Tagarchief: Chipshol

Gerechtigheid deel 3 voor rechters Kalbfleisch en Westenberg

pieter kalbfleischARNHEM -  Het Openbaar Ministerie  gaat niet in cassatie tegen de vrijspraak van twee oud-rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg die verdacht werden van meineed. Na bestudering van de arresten ziet het OM onvoldoende aanknopingspunten voor een vruchtbare cassatie.

Pieter Kalbfleisch

De hele rechtszaak tegen de liegende rechters is niet meer dan een meineedzaakje dat een beetje politierechter op een middagje afwerkt met hetzelfde resultaat. In het dossier is geen gram bewijs te vinden. Het is een beetje uit de hand gelopen.

Het hele circus begon met een ongunstig vonnis van rechter Hans Westenberg in een zaak van projectontwikkelaar Chipshol. Westenberg kreeg een meineedbeschuldiging aan zijn broek. Volgens Chipshol zou Westenberg de zaak ook nog via collega Pieter Kalbfleisch toegespeeld hebben gekregen omdat Kalbfleisch bevriend was met de tegenpartij van Chipshol.

Onder ede bevraagd, ontkenden de rechters dat  Vervolgens werden de 2 liegende rechters beschuldigd van meineed, maar zij werden door de rechtbank in Utrecht en door het gerechtshof in Arnhem vrijgesproken. Het openbaar ministerie had een werkstraf geëist.

cassatie

De advocaat generaal concludeert nu dat de uitspraak onvoldoende juridische aanknopingspunten biedt om cassatie in te stellen.De Hoge Raad kijkt uitsluitend of het recht juist is toegepast dan wel of de procedures op de juiste wijze zijn gevolgd. Het gerechtshof is tot de vrijspraak gekomen door waardering van het bewijsmateriaal. Het hof heeft geconcludeerd dat  niet tot het oordeel kan worden gekomen dat verdachten in strijd met de waarheid hebben verklaard, omdat de feitelijke toedracht niet kan worden vastgesteld. Bewijswaardering is voorbehouden aan de feitenrechter en biedt geen aanknopingspunt voor cassatie. Het hof heeft de vrijspraak daarnaast voldoende en niet onbegrijpelijk gemotiveerd.

onherroepelijk

De vrijspraak van de 2 rechters is hiermee onherroepelijk. De grote winnaars in deze zaak zijn de advocaten van de 2 vrijgesproken rechters. Deze advocaten kunnen nu onbekommerd hun rekeningen indienen bij de belastingbetaler. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

13 juni 2013 Gerechtigheid deel 2 voor Kalbfleisch en Westenberg

30 mei 2013 Openbaar Ministerie eist in hoger beroep werkstraf tegen liegende rechters

28 mei 2013 Chipshol haalt bakzeil bij hof geen omkoping door Kalbfleisch

10 april 2013 Chipshol beukt weer tegen de niet liegende rechter

5 december 2012 Openbaar Ministerie in beroep tegen vrijspraak niet liegende rechters Westenberg en Kalbfleisch

23 november 2012 Gerechtigheid voor de niet liegende en niet bevriende rechters Kalbfleisch en Westenberg

9 november 2012 De vrouwen van de liegende rechter Pieter Kalbfleisch knopen hem op

24 oktober 2012 Liegende rechter wordt huilende rechter

l3 september 2012 De rechtszaak tegen de liegende rechters steunt op een vergeetachtige getuige

16 mei 2012 Liegende rechters die knagen aan de hoekstenen van het recht in het beklaagdenbankje

Vrijspraak van het jaar op 8 Gerechtigheid deel 2 voor Kalbfleisch en Westenberg

westenberg2_biggerARNHEM – Ook in tweede instantie gerechtigheid voor voormalig rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg. Het gerechtshof spreekt de 2 verdachten vrij van meineed. De 2, voorheen de liegende rechters, waren al door de rechtbank vrijgesproken. Het openbaar ministerie eiste beide keren 240 uur werkstraf.

Hans Westenberg

De zaak begon toen rechter Hans Westenberg een ongunstige uitspraak deed  voor projectontwikkelaar Chipshol over het eigendom van een gebied rond Schiphol. De eigenaren van Chipshol waren ervan overtuigd dat Westenberg door collega Pieter Kalbfleisch op deze zaak was gezet om vrienden van Kalbfleisch te beoordelen. Chipshol zette na deze uitspraak de strijd buiten de rechtszaal tegen Westenberg met alle middelen voort.

griffier

De 2 oud rechters ontkenden dat onder ede. Chipshol deed aangifte en als een geschenk uit de hemel kwam een anonieme brief van een voormalig griffier met wie Kalbfleisch een liefdesrelatie had in de jaren tachtig. Die getuige bleek in de rechtbank erg warrig en vergeetachtig.

Westenberg zou gelogen hebben over zijn contacten met een advocaat. De grootste problemen kregen de 2 rechters met hun ontkenning dat ze vrienden waren. Een ontkenning die eigenlijk niets met de zaak te maken had, want er was al vastgesteld dat Kalbfleisch de zaak niet aan Westenberg had gegund.

Maar dat brak ze later nog bijna op omdat de ex vrouw van Pieter Kalbfleisch belastend had verklaard. De dochter van Kalbfleisch kwam in het hoger beroep nog als een reddende engel om vader vrij te pleiten.

hof

Het overweegt dat om tot een bewezenverklaring van meineed te komen eerst de feitelijke toedracht moet vast staan. Naar het oordeel van het hof bestaat echter, zowel ten aanzien van de onderlinge contacten als ten aanzien van het telefoongesprek met een advocaat, onvoldoende helderheid over de feitelijke toedracht. Het dossier biedt in beide gevallen, eveneens op basis van wettige bewijsmiddelen, ruimte voor een alternatieve toedracht. Daar die toedracht niet als minder waarschijnlijk terzijde kan worden geschoven, is het mogelijk dat de door de verdachten afgelegde verklaringen niet in strijd met de waarheid zijn afgelegd.
Nu de feitelijke toedracht niet kan worden vastgesteld, kan ook niet tot het oordeel gekomen worden dat daarover in strijd met de waarheid is verklaard, laat staan dat dat opzettelijk is gebeurd. Evenals de rechtbank komt het hof dan ook tot de slotsom dat de verdachten dienen te worden vrijgesproken
. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

30 mei 2013 Openbaar Ministerie eist in hoger beroep werkstraf tegen liegende rechters

28 mei 2013 Chipshol haalt bakzeil bij hof geen omkoping door Kalbfleisch

10 april 2013 Chipshol beukt weer tegen de niet liegende rechter

5 december 2012 Openbaar Ministerie in beroep tegen vrijspraak niet liegende rechters Westenberg en Kalbfleisch

23 november 2012 Gerechtigheid voor de niet liegende en niet bevriende rechters Kalbfleisch en Westenberg

9 november 2012 De vrouwen van de liegende rechter Pieter Kalbfleisch knopen hem op

24 oktober 2012 Liegende rechter wordt huilende rechter

l3 september 2012 De rechtszaak tegen de liegende rechters steunt op een vergeetachtige getuige

16 mei 2012 Liegende rechters die knagen aan de hoekstenen van het recht in het beklaagdenbankje

Openbaar Ministerie eist in hoger beroep werkstraf tegen liegende rechters

KalbfleischARNHEM – De advocaat generaal eist 240 uur werkstraf en 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf tegen de oud rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg. Volgens het openbaar ministerie hebben de 2 rechters tijdens een getuigenverhoor gelogen over hun vriendschap.

Pieter Kalbfleisch

De eigenaren van projectontwikkelaar Chipshol zijn ervan overtuigd dat Kalbfleisch een rechtszaak over Chipshol heeft toegespeeld aan de bevriende rechter Hans Westenberg. Kalbfleisch en Westenberg hebben volgens het openbaar ministerie gelogen over hun vriendschap omdat ze bang waren voor een claim van Chipshol.

dochter

De rechtbank in Utrecht sprak de rechters eerder vrij na eenzelfde eis. In Utrecht werd Pieter Kalbfleisch bijna opgehangen aan de uitlatingen van 2 ex geliefden. In hoger beroep in Arnhem is er een nieuwe vrouw in het spel: zijn dochter pleit hem vrij. Maar de advocaat generaal gelooft helemaal niets van de verklaring van de dochter van Kalbfleisch. Uitspraak 13 juni. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

28 mei 2013 Chipshol haalt bakzeil bij hof geen omkoping door Kalbfleisch

10 april 2013 Chipshol beukt weer tegen de niet liegende rechter

5 december 2012 Openbaar Ministerie in beroep tegen vrijspraak niet liegende rechters Westenberg en Kalbfleisch

23 november 2012 Gerechtigheid voor de niet liegende en niet bevriende rechters Kalbfleisch en Westenberg

9 november 2012 De vrouwen van de liegende rechter Pieter Kalbfleisch knopen hem op

24 oktober 2012 Liegende rechter wordt huilende rechter

l3 september 2012 De rechtszaak tegen de liegende rechters steunt op een vergeetachtige getuige

16 mei 2012 Liegende rechters die knagen aan de hoekstenen van het recht in het beklaagdenbankje

Chipshol haalt bakzeil bij hof geen omkoping Kalbfleisch

pieter kalbfleischARNHEM – Het gerechtshof wijst het beklag af van de eigenaren van Chipshol tegen het besluit van de officier van justitie in Utrecht om oud-rechter en NMA-directeur Pieter Kalbfleisch niet te vervolgen wegens omkoping.

Pieter Kalbfleisch

Deze uitspraak is een restje van de zaak die vorig jaar in Utrecht diende tegen de niet liegende rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg. Westenberg is wel vervolgd voor en vrijgesproken van omkoping. Ook tegen Kalbfleisch was aangifte gedaan wegens omkoping. Maar de Utrechtse officieren zagen in een briljant dat er geen zaak was tegen Kalbfleisch op dat punt.

hof

Advocaat Liesbeth Zegveld stapte daarop naar het hof om vervolging van Kalbfleisch wegens omkoping af te dwingen. Een concurrent van Chipshol zou Kalbfleisch hebben omgekocht. Kalbfleisch zou daarom de  zaak van Chipshol aan de bevriende rechter Westenberg hebben toegespeeld. Het hof wijst het beklag af. Gesteld noch gebleken is immers dat Kalbfleisch in zijn functie als rechter op enig moment betrokken is geweest bij de beoordeling van de hiervoor weergegeven geschillen. Het hof acht vervolging van beklaagde ter zake van omkoping van een rechter derhalve niet mogelijk. 

bewijs

Het hof heeft ook in dit dossier geen aanwijzingen aangetroffen, die de veronderstelling ondersteunen dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping. In het klaagschrift heeft klager ook geen aanvullende feiten of omstandigheden aangevoerd die dit oordeel anders maken.Kalbfleisch en Westenberg zijn door de rechtbank in Utrecht op alle andere punten vrijgesproken. Het hoger beroep dient binnenkort. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

10 april 2013 Chipshol beukt weer tegen de niet liegende rechter

5 december 2012 Openbaar Ministerie in beroep tegen vrijspraak niet liegende rechters Westenberg en Kalbfleisch

23 november 2012 Gerechtigheid voor de niet liegende en niet bevriende rechters Kalbfleisch en Westenberg

9 november 2012 De vrouwen van de liegende rechter Pieter Kalbfleisch knopen hem op

24 oktober 2012 Liegende rechter wordt huilende rechter

l3 september 2012 De rechtszaak tegen de liegende rechters steunt op een vergeetachtige getuige

16 mei 2012 Liegende rechters die knagen aan de hoekstenen van het recht in het beklaagdenbankje