Tagarchief: Gerechtshof Amsterdam

In hoger beroep eis 7 jaar cel en tbs brandstichtingen in het Gooi

hoger beroepAMSTERDAM – De advocaat generaal eist een gevangenisstraf van 7 jaar en tbs met dwangverpleging tegen een 35-jarige man die wordt verdacht van een reeks brandstichtingen in het Gooi, in de periode 2006-2012. Het ging om natuurbranden, autobranden en branden in woningen.

De verdachte was werkzaam voor de vrijwillige brandweer. In november 2011 startte de politie een grootschalig onderzoek dat op 13 mei 2012 resulteerde in de aanhouding van de man. Tientallen branden zijn in het onderzoek met hem in verband gebracht, in de uiteindelijke tenlastelegging zijn er meer dan tien opgenomen. Van tien daarvan is volgens de advocaat-generaal het bewijs geleverd. De verdachte heeft zeer wisselend verklaard over de verdenkingen, variërend van een gedeeltelijke bekentenis tot een totale ontkenning. Het OM bestrijdt dat de politie tijdens verhoren ongeoorloofde druk op hem zou hebben uitgeoefend.

De rechtbank veroordeelde de verdachte tot 11 jaar cel. De verdachte ging tegen het vonnis van de rechtbank in hoger beroep. In eerste aanleg heeft de man niet willen meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek, waardoor er ook geen inschatting kon worden gemaakt van het gevaar voor herhaling (recidiverisico). In hoger beroep hebben twee gedragsdeskundigen wel een onderzoek naar de geestvermogens van de verdachte kunnen doen. Zij komen tot de conclusie dat de verdachte lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis en dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Beiden schatten het recidiverisico als hoog in en adviseren tot het opleggen van tbs met dwangverpleging. Een hernieuwde observatie in het Pieter Baan Centrum leidde tot andere conclusies. Het OM stelt op basis van het geheel aan rapportages vast dat er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis, verminderde toerekeningsvatbaarheid en een hoog recidiverisico en heeft het tbs-advies overgenomen.

De verdachte heeft met de brandstichtingen veel onrust veroorzaakt in Laren en omgeving, aldus de advocaat-generaal. Zij noemde het ,,onbegrijpelijk’’ dat juist een brandweerman doelbewust personen en goederen aan gevaar heeft blootgesteld. ,,Verdachte heeft levensbedreigende situaties gecreëerd. Het is niet aan hem te danken dat er geen dodelijk slachtoffers zijn gevallen en dat de bewoners ook geen (ernstig) letsel hebben opgelopen. Dit neemt niet weg dat de gedupeerden en omwonenden de branden als zeer bedreigend en beangstigend hebben ervaren. Door toedoen van de verdachte is ook enorme materiële schade ontstaan, waarbij door adequaat ingrijpen van omstanders en de brandweer erger is voorkomen.

Corrupte gedeputeerde Noord Holland eis in hoger beroep 4 jaar

gerechtshof AnsterdamAMSTERDAM –De advocaat generaal eist 4 jaar gevangenisstaf tegen de voormalig VVD gedeputeerde in de provincie Noord Holland Ton Hooijmaijers.

openbaar ministerie

Volgens het OM heeft Hooiimaijers. zich in de periode 1 januari 2004 tot en met medio 2009 schuldig gemaakt aan ambtelijke corruptie. Hooijmaijers is betaald in ruil voor gunsten. Ook vindt het OM dat hij schuldig is aan het  opmaken van een groot aantal valse facturen en aan witwassen.

gedeputeerde

De strafbare feiten zijn gepleegd terwijl de verdachte lid was van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland; één feit is tevens gepleegd terwijl hij Statenlid was. Om het geld van de omkopers, dit waren onder andere projectontwikkelaars en tussenpersonen, te incasseren maakte hij onder meer gebruik van zijn bedrijf MOVE Consultants B.V., dat hij op naam van zijn vrouw had laten zetten en ook het bedrijf van genoemde bevriende makelaar. Het OM verwijt zijn vrouw dat zij, kort gezegd, het binnenhalen van het gewin van Hooijmaijers  gefaciliteerd heeft. Ze moet wel ongeveer geweten hebben waar het geld vandaan kwam en ze heeft er ook ruimschoots van geprofiteerd, vindt het OM.

integer

“Hooijmaijers heeft de eed afgelegd dat hij als integer bestuurder zou handelen en heeft de macht die voortvloeit uit het ambt van gedeputeerde misbruikt. Het handelen van Hooijmaijers heeft niet alleen het aanzien van de provincie Noord-Holland geschaad.

“Het is het OM nog steeds niet duidelijk waarom Hooijmaijers bij de hem voorgehouden stand van zaken nog kan volhouden dat hij een integer bestuurder was die niet omgekocht is”, aldus de advocaat-generaal. ”

Hooijmaijers kreeg van de rechtbank al 3 jaar. Zijn vrouw werd vrijgesproken. De advocaat generaal eist tegen de vrouw van Hooijmaijers opnieuw een werkstraf (rechtbankblog)

Aanslag op de rechtbank in hoger beroep 15 jaar

amsterdam-1_thumbAMSTERDAM – Het gerechtshof veroordeelt de 27-jarige York M. uit Amsterdam tot 15 jaar gevangenisstraf. Medeverdachte Omar T. krijgt 2 jaar cel.

Parnassusweg

Het hof acht bewezen dat M. op 21 september 2011 een antitankbrisantgranaatraket heeft afgeschoten op het gerechtsgebouw aan de Parnassusweg in Amsterdam

De raket is ingeslagen in een muur van toren E van het gerechtsgebouw en heeft een ontploffing veroorzaakt. De schade was groot. Gevaar voor personen is er niet geweest, vindt het hof.

M. is niets opgeschoten met het hoger beroep. Hij kreeg van de rechtbank al dezelfde straf. Maatje T. is vrijgesproken van het medeplegen van de beschieting. Zijn rol was te gering om ook hem als dader van de beschieting aan te merken.

(rechtbankblog)

lees ook

3 april 2013 Aanslag rechtbank eis 15 jaar

19 april 2012 Rechtszaak antidemocraten uitgesteld

16 maart 2012 Zestig dagen erbij voor aanslag op de Rechtbank Amsterdam

Willem Holleeder blijft alleen

gerechtshof AnsterdamAMSTERDAM – Het gerechtshof houdt het onderzoek naar Willem Holleeder buiten het Passage onderzoek.  Het hof wijst in dat onderzoek getuigen toe. Maar Holleeder wordt niet gekoppeld aan die zaak.

Willem Holleeder

Een andere complicatie is dat de verklaringen van de kroongetuige ook een rol spelen in het onlangs tegen Willem Holleeder. Bij de rechtbank ingestelde onderzoek. In dat onderzoek tegen Holleeder zijn moorden betrokken die ook in het hoger beroep van het Passageproces aan de orde zijn.

Het hof heeft verkend of er op dit moment een reële mogelijkheid bestaat om. die twee onderzoeken enigszins gelijk te laten oplopen. Zo is verkend of getuigen niet in beide zaken gehoord kunnen worden. Gebleken is dat daarvoor op dit moment geen aanleiding is. Het onderzoek tegen Holleeder. bevindt zich nog in een pril stadium, terwijl het Passageproces al zeer lang loopt. Daarom gaat de behandeling in hoger beroep verder en wordt van het openbaar ministerie verwacht dat het de ontwikkelingen in het onderzoek tegen Holleeder op de voet volgt en het hof nauwgezet op de hoogte houdt van de ontwikkelingen. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

7 januari 2014 Een live twitterend parket over de zaak tegen Willem Holleeder

29 december 2014 Holleeder raadkamer

16 december 2014 Holleeder binnen met de Kerstdagen

Schouwarts vrijgepleit

amsterdamAMSTERDAM -Het gerechtshof beslist dat het Openbaar Ministerie hoeft niet over te gaan tot vervolging van politiemensen en de schouwarts die betrokken waren bij de dood van Ishan Gürz  op 3 juli 2011.

De 19-jarige Gurz  overleed nadat hij zich na een vernieling tegen aanhouding door de politie verzette. Bij de aanhouding is het nodige geweld toegepast. Na verblijf in een politiecel is hij in het ziekenhuis overleden, naar alle waarschijnlijkheid aan de gevolgen van een niet gediagnostiseerd geagiteerd cocaïnedelirium.

doodslag

De schouwarts en de politie valt niets te verwijten volgens het hof.
De vader van de overledene had aangifte gedaan van doodslag, dood door schuld, mishandeling met de dood tot gevolg en verlating van een hulpbehoevende.

nabestaanden

Het OM oordeelde dat zowel de politieagenten die hem aanhielden, als de arrestantenbewaarders, als de arts die hem in de politiecel bezocht strafrechtelijk niets te verwijten valt. De nabestaanden zagen dit anders en dienden daarom een artikel 12-klacht in bij het hof.

Het hof oordeelt dat het onderzoek zorgvuldig is geweest en dat daarin onvoldoende feiten naar voren zijn gekomen die erop wijzen dat de betrokken politiemensen en forensisch arts een strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Dat betekent dat het hof van oordeel is dat de beslissing van het OM juist was en dat er geen vervolging ingesteld moet worden. Daarmee is de beslissing van het OM nu ondersteund door een gerechtelijk oordeel.

agressief

Omdat Gürz zeer agressief was, gebruikte de politie geweld om hem onder controle te brengen en te houden. Hij werd in een observatiecel geplaatst gezien het opvallende gedrag dat hij vertoonde en het vermoeden dat hij onder invloed van verdovende middelen was.

De Rijksrecherche onderzocht in 2011 onder leiding van het OM het handelen van de politie en het optreden van een arts, die hem in zijn cel bezocht. Het OM  stelde na dit onafhankelijke onderzoek vast dat de door de politie verrichte handelingen noodzakelijk waren. Het letsel is allemaal verklaarbaar, hetzij door het reanimeren, hetzij door het gedrag van Gürz in zijn cel.

cocaine

Sectie bij het NFI wees uit dat Gürz het meest waarschijnlijk is overleden aan een combinatie van fors cocaïnegebruik en hartfunctiestoornissen. Vermoedelijk had hij een zogeheten geagiteerd cocaïnedelirium. Ook andere deskundigen hebben deze conclusie getrokken. Het Openbaar Ministerie constateert dat de arts weliswaar de symptomen van dit geagiteerd deliriumsyndroom niet tijdig heeft onderkend en dat hij erg afwachtend was, maar dit levert geen verwijt op dat onder de reikwijdte van het strafrecht valt.

De nabestaanden waren het niet eens met de beslissing van het OM geen vervolging in te stellen en dienden een artikel 12-klacht in. Het hof heeft het dossier alsmede aanvullende (forensische) stukken bestudeerd en constateert net als het OM dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat sprake is van een strafbaar feit.

Het OM betreurt de eenzijdige berichtgeving die in deze zaak heeft plaatsgevonden. Omdat de art. 12-procedure liep konden zowel het OM als de politie niet op de zaak ingaan. Het eenzijdige beeld dat is geschetst heeft grote invloed gehad op de betrokken agenten.(andereverhalenuitderechtbank.nl)

Coffeeshop is geen criminele organisatie

marihuanabg__1__reasonably_smallAMSTERDAM – De zaak tegen coffeeshop Checkpoint uit Terneuzen loopt uit op een grote nederlaag voor het OM. Nadat het OM al eerder niet ontvankelijk was verklaard, schrapt het gerechtshof in Amsterdam nu alle straffen die de advocaat generaal vorige maand eiste.

rechtbank

De eigenaar van Checkpoint werd 4 jaar geleden door de rechtbank veroordeeld. In hoger beroep  werd het OM niet ontvankelijk verklaard. Het OM ging naar de Hoge Raad. Die bepaalde dat het OM wel mocht vervolgen. 

Maar coffeeshop Checkpoint is geen criminele organisatie volgens het hof.  Het hof stelt vast dat de gedoogvoorwaarden zijn overtreden want er zijn  teveel softdrugs opgeslagen. Maar daarvoor volgt  alleen een schuldigverklaring zonder straf.

gevangenisstraf

De eis tegen de eigenaar van de coffeeshop was 1,5 jaar gevangenisstraf en een boete van een half miljoen euro. In totaal hoorden 9 medewerkers hoorden straffen eisen. Het OM had ook een ontneming van miljoenen euro’s in petto. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

2 juli 2013 Openbaar Ministerie slaat terug in de strijd tegen de coffeeshops

Volkert en hoe lang duurt 12 jaar

parketAMSTERDAM – Volkert heeft precies 12 jaar vast gezeten. De persconferentie met officier van justitie  Hofstee lijkt gisteren. De ellende die er direct op volgde, lijkt nog korter geleden. Volkert verpestte verpestte ook nog de Europa Cup zege van Feyenoord een paar dagen later. Dat is allemaal kort geleden.

2002

Voor mijn kinderen is 2002 lang geleden.  Ze zijn opgegroeid in de tussentijd. Volkert heeft vrijwel hun hele leven in de bak gezeten.

Volkert kreeg 18 jaar. Het OM laat hem nu voorwaardelijk vrij. De dagelijkse praktijk in de rechtbank leert dat je het wel bont moet maken om teruggestuurd te worden. Maar bij Volkert kunnen we Badr Hari achtige toestanden verwachten.

jurist

Toen Badr een broodjeszaak binnenliep, wist heel Nederland dat hij de voorwaarden van de VI had overtreden.  Bij Volkert zal het niet anders zijn. Maar Volkert is ongetwijfeld jurist genoeg om die voorwaarden niet te overtreden.

Een hele bijzondere voorwaarde is het mediaverbod. Net zoals bij Holleeder is het wachten op de eerste foto. Die zal er snel zijn, want  iedereen maakt foto´s.

veiligheid

Volkert zal ook moeten leven. Ondertussen kost zijn veiligheid een Godsvermogen. Dat zou niet zo moeten zijn want de rechter heeft gesproken en wij moeten Volkert nu vergeven.

De christelijke cultuur waarop we ons zo graag beroepen, als het om Marokkanen gaat.  leert ons te vergeven,  de overheid te gehoorzamen  en de zondaars in ons midden te dulden.  Wie zonder zonde is…. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Hof deelt uit en verdubbelt straf voor moord op Marcel Kretzer uit 1995

marcel20kretzer2025-1_thumb_thumb_thumbAMSTERDAM – Het gerechtshof pakt fors uit in de zaak tegen de 39-jarige Richard H. die in 1995 in Hilversum Marcel Kretzer heeft doodgeschopt. Het hof legt 8,5 jaar cel op.

Marcel Kretzer

Kunstenaar Kretzer werd na een avond stappen in elkaar geslagen door  2 Hilversummers, die het op een beroving lieten lijken.  De daders bleven lang buiten beeld. Maar na 17 jaar en een geslaagde undercoveractie hield de politie H. en een vriend aan. De zaak tegen de vriend was verjaard omdat hij in 1995 minderjarig was.

rechtbank

De rechtbank legde 4 jaar op nadat de officier 8 jaar had geeist. Het OM vond die straf te laag. In hoger beroep eiste de advocaat generaal 6 jaar. Het hof vindt dat zelfs nog te weinig. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

23 april 2014 Openbaar ministerie in hoger beroep tegen 4 jaar cel voor 17 jaar oude doodslag op Marcel Kretzer 

29 oktober 2012 !7 jaar oude moord op Marcel Kretzer aangehouden voor getuigenverhoor

2 augustus 2012 Negentig dagen voor 2 verdachten van 17 jaar oude moord op Marcel Kretzer

19 juli 2012 Ook tweede verdachte moord cold case Marcel Kretzer opgesloten

16 juli 2012 Verdachte 17 jaar oude cold case 2 weken vast tweede verdachte aangehouden


Advocaat in beroep tegen veroordeling tot werkstraf wegens beinvloeden getuige

gerechtshofamsterdam_thumbAMSTERDAM – De 39-jarige Arnhemse advocaat Bas van R. gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling tot 180 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijk wegens het beinvloeden van een getuige. Zijn raadsvrouwe Lian Mannheims wil niets over de zaak zeggen. Uit het vonnis blijkt echter dat zij om vrijspraak heeft gevraagd omdat de verklaringen van het slachtoffer in deze zaak niet betrouwbaar en zwaar overdreven zouden zijn.

rechter commissaris

De advocaat verdedigde een 32-jarige Nijkerker die 45 miljoen euro wegsluisde bij een bank via een grote fraude met opties. Voor een verhoor bij de rechter commissaris heeft de advocaat samen met de Nijkerker een getuige geïnstrueerd. De getuige is naar het kantoor van de advocaat gehaald en daar zwaar onder druk gezet.

Volgens het openbaar ministerie was die bijeenkomst bedoeld om de getuige flink in te prenten. De getuige bezweek vlak voor het verhoor bij de rechter commissaris. Hij vertelde wat er was gebeurd. Advocaat Van R. werd van de zaak gehaald en zelf korte tijd vastgezet.

karaktermoord

Raadsvrouwe Mannheims vroeg vrijspraak. Het openbaar ministerie heeft een karikatuur van de advocaat geschetst, vindt zij. Als maar een fractie waar zou zijn wat  het slachtoffer heeft verklaard, was de bespreking binnen no time beëindigd door verdachte, zo ook de relatie advocaat-cliënt. De verklaringen zijn onbetrouwbaar en kunnen niet dienen tot het bewijs. Aan het Openbaar Ministerie verwijt de verdediging ‘karaktermoord’ te plegen op advocaat Van R.

openbaar ministerie

De officieren oordeelden dat Van R. tot het gaatje voor zijn cliënt heeft willen gaan, maar ook dat hij gedurende dat proces de lijn tussen maximale legale inzet en het strafrecht uit het oog heeft verloren, of erin gezogen is. Een dramatische ontwikkeling voor zowel verdachte en de samenleving.

Bij de strafeis wordt in het nadeel van verdachte meegenomen dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn bijzonder en beschermde positie van advocaat. Dat tast de rechtstaat in zijn fundament aan. Aldus het OM.

rechtbank

Tot de overtuiging van de rechtbank draagt bij dat op het kantoor van verdachte verschillende briefjes zijn aangetroffen, waarin instructies van  staan die ertoe strekten andere getuigen te beïnvloeden. Onoorbare beïnvloeding van een getuige is een ernstige feit waardoor de rechtsgang kan worden geschaad. In het geval van verdachte acht de rechtbank des te ernstiger omdat hij als advocaat een bijzondere positie bekleedt.

tuchtrechter

De rechtbank laat het bij een werkstraf omdat de advocaat nog door de tuchtrechter zwaar zal worden aangepakt en omdat het initiatief niet bij hem lag en dat ook hij onder druk is gezet. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Een jaar erbij wegens doodslag en poging tot doodslag ondanks vrijspraak van moord toch een jaar erbij

Gerechtshof Amsterdam AMSTERDAM – De 52-jarige Ali D. krijgt een er van het gerechtshof een jaar bij. Het hof veroordeelt D. tot 19 jaar wegens doodslag en poging tot doodslag. De verdachte komt nog goed weg want de advocaat generaal had 20 jaar geeist wegens moord en poging tot moord.

hoogzwanger

D. stak op 16 augustus 2009 op station Naarden-Bussum zijn hoogzwangere ex-echtgenote en haar nieuwe partner met een mes. De ex-echtgenote werd driemaal in de borststreek gestoken, maar zij heeft de verwondingen overleefd. De nieuwe partner die haar te schulp schoot, overleed.

drift

Dit is geen moord volgens het hof omdat niet valt uit te sluiten dat de verdachte in plotselinge drift heeft gehandeld. De rechtbank had de verdachte veroordeeld wegens moord en poging tot moord tot een gevangenisstraf van 18 jaar. Het hof komt ook al is moord niet bewezen tot een hogere straf dan de rechtbank. Het hof rekent de verdachte zijn handelen ten opzichte van zijn hoogzwangere ex-vrouw zwaar aan. Hun toen nog ongeboren zoon zal zonder zijn vader moeten opgroeien. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

23 september 2013 In hoger beroep eis 20 jaar voor moord en poging moord