Tagarchief: Gerechtshof Den Haag

Meer VVD nieuws hof veroordeelt Ricardo Offermans

ricardo offermansDEN HAAG –  Het gerechtshof veroordeelt de 50-jarige Ricardo Offermans tot een werkstraf van 60 uur.  VVD’er Offermans had een fijne carrière in het Limburgse hij was burgemeester van Meerssen en hij was voorzitter van de VVD aldaar.

Ricardo Offermans

Offermans kwam op het idee om burgemeester van Roermond te worden een logische stap. In Roermond zat partijgenoot Wethouder Jos van Rey in de sollicitatiecommissie. Offermans werd goed voorbereid door Van Rey. Hij kreeg de baan.

Offermans had alleen de pech dat Jos van Rey werd afgeluisterd, Er liep een fraude onderzoek naar de VVD godfather van Limburg. Het is verboden om uit solicitatiecommissie te klappen.

Vooral Van Rey is de fout in gegaan. Maar Offermans had de informatie niet mogen aannemen. Hij kon verwachten dat Van Rey een wederdienst zou vragen zo gauw Offermans burgemeester van Roermond zou zijn. Offermans trok zich terug als burgemeester van Meerssen.

Offermans is wel iets opgeschoten met zijn hoger beroep. Van de rechtbank kreeg hij 120 uur. Het OM eiste die straf ook. Het hof halveerde die eis. Maar  bestuurlijk heeft Offermans de doodstraf gekregen. (rechtbankblog)

Haaglandia Alphense Boys eindstand

Embleem_Aboys_fcDEN  HAAG – Het gerechtshof veroordeelt 3 supporters van voetbalclub Alphense Boys wegens openlijke geweldpleging. De 3 hooligans waren betrokken bij een vechtpartij na afloop van een thuiswedstrijd tegen voetbalclub Haaglandia op 2 juni 2013.

verbod

Een 23-jarige man krijgt een gevangenisstraf van 100 dagen, waarvan 53 dagen voorwaardelijk voor het slaan, schoppen en stompen van een speler van Haaglandia. Een 22-jarige man krijgt een gevangenisstraf van 2 maanden voorwaardelijk met 100 uur taakstraf voor het schoppen en stompen van spelers en toeschouwers. Een 19-jarige man is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. Ook hebben zij een verbod gekregen om de wedstrijden van Alphense Boys bij te wonen voor een periode van twee jaar.

noodweer

Een 23-jarige speler van Haaglandia, die ook terechtstond, is ontslagen van rechtsvervolging. Hij heeft wel een speler van Alphense Boys gestompt, nadat hij werd aangevallen door een groep spelers en toeschouwers van Alphense Boys. Het hof vindt het aannemelijk dat hij zich door die aanval ernstig bedreigd kon voelen. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

21 januari 2015 Haaglandia Alphense Boys tweede ronde

Matchfixer nach Deutschland

voetbalDEN HAAG – De voorzieningenrechter wijst een verzoek van de 55-jarige Paul R. uit Noordwijk.  R. was in hoger beroep gegaan tegen een besluit van de rechtbank om hem uit te leveren aan Duitsland.

voetbal

 

Rooij zou de belangrijkste matchfixer zijn in een groot Duits onderzoek naar fraude met voetbalwedstrijden. In Nederland is  de verdachte door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld voor wit wassen en opzetheling. Tegen dat vonnis is hij in beroep gegaan.

Volgens de advocaten Jan Kabalt en Sanne Schuurman ligt de zaak tegen R. in Duitsland stil. R. dreigt nu zonder reden lang de cel in te gaan, betogen zij. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Vermoorde vrouw die door een filmploeg werd gevonden

marigret-fullinckHAAG – De advocaat generaal eist  12 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen de 23-jarige Kendrick M. uit Schiedam wegens doodslag op zijn vriendin de 20-jarige Marigret Fullinck uit Schiedam.

Marigret Fullinck

M. kreeg van de rechtbank 9 jaar en tbs voor de moord op de Schiedamse. Het lichaam  van de Schiedamse werd  begin 2012 gevonden door een filmploeg van TV West die opnames maakte bij de Vliet in Rijswijk.  K. houdt vol dat de vrouw zelfmoord heeft gepleegd en dat hij haar daarna in het water heeft gedumpt.

berichten aan zichzelf

Het OM gelooft dat verhaal niet.De verdachte heeft zijn vriendin zeer waarschijnlijk in een opwelling van woede, jaloezie of gekrenkte trots gewurgd. Het OM gaat ervan uit dat de verdachte, nadat hij zijn vriendin had omgebracht, bezig is geweest om uit beeld te blijven van opsporingsinstanties. Verdachte is bewust bezig geweest om zijn straatje schoon te vegen en alles en iedereen om de tuin te leiden. Om net te doen alsof de vrouw nog in leven was en er dus voor te zorgen dat men haar niet ging zoeken, heeft verdachte met de telefoon van zijn vriendin berichten verstuurd naar zichzelf’, aldus de advocaat generaal.

geweld

Bij de eis weegt het OM mee dat de verdachte al eerder in aanraking is gekomen met de politie wegens geweld in de relationele sfeer. ‘In het bijzonder wordt meegewogen dat verdachte doelbewust de vader en zus van het slachtoffer gedurende lange tijd niet alleen in onzekerheid heeft gelaten over het welzijn van haar, maar hen ook telkens weer heeft voorgelogen. Daarnaast heeft hij de vader van het slachtoffer allerlei acties laten ondernemen en de man hoop laten houden, terwijl verdachte beter wist. Het wordt verdachte tevens kwalijk genomen dat hij tot op heden geen opening van zaken wil geven en zichzelf als slachtoffer ziet. Een hogere strafeis is hierdoor passend’, vindt het OM. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

13 juli 2013 Eis 10 jaar voor moord op vrouw die werd gevonden door een filmploeg

5 december 2012 Ex vriend Marigret Fullinck naar Pieter Baan

10 juli 2012 Verdachte vrijgelaten in zaak Marigret Fullinck.

19 juni 2012 Nog twee verdachten vast na vondst lijk door filmploeg TV West

5 juni 2012 Verdachte in zaak Marigret Fullinck blijft twee weken binnen

Alcoholslot is straf

den haagDEN HAAG – Het gerechtshof bepaalt in drie strafzaken waarin het ging om dronken rijden, het OM niet-ontvankelijk in de vervolging. De 3 strafklantjes hadden al van het CBR een  alcoholslot gekregen.

bestuursrechtelijk

Op grond van de wet is een alcoholslot en het programma dat daaraan verbonden is, geen straf  maar een bestuursrechtelijke maatregel. Het OM mag daarom, ook als die maatregel al is opgelegd, iemand voor hetzelfde feit toch nog strafrechtelijk vervolgen.

ingrijpend

Het hof vindt dat het alcoholslotprogramma zo ingrijpend  dat deze gelijk moeten worden gesteld aan een straf. Het hof heeft hieruit de consequentie getrokken dat, als de maatregel van het CBR is opgelegd, het openbaar ministerie niet meer strafrechtelijk kan vervolgen. Dat zou botsen met het beginsel dat iemand niet twee maal voor hetzelfde feit vervolgd mag worden. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Ron P. hoeft niet meer bang te zijn voor levenslang

om_thumbDEN HAAG – Het Openbaar Ministerie gaat niet in cassatie in de zaak tegen de 39-jarige Ron P. P. zit 20 jaar uit wegens moord op Christel Ambrosius in Putten en doodslag op Anneke van der Stap in Rijswijk.

levenslang

Het OM heeft in 2 instanties wegens moord levenslang geeist tegen P. , die wordt verdacht verantwoordelijk te zijn voor de dood van Anneke van der Stap. Na bestudering van het arrest acht het OM onvoldoende aanknopingspunten aanwezig voor een kansrijke cassatie.

waardering

De Hoge Raad kijkt uitsluitend of het recht juist is toegepast dan wel of de procedures op de juiste wijze zijn gevolgd. Het Gerechtshof Den Haag kwam tot vrijspraak van moord door waardering van het bewijsmateriaal.

Bewijswaardering is voorbehouden aan de feitenrechter en biedt geen aanknopingspunt voor cassatie. Het hof heeft daarnaast de vrijspraak, in de visie van het OM, voldoende en begrijpelijk gemotiveerd. Ook op dat punt ziet het OM geen cassatiemogelijkheden. Advocaat Ruud van Boom kondigde wel cassatie aan. Wordt vervolgd. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

15 juli 2014 Ron P. krijgt 4,5 jaar erbij wegens doodslag

18 juni Vasthoudend OM eist opnieuw levenslang tegen Ron P.

5 oktober 2012 Ron P. zelf ook in hoger beroep

3 oktober 2012 Openbaar ministerie in hoger beroep tegen vrijspraak Ron P.

Spion voor de Russen krijgt maar 8 jaar omdat het allen voorbereiding was

gerechtshof denh haagDEN HAAG – Het gerechtshof veroordeelt de spion voor de Russen, de 62-jarige Raymond P, tot 8 jaar gevangenisstraf. Dat is geen slecht resultaat voor P. van dit hoger beroep. Hij kreeg van de rechtbank 12 jaar. Het  Openbaar Ministerie eiste zelfs 15 jaar.

corruptie

Het hof acht bewezen dat P.  heeft geprobeerd om staatsgeheimen aan de Russen te verkopen. Ook heeft hij zich schuldig gemaakt aan  ambtelijke corruptie en illegaal wapenbezit. Acht jaar is dan het strafmaximum.

Die lagere straf hangt ermee samen dat het hof niet bewezen heeft geacht dat de verdachte documenten met daarin staatsgeheime informatie aan de Russen heeft verstrekt.

Dan zou het volgens de strafwet moeten zijn gegaan om gegevens waarvan de geheimhouding door het belang van de staat of van zijn bondgenoten wordt geboden. Dat de verdachte wel graag staatsgeheimen wilde leveren als hij ze tot zijn beschikking zou hebben gehad, leidt ertoe dat hij wel is veroordeeld voor de voorbereiding van de levering van staatsgeheimen. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

21 augustus 2012 Spion voor de Russen verklikte zijn eigen collega’s

5 juni 2012 Spion voor de Russen blijft in de cel

12 april 2012 Spion voor de Russen blijft 3 maanden binnen

30 maart 2012 Spion opgesloten

Ron P. krijgt 4,5 jaar erbij wegens doodslag

den haagDEN HAAG – Het gerechtshof legt de 39-jarige Ron P. 4,5 jaar op wegens doodslag op Anneke van der Stap P. zit al een straf van 18 jaar uit vanwege de moord op Christel Ambrosius, de Puttense moordzaak

Den Haag

De 22-jarige Van der Stap werd in juli 2005 voor het laatst gezien toen zijnde trein nam van Enschede naar Den Haag. Haar lichaam werd 11 dagen later gevonden in Rijswijk. P. had spullen van de vrouw in bezit. Hij zweeg.

levenslang

Het OM eiste al 2 keer levenslang wegens moord tegen de verdachte die blijkbaar  een probleem heeft met vrouwen. Advocaat Ruud van Boom overtuigde de rechtbank dat er geen wettig bewijs was, De rechtbank sprak P. vrij.  Maar het gerechtshof ziet voldoende bewijs voor doodslag. 

Hoewel de straf wel erg veel lager wordt dan het Openbaar Ministerie eiste.  Dat komt omdat de 2 moorden tegelijk hadden kunnen worden berecht. Dan was een maximalse straf van 20 jaar mogelijk geweest. Er bleef nog4,5 jaar over.

P. gaat in cassatie. Advocaat Ruud van Boom blijft van mening dat er geen bewijs is. Wordt vervolgd. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

18 juni Vasthoudend OM eist opnieuw levenslang tegen Ron P.

5 oktober 2012 Ron P. zelf ook in hoger beroep

3 oktober 2012 Openbaar ministerie in hoger beroep tegen vrijspraak Ron P.

Greenpeace actievoerders ook in hoger beroep geen straf

greenpeaceDEN HAAG  –  Het gerechtshof verklaart 18 actievoerders van Greenpeace  schuldig aan het onbruikbaar maken van een aantal aan Shellstations in Nederland. Het hof deelt een rechterlijk pardon uit. De rechtbank was al tot die conclusie gekomen, maar op  andere gronden.

Noordpool

De actievoerders hadden een groot aantal tankstations in Nederland stilgelegd door de vulpistolen van de brandstofslangen met beugelsloten en tie-wraps aan elkaar vast te binden. Ze voerden deze actie uit protest tegen olieboringen op de Noordpool door Shell.

andere middelen

Omdat tijdens de behandeling van de zaak in hoger beroep niet aannemelijk is geworden dat geen andere en geoorloofde middelen dan deze protestactie meer mogelijk waren, komt het hof tot zijn schuldigverklaring, maar legt de actievoerders daarvoor geen straf of maatregel op.

actievoerders

Het gerechtshof is van oordeel dat het Openbaar Ministerie na afweging van alle betrokken belangen en omstandigheden in redelijkheid tot de vervolging van de actievoerders heeft kunnen komen. Wel spreekt  het hof zijn verwondering uitgesproken dat het Openbaar Ministerie de actievoerders van Greenpeace wel maar Greenpeace niet heeft vervolgd.

Rechterlijk pardon

Het Wetboek van Strafrecht biedt rechters de mogelijkheid om na een schuldig verklaring aan een strafbaar feit onder omstandigheden geen straf of maatregel op te leggen. Het Haagse hof komt in hoger beroep op geheel andere gronden dan de rechtbank ook tot een rechterlijk pardon. Het hof weegt in het voordeel van de actievoerders mee dat tijdens de behandeling in hoger beroep naar voren is gekomen dat Greenpeace en de actievoerders nu het om een protestactie bij tankstations gaat, ‘gemeend hebben daarvoor de nodige voorbereidingen te moeten treffen ook – en overigens terecht – uit oogpunt van de in deze – overigens door een ieder – in acht te nemen(brand)veiligheid. Greenpeace heeft alle schade vergoed.

Het Openbaar Ministerie had in eerste en tweede aanleg een boete van 1000 euro geeist. Waarvan de helft voorwaardelijk. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

23 augustus 2013 Actievoerders Greenpeace waren strafbaar maar straf krijgen ze niet

18 september  2012 Greenpeacevernielers voor de rechter

Vasthoudend OM eist weer levenslang tegen Ron P.

hof den haagDEN HAAG – De advocaat  generaal eist  levenslang tegen de 39-jarige Ron P.   P. heeft volgens het OM  Anneke van der Stap vermoord  in juli 2005 in Rijswijk. De rechtbank sprak P. vrij wegens gebrek aan technisch bewijs.

trein

De 22-jarige Anneke van der Stap werd op 11 juli 2005 voor het laatst gezien toen zij op het station in Enschede de trein naar Den Haag nam. Op 12 juli 2005 kwam bij de politie een melding binnen dat het slachtoffer vermist werd, omdat zij niet op haar werk was verschenen. Pas 11 dagen later, op 22 juli, werd haar lichaam in de bosjes aan het Jaagpad in Rijswijk aangetroffen.

In de visie van het Openbaar Ministerie is er, ondanks de zwijgende houding van de verdachte, voldoende bewijs om tot een veroordeling te komen. De verdachte had spullen van het slachtoffer in zijn bezit en op camerabeelden is te zien hoe de verdachte kort na de verdwijning, in de nacht van 11 op 12 juli 2005, met de bankpas van het slachtoffer chipt bij een benzinestation in Scheveningen.

Ten tijde van het misdrijf verbleef de verdachte regelmatig in Scheveningen, waar in de nacht van de verdwijning van het slachtoffer haar telefoon nog een zendmast heeft aangestraald. De verdachte kende de omgeving van het Jaagpad goed, omdat hij daar regelmatig viste. Tevens zijn er in de visie van het Openbaar Ministerie betrouwbare verklaringen van medegedetineerden die een verklaring hebben afgelegd over hetgeen de verdachte tegen hen in de gevangenisstraf over het misdrijf heeft verteld.

Het Openbaar Ministerie is van mening dat er sprake is van moord, dus van voorbedachte rade. ‘De verdachte heeft een aantal beslissingen genomen, elk uitgevoerd met een aantal handelingen die langere tijd geduurd moeten hebben. Deze tijd had verdachte kunnen gebruiken om zich te bezinnen en de gevolgen van zijn handelen te overzien. Dan was het misschien nog mogelijk geweest dat Anneke van der Stap bij zou komen en nog niet was overleden. De tijdsduur van de beslissing om haar de bus in te trekken tot het voltooien van de levensberoving is zodanig lang dat het niet waarschijnlijk is dat er vanuit een opwelling is gehandeld. Daarvoor zijn de handelingen te veel omvattend, vereisen ze handigheid, voortdurende kracht en overwicht. Naast het om het leven brengen van het slachtoffer kan ook bewezen worden dat verdachte de bagage van het slachtoffer heeft gestolen en dat hij kinderporno voorhanden heeft gehad’, aldus het Openbaar Ministerie.

Bij de strafeis is rekening gehouden met de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder ze zijn gepleegd. ‘De moord op Anneke van der Stap is een verschrikkelijk ernstig feit die de nabestaanden en de samenleving lange tijd heeft geschokt. Vooral door toedoen van verdachte, door het wegmoffelen van haar lichaam diep in de bosjes zodat ze lang onvindbaar was en waardoor sporen zijn gewist, door het lang uitblijven van zijn verklaring en daarna door het vaststellen van het leugenachtig karakter daarvan, heeft de zaak heel lang op zich laten wachten. De verdachte is eerder, nu onherroepelijk, veroordeeld voor de moord en de verkrachting van Christel Ambrosius. Hij heeft in deze strafzaak geen inzicht willen geven in zijn beweegredenen waarom hij zo gehandeld heeft. Dit doet vrezen voor het ergste. Op grond van de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder verdachte ze heeft gepleegd en de bescherming van de maatschappij, en in het bijzonder de vrouwen daarin, is alleen de langst mogelijke gevangenisstraf een passende straf. Dat geldt temeer nu er geen termen zijn om de maatregel van terbeschikkingstelling (TBS) met dwangverpleging op te leggen.  De kans op herhaling is groot’, aldus de advocaat-generaal tijdens het requisitoir.

De rechtbank sprak de verdachte vrij van de moord en de diefstal van de spullen. Voor het bezit van de kinderpornografische afbeeldingen werd de verdachte schuldig bevonden, maar daarvoor werd aan hem geen straf of maatregel opgelegd. Zowel het OM als de verdachte stelden hoger beroep in tegen de uitspraak.

Uitspraak 15 juli(andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

5 oktober 2012 Ron P. zelf ook in hoger beroep

3 oktober 2012 Openbaar ministerie in hoger beroep tegen vrijspraak Ron P.