Simonis ontsnapt

PvJ_biggerDEN BOSCH – Het gerechtshof bepaalt dat openbaar ministerie voormalig kardinaal Ad Simonis niet hoeft te vervolgen wegens meineed. Advocaat Niels van Schaik die zijn voormalig overbuurman in Utrecht wilde vervolgen, krijgt zijn zin niet.

pater

De officier van justitie seponeerde een aangifte van een man uit Breda die misbruikt zou zijn door een pater. Volgens advocaat Van Schaik is uit het rapport van de commissie Deetman duidelijk geworden dat Simonis het moet hebben geweten. Hij startte een artikel 12 procedure.

misbruik

Het hof heeft er geen zin. Van Schaik is teleurgesteld. Hij vindt het een beslissing die past binnen de wijze waarop in de rooms katholieke kerk wordt omgegaan met seksueel misbruik. Men wil het niet weten. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

17 mei 2012 Overbuurman begint artikel 12 tegen Simonis

Weggepeste Marokkaanse familie de eerste slag is voor Yehudi Moszkowicz

Wetboek_dicht UTRECHT – Het openbaar ministerie adviseert het gerechtshof om toch vervolging in te stellen tegen een verdachte die zou hebben ingebroken bij een Marokkaans gezin. Dat gezin is de Utrechtse wijk Terwijde uitgepest.

Moszkowicz

Het gezin voelde zich heel erg lang en vaak gepest door een groep jongens. Maar er is maar een verdachte veroordeeld. voor een enkele inbraak. Een aantal zaken zijn geseponeerd. Advocaat Yehudi Moskowicz spande een artikel 12 procedure aan bij het gerechtshof in Arnhem om vervolging af te dwingen.

nieuw bewijs

Het gerechtshof vraagt in zo´n  procedure standaard advies aan het openbaar ministerie. Volgens persvoorlichtster Mary Hallebeek adviseert het openbaar ministerie nu in een zaak toch te vervolgen. Er is nieuw bewijs gevonden en het Utrechtse parket ziet wel een kans. Het grootste deel van de vordering van de jonge Moszkowicz moet wel worden afgewezen, vindt het openbaar ministerie.  (jurgenswart.wordpress.com)