Tagarchief: Gerchtshof Arnhem Leeuwarden

Hoger Beroep verduistering penningmeester Theole

voetbalDe advocaat-generaal eist 12  maanden cel waarvan 4 voorwaardelijk tegen de  57-jarige Ben de L.  uit Tiel. In de visie van het OM heeft hij zich schuldig gemaakt aan verduistering in dienstbetrekking van een bedrag van bijna een ton bij zijn werkgever in Hilversum in de periode juli 2011 tot augustus 2013 en verduistering van ruim  43.000 euro  bij voetbalclub Theole in Tiel in de periode januari 2012 tot oktober 2013.

Hilversum

De L.  werkte als Financial en Operations Manager bij een bedrijf in Hilversum. In die hoedanigheid heeft hij in totaal ruim € 98.000 verduisterd. Dit gebeurde op drie manieren. Hij heeft een groot contant geldbedrag van zijn werkgever op zijn privérekening gestort. Verder heeft hij twee privéfacturen van een huisschilder betaald met geld van zijn werkgever en heeft hij een geldbedrag van zijn werkgever via een tussenrekening overgemaakt naar de voetbalclub in Tiel.

Tiel

Verdachte was penningmeester bij een voetbalclub in Tiel. Daar heeft hij in de visie van het OM een bedrag van ruim € 43.000 verduisterd door geld van de rekening van de voetbalclub naar zijn privérekening over te maken. Door het handelen van verdachte kon de voetbalclub aan een aantal basisspelers van een jeugdelftal geen spelersvergoeding uitkeren.

Ontneming

Verder vorderde de advocaat-generaal het opleggen van een ontnemingsmaatregel van ruim een ton aan wederrechtelijk verkregen voordeel.

De rechtbank veroordeelde de verdachte tot negen maanden cel waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De rechtbank legde een ontnemingsmaatregel op conform het gevorderde bedrag van de advocaat-generaal. De verdachte stelde hoger beroep in.

Uitspraak  over twee weken.

Na zoveelste cassatie eis 18 jaar voor moord op de Dickenslaan

HR_logo_400x400.jpgARNHEM – De advocaat generaal eist 18 jaar cel tegen Leonard S. voor de moord op een drugsdealer op de Dickenslaan. Medeverdachte Cartney K. is al vrijgelaten en vermoord. Het OM heeft steeds geprobeerd S. levenslang achter de tralies te krijgen.

De mannen pleegde de moord 13 januari 2008.  Het was een ruzie om drugs. Ook was verdachte betrokken bij een woningoverval in Eindhoven op 6 februari 2008. Het is, na twee cassatieprocedures, de derde keer dat de zaak in hoger beroep door het Arnhemse hof wordt behandeld.

Op  de bewuste dag werd het slachtoffer met pistoolschoten om het leven gebracht na of vanwege een ruzie over drugs. Bij de levensberoving waren twee verdachten betrokken. Eén die vandaag in hoger beroep terecht stond en een man die op 28 november 2015, tijdens een verlof, zelf om het leven is gekomen door een misdrijf. In deze zaak is het OM niet ontvankelijk verklaard in de vervolging vanwege het overlijden.

Eerder veroordeelde het hof verdachte tot 24 (in 2012) en 18 jaar cel (in 2014). Naar aanleiding van beide arresten stelde de verdachte succesvol beroep in cassatie in. De laatste keer vernietigde de Hoge Raad de uitspraak van het hof omdat er sprake was van een (klein) juridisch en vooral technisch foutje. Het hof had de straffen voor beide feiten gesplitst en dat had niet gemogen.

De advocaat-generaal is van mening dat aan verdachte dezelfde straf moet worden opgelegd als die het hof in 2014 in totaal oplegde: 18 jaar. “Er zijn inmiddels acht jaren verstreken na de gewelddadige dood van het slachtoffer en de woningoverval. De nabestaanden van de overleden man kunnen het strafrechtelijk boek nog steeds niet sluiten. Het houdt ze nog enorm bezig en heeft nog steeds enorme impact. Er is geen enkele reden, ook niet vanwege het tijdsverloop, om onder de eerder opgelegde straf van het hof te gaan zitten. Dit wordt versterkt door de gewetenloze houding die verdachte nog steeds aanneemt, hij toont op geen enkele manier oprechte spijt en inzicht in het foute van zijn handelen. Het OM acht verdachte onverbeterlijk gevaarlijk en hij dient om die reden zo lang mogelijk uit de maatschappij te worden verwijderd.”

Uitspraak (naar verwachting) over twee weken.

OM wil Tarik Z. langer in de cel

tarik ZLEEUWARDEN – De advocaat generaal eist  4 jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk, tegen de 20-jarige Tarik Z. die op 29 januari 2015 de studio’s van de NOS op het Mediapark in Hilversum binnendrong. De man was gewapend met een alarmpistool en gijzelde een beveiligingsmedewerker om zendtijd in het 8-uur Journaal af te dwingen.

De verdachte, afkomstig uit Pijnacker, gaf de beveiliger een brief waarin stond dat er verspreid over het land explosieven met radio-actief materiaal lagen en dat er hackers klaarstonden voor een aanval. Hij eiste zendtijd en dreigde met grote gevolgen als hij zijn zin niet kreeg. De politie overmeesterde de verdachte met getrokken dienstwapen voor het oog van de camera

De verdachte meent dat de media in Nederland, in het bijzonder het NOS Journaal, de publieke opinie manipuleren. In de periode voorafgaand aan de actie heeft hij tevergeefs gepoogd zijn mening onder de aandacht te brengen. ,,Dat brengt verdachte tot de drieste constatering dat, als niemandvrijwillig zijn mening wenst te horen, hij het gehoor dan maar af moet dwingen. Verdachte wil zijn mening aan mensen opleggen’’, aldus de advocaat-generaal.

De actie heeft volgens het OM grote impact gehad, vooral ook omdat deze plaatsvond slechts enkele weken na de terroristische aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs; daarbij werden twaalf mensen doodgeschoten. Een aantal mensen die rechtstreeks met de verdachte werden geconfronteerd hebben zich afgevraagd of zij het er wel levend vanaf zouden brengen. Een groot kijkerspubliek zag de bizarre gebeurtenissen live op televisie.

Volgens het OM heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aangijzeling, bedreiging en verboden wapenbezit. De rechtbankveroordeelde de man tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 15 maanden voorwaardelijk, met als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht en een locatieverbod voor het Mediapark in Hilversum. Verdachte en OM gingen beide in beroep tegen het vonnis.

Het OM had ook bij de rechtbank 4 jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. In hoger beroep hield de advocaat-generaal vast aan het eerder door het OM geformuleerde pakket bijzondere voorwaarden: behalve het reclasseringstoezicht en het locatieverbod wil het OM een meldplicht en een behandelverplichting. Het locatieverbod moet de eerste zes maanden elektronisch worden gecontroleerd, aldus het OM.

De advocaat-generaal vindt dat de rechtbank in haar oordeel ten onrechte heeft meegewogen, ten gunste van de verdachte, dat er beelden zijn uitgezonden van de actie van de verdachte. Volgens het OM heeft de man dit over zichzelf afgeroepen. Het OM vindt evenmin dat de ernst van de feiten enige relativering verdient. De advocaat-generaal: ,,Het doet geen recht aan de context, geen recht aan het feit dat een bewapende man zendtijd af wil dwingen, geen recht aan de impact die dit voorval heeft gehad op de direct betrokkenen en in grote kring daarbuiten.’’ Als het al zo zou zijn dat de samenleving milder is gaan denken over de verdachte ,,dan nog mag dat niet tot de slotsom leiden dat het allemaal wel meeviel, wat er op die avond op het Mediapark gebeurde.’’

Van de straf moet ook een waarschuwing uitgaan, vindt het OM. ,,Een overtuiging mag nooit kracht worden bijgezet door geweld’’, aldus de advocaat-generaal. ,,In een vrije samenleving worden meningen vrijelijk gedeeld en niemand heeft het recht welk geweld ook toe te passen om zijn of haar mening erdoor te drukken. En wie dat wel doet, wacht een scherpe sanctie.’’

Het hof doet (naar verwachting) uitspraak

5 jaar voor 2,5 miljoen

1-euro-nieuwe-zijde-170.gifARNHEM – De advocaat generaal eist 5 jaar cel tegen een 37-jarige man uit Nieuwegein. In de visie van het OM heeft hij zich schuldig gemaakt aan het witwassen van bijna € 2,5 miljoen, het voorhanden hebben van vijf kilo harddrugs waaronder cocaïne en het voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie.

De strafzaak tegen verdachte vindt zijn oorsprong in een ander onderzoek dat betrekking heeft op grootschalige witwaspraktijken door familieleden van verdachte. Ze wasten crimineel geld wit door het aankopen en financieren van panden in Nederland in 2008 waarbij gebruik gemaakt werd van Liechtensteinse trusts. In het kader van dat onderzoek werd op 7 april 2014 een aantal doorzoekingen gedaan, onder andere in de woning en het bedrijfspand van verdachte en zijn echtgenote. Bij die doorzoekingen werden verrassende zaken aangetroffen: ongeveer € 2,5 miljoen aan contanten, een vuurwapen met munitie en harddrugs (vijf kilo cocaïne en een hoeveelheid MDMA).

De rechtbank veroordeelde de verdachte tot drie jaar cel voor de drugs en het wapen met munitie. De rechtbank kwam tot een ontslag van alle rechtsvervolging voor het witwassen. De rechtbank vond dat het witwassen niet als zodanig kon worden gekwalificeerd omdat het bij verdachte aangetroffen geld uit een door verdachte zelf begaan misdrijf afkomstig moest zijn, te weten de handel in verdovende middelen en niet uit een misdrijf of misdrijven van een ander/anderen. Het OM was het hiermee niet eens en stelde hoger beroep in.

De advocaat-generaal vindt dat wel degelijk het witwassen kan worden bewezenverklaard en als zodanig kan worden gekwalificeerd. “Uit het dossier blijkt voldoende bewijs om te stellen dat het aangetroffen geld uit misdrijf of misdrijven van anderen afkomstig is. Dit bewijs bestaat vooral uit de eigen verklaringen van verdachte, kort na zijn aanhouding en na het bekend worden van de feiten, dat hij het grootste deel van het geld voor een ander in bewaring had genomen. Aannemelijk is dat verdachte de vindplaats van het geld verborgen heeft en ook verborgen of verhuld heeft wie de rechthebbende was.”

Alleen een onvoorwaardelijke celstraf van aanzienlijke duur is op zijn plaats, zo vindt de advocaat-generaal. “Witwassen, harddrugs en vuurwapens. Het gaat in deze zaak om ernstige feiten. Extra schokkend is het dat verdachte deze feiten heeft gepleegd terwijl hij tevens eigenaar is van een vergunninghoudend beveiligingsbedrijf, dat juist wordt ingeschakeld bij de beveiliging van personen en evenementen. Dit maakt dat de strafbare feiten verdachte, door de te verwachten integriteit bij dit werk, extra zwaar moeten worden aangerekend. Uit de houding van verdachte blijkt ook niets van enig inzicht in het kwalijke van zijn handelen.”

Uitspraak  over twee weken.

Buschauffeur die collega doodreed hoort dezelfde eis in hoger beroep

lijnbusARNHEM –N De advocaat-generaal  eist een voorwaardelijke geldboete van € 500 en een voorwaardelijke rijontzegging van twee maanden met een proeftijd van 2 jaar tegen een inmiddels 46-jarige man uit de gemeente Oudewater. In de visie van het OM heeft hij als buschauffeur op 4 augustus 2013 in Maarssen een ongeval veroorzaakt ten gevolge waarvan een collega-buschauffeur overleed.

Op de bewuste dag was het latere slachtoffer bij het busstation in Maarssen met de verdachte aan het dollen door pogingen te doen hem nat te maken met een flesje water. Om dit te voorkomen en omdat het tijd was om te vertrekken heeft verdachte zijn bus gestart en is hij weggereden van de bushalte. Het slachtoffer bevond zich op dat moment nog in de nabijheid van de bus. Buiten het zichtveld van de verdachte probeerde het latere slachtoffer in gebukte stand de deur van de bus te openen met behulp van de noodknop aan de buitenzijde bij de deur. Hij is, bij het wegrijden van de bus, onder het rechtervoorwiel terechtgekomen. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

De advocaat-generaal vindt dat er onvoldoende bewijs in het dossier aanwezig is om te stellen dat verdachte in strafrechtelijke zin schuld heeft aan het ongeval. Uit de specifieke feiten en omstandigheden is niet af te leiden dat verdachte gehandeld heeft met een aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid. Wel vindt de advocaat-generaal dat verdachte gevaar op de weg heeft veroorzaakt door niet te stoppen terwijl hij wist of in ieder geval behoorde te weten dat het slachtoffer zich in de nabijheid van de bus bevond. “Verdachte heeft met zijn gedragingen gevaar veroorzaakt op de weg. Het gevaar bestond er uit dat voorafgaand aan het wegrijden het slachtoffer voor de bus langs liep, van de bestuurderskant naar de deur aan de andere kant. Verdachte had redelijkerwijs kunnen vermoeden dat het slachtoffer daar nog stond.” Met deze bewezenverklaring is sprake van eenovertreding en niet van een misdrijf hetgeen de relatief lage strafeis tot gevolg heeft.

De rechtbank veroordeelde de verdachte, conform de eis van de officier van justitie, tot dezelfde straf als die vandaag in hoger beroep is geëist. De verdachte stelde hoger beroep in.

De uitspraak is over twee weken.

Ook in hoger beroep 8 jaar voor bejaarde die vriendin dood sloeg

arnhem-20130306-00475ARNHEM – Een 81-jarige man uit Hilversum is ook in hoger beroep door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf voor doodslag op een 74-jarig slachtoffer. Tevens moet hij de nabestaanden van het slachtoffer een schadevergoeding betalen van bijna 12.000 euro.

Bij de rechtbank

In eerste aanleg heeft de officier van justitie gevorderd verdachte wegens doodslag te veroordelen tot een gevangenisstraf van 8 jaar. De rechtbank Midden-Nederland heeft verdachte bij vonnis van 6 februari 2015  wegens doodslag veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaar. Door verdachte is hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.

Het hoger beroep

De advocaat-generaal heeft in hoger beroep gevorderd verdachte wegens doodslag te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaren.

Ruzie

De echtgenote van verdachte is in 2013, na een huwelijk van 45 jaar, overleden. Vervolgens ontmoette verdachte het slachtoffer, met wie hij een relatie opbouwde. Op 30 juli 2014 kwam het slachtoffer bij verdachte langs in zijn woning. Verdachte heeft verklaard dat het slachtoffer de relatie wilde beëindigen en dat zij ruzie kregen over het bezoek van de dochter van verdachte.

Wijnfles en mes

Nadat verdachte tegen het slachtoffer heeft gezegd dat hij een einde aan zijn leven wilde maken wanneer zij de relatie zou beëindigen en het slachtoffer vervolgens zei dat hij dat moest doen, heeft verdachte het slachtoffer met een wijnfles op haar hoofd geslagen. Vervolgens heeft verdachte een mes gepakt en haar meermalen met het mes gestoken. Door de patholoog is geconcludeerd dat het overlijden van het slachtoffer kan worden verklaard als gevolg van de steekverwondingen waarbij het slaan met de wijnfles aan het overlijden heeft bijgedragen.

Doodslag

Evenals de rechtbank vindt het hof dat er geen sprake is van voorbedachte raad en daarmee dus ook niet van moord. Het hof acht de doodslag bewezen.

Verminderd dan wel enigszins verminderd toerekeningsvatbaar

De verdachte is onderzocht door een psychiater en een psycholoog. Zij constateerden onder meer dat na het overlijden van zijn vrouw bij verdachte enkele persoonlijkheidskenmerken, zoals krenkbaarheid en een neiging tot afhankelijkheid, lijken te zijn versterkt. De gevoelens van teleurstelling, krenking en woede die hij in de relatie met het slachtoffer heeft ervaren en de manier waarop de relatie werd beëindigd, hebben bij verdachte geleid tot een uit zeer bedreigende gevoelens van krenking, woede en angst voorkomende agressieve impulsdoorbraak. De persoonlijkheidskenmerken hebben een rol gespeeld bij de totstandkoming van het tenlastegelegde. Beide deskundigen hebben geconcludeerd dat verdachte verminderd dan wel enigszins verminderd toerekeningsvatbaar was. Het hof volgt hen hierin.

Strafoplegging

Verdachte heeft het slachtoffer aldus op zeer gewelddadige wijze van het leven beroofd. Hij heeft onbeschrijfelijk veel leed toegebracht aan de kinderen, kleinkinderen en de overige familieleden van het slachtoffer, alsmede aan anderen die haar lief hadden. Het hof heeft tevens de leeftijd van verdachte en zijn medische situatie in ogenschouw genomen en ook het feit dat verdachte een blanco strafblad heeft. Het hof heeft verdachte, evenals de rechtbank, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaar.

Schadevergoeding

De nabestaanden van het slachtoffer hebben als gevolg van het tenlastegelegde materiële schade geleden. De rechtbank heeft de schadevergoeding grotendeels toegewezen. Anders dan de rechtbank, wijst het hof de schadevergoeding geheel toe, inclusief de kosten die in rekening zijn gebracht door de notaris. (rechtbankblog)

Hoger beroep cold case shoarmamoord levert 1 jaar op

shoarma-1.jpgARNHEM – Het gerechtshof veroordeelt de 38-jarige Aydogan K. tot 11 jaar gevangenisstraf wegens doodslag.  De advocaat generaal had 12 jaar geëist.

shoarma

K. heeft op 9 november 1999 in Utrecht Mouammer Kaplan in diens shoarmatent aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht doodgestoken. De zaak bleef jarenlang onopgelost totdat K. vanwege een winkeldiefstal zijn DNA moest afstaan.  Met dat DNA kon justitie hem opeens plaatsen in de shoarmatent waar bloed op van K. op de vloer lag.

matiging

De officier van justitie eiste 13 jaar wegens moord. De rechtbank maakte daar 12 jaar van wegens doodslag.  Advocaat Jan Hein Kuijpers ging in beroep en K. krijgt een jaar minder, omdat het hof in tegenstelling tot de rechtbank niet bewezen heeft geacht dat de doodslag werd gepleegd met de bedoeling om een diefstal te vergemakkelijken.

Gelet op de brute, buitensporig gewelddadige wijze waarop verdachte het slachtoffer heeft doodgestoken acht het hof echter niet meer dan een jaar matiging op zijn plaats. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

8 september 2014 Shoarmadoodslag hoger beroep eis 12 jaar

14 april 2014 Cold Case gekwalificeerde shormadoodslag 12 jaar voor buitensporig geweld

18 maart 2014 Cold case shoarmamoord officier eist 13 jaar tegen man die nog geen kip kan slachten

7 maart 2014 Shoarmamoord en de nog altijd spoorloze Bulgaar

28 september 2013 Cold case shoarmamoord verdachte loopt leeg

5 juli 2013 Winkeldiefstal leidde tot aanhouding cold case shoarmamoordverdachte

21 juni 2013 Cold case shoarmamoordverdachte bin

Hoger beroep arts Jansen Steur in Arnhem

downloadARNHEM – Het hoger beroep dat de veroordeelde arts Ernst Jansen Steur heeft aangespannen tegen zijn strafrechtelijke veroordeling dient in Arnhem. De Twentse ex-neuroloog kreeg van de rechtbank Overijssel in februari 3 jaar gevangenisstraf.

verkeerde diagnoses

De inmiddels 68-jarige Jansen  Steur  kreeg zijn straf omdat hij verkeerde diagnoses stelde bij verschillende voormalig patiënten. Hij wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de zelfmoord van een patiënte. Zij dacht dat ze snel zou overlijden omdat ze ernstige ziektes had. Later bleken de diagnoses verkeerd.

Volgens rechtspraak.nl verschenen er in verschillende media berichten dat het appel in Almelo zou dienen. Maar nu is bepaald dat het volgens de regels in Arnhem gebeurd. Op 24 september begint het beroep met een regiezitting. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Acquisitiefraude hof deelt met hogere straffen om een leven van list en bedrog een andere wending te geven

arnhemARNHEM – Het gerechtshof veroordeelt de 35-jarige  Duane D. uit Den Haag tot een gevangenisstraf van 3 jaar. D. had van de rechtbank 2  jaar netto  gekregen. Hij was daartegen in beroep gegaan.

Gerechtshof

De advocaat generaal had om bevestiging van dat vonnis gevraagd. Maar het hof vindt het veel erger.

D. heeft samen met 2 anderen tussen  2008  en 2012 bedrijven, overheidsinstanties en personen valselijk bewogen grote bedragen over te maken naar rekeningen waarover één of meer deelnemers van de criminele organisatie de beschikking hadden. Ze onderschepten bijvoorbeeld post en veranderden dan het rekeningnummer op facturen.

Vervolgens werden die bedragen een aantal malen door geboekt naar rekeningen van andere BV’s die eveneens in handen waren van de criminele organisatie. Het feitelijke schadebedrag bedraagt ongeveer 1,3 miljoen euro. Ook hebben ze geprobeerd tot 6  miljoen op te lichten.

list en bedrog

Het gerechtshof is van oordeel dat de door de rechtbank opgelegde en de door de advocaat-generaal gevorderde straffen onvoldoende recht doet aan de strafdoeleinden. Een hoge onvoorwaardelijke gevangenisstraf dient verdachten er van te doordringen dat zij hun leven van list en bedrog een andere wending dienen op te geven.

De 2 medeverdachten krijgen er ongeveer 1 jaar bij van het hof.  Zij krijgen 36 en 32 maanden gevangenisstraf. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

27 juni 2014 Aquisitiefraude OM wil in hoger beroep bevestiging van straffen rechtbank

3 oktober 2013 Acquisitiefraude 2 jaar zitten

17 september 2013 Geslepen boeven

 

 

 

.

Doodslag op Marokkaanse echtgenote hof neemt vonnis rechtbank over 12 jaar

rechtbank_arnhem_1710748aARNHEM – Het gerechtshof veroordeelt de 47-jarige Achemd E. uit Utrecht tot 12 jaar gevangenisstraf wegens doodslag. De advocaat generaal had 15 jaar geeist.

rechtbank

Het hof neemt het vonnis van de rechtbank over. E. heeft volgens de rechtbank zijn vrouw gedood met een knuppel of iets dergelijks  en daarna hun woning aan de Schonauwensingel in Utrecht in brand gestoken. Hun zoontje was daarbij. De vrouw overleed in het ziekenhuis.

alternatief

Het hof maakt alleen een paar regels vuil aan het alternatieve scenario dat is aangedragen door advocaat Tjalling van der Goot. Volgens de verdachte heeft de vrouw zelfmoord gepleegd. Tjalling van der Goot voerde aan dat de rechtbank ten onrechte de wisselende verklaringen van E. heeft gebruikt om dit alternatieven scenario te verwerpen.  Het hof ziet daar geen kwaad in.  (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

19  mei 2014 Meer dan gruwelijke doodslag op Marokkaanse echtgenote

14 april 2014 Hoger Beroep doodslag Marokkaanse echtgenote

23 oktober 2013 Alternatief scenario niet aannemelijk 12 jaar voor doodslag op Marokkaanse echtgenote

9 oktober 2013 Gruwelijke moord op Marokkaanse echtgenote eis 15 jaar

18 september 2013 Moord op Marokkaanse echtgenote laste pro forma

28 juni 2013 De advocaat van de echtgenoot van de vermoorde Marokkaanse vrouw is er niet

2 april 2013 Vermoorde Marokkaanse vrouw deed volgens advocaat eerder zelfmoordpoging

13 september 2012 Echtgenoot vermoorde Marokkaanse vrouw 3 maanden voorarrest erbij

31 augustus 2012 Echtgenoot vermoorde vrouw Hoograven 2 weken binnen