Tagarchief: liegende rechters

Openbaar Ministerie eist in hoger beroep werkstraf tegen liegende rechters

KalbfleischARNHEM – De advocaat generaal eist 240 uur werkstraf en 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf tegen de oud rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg. Volgens het openbaar ministerie hebben de 2 rechters tijdens een getuigenverhoor gelogen over hun vriendschap.

Pieter Kalbfleisch

De eigenaren van projectontwikkelaar Chipshol zijn ervan overtuigd dat Kalbfleisch een rechtszaak over Chipshol heeft toegespeeld aan de bevriende rechter Hans Westenberg. Kalbfleisch en Westenberg hebben volgens het openbaar ministerie gelogen over hun vriendschap omdat ze bang waren voor een claim van Chipshol.

dochter

De rechtbank in Utrecht sprak de rechters eerder vrij na eenzelfde eis. In Utrecht werd Pieter Kalbfleisch bijna opgehangen aan de uitlatingen van 2 ex geliefden. In hoger beroep in Arnhem is er een nieuwe vrouw in het spel: zijn dochter pleit hem vrij. Maar de advocaat generaal gelooft helemaal niets van de verklaring van de dochter van Kalbfleisch. Uitspraak 13 juni. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

28 mei 2013 Chipshol haalt bakzeil bij hof geen omkoping door Kalbfleisch

10 april 2013 Chipshol beukt weer tegen de niet liegende rechter

5 december 2012 Openbaar Ministerie in beroep tegen vrijspraak niet liegende rechters Westenberg en Kalbfleisch

23 november 2012 Gerechtigheid voor de niet liegende en niet bevriende rechters Kalbfleisch en Westenberg

9 november 2012 De vrouwen van de liegende rechter Pieter Kalbfleisch knopen hem op

24 oktober 2012 Liegende rechter wordt huilende rechter

l3 september 2012 De rechtszaak tegen de liegende rechters steunt op een vergeetachtige getuige

16 mei 2012 Liegende rechters die knagen aan de hoekstenen van het recht in het beklaagdenbankje

Chipshol haalt bakzeil bij hof geen omkoping Kalbfleisch

pieter kalbfleischARNHEM – Het gerechtshof wijst het beklag af van de eigenaren van Chipshol tegen het besluit van de officier van justitie in Utrecht om oud-rechter en NMA-directeur Pieter Kalbfleisch niet te vervolgen wegens omkoping.

Pieter Kalbfleisch

Deze uitspraak is een restje van de zaak die vorig jaar in Utrecht diende tegen de niet liegende rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg. Westenberg is wel vervolgd voor en vrijgesproken van omkoping. Ook tegen Kalbfleisch was aangifte gedaan wegens omkoping. Maar de Utrechtse officieren zagen in een briljant dat er geen zaak was tegen Kalbfleisch op dat punt.

hof

Advocaat Liesbeth Zegveld stapte daarop naar het hof om vervolging van Kalbfleisch wegens omkoping af te dwingen. Een concurrent van Chipshol zou Kalbfleisch hebben omgekocht. Kalbfleisch zou daarom de  zaak van Chipshol aan de bevriende rechter Westenberg hebben toegespeeld. Het hof wijst het beklag af. Gesteld noch gebleken is immers dat Kalbfleisch in zijn functie als rechter op enig moment betrokken is geweest bij de beoordeling van de hiervoor weergegeven geschillen. Het hof acht vervolging van beklaagde ter zake van omkoping van een rechter derhalve niet mogelijk. 

bewijs

Het hof heeft ook in dit dossier geen aanwijzingen aangetroffen, die de veronderstelling ondersteunen dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping. In het klaagschrift heeft klager ook geen aanvullende feiten of omstandigheden aangevoerd die dit oordeel anders maken.Kalbfleisch en Westenberg zijn door de rechtbank in Utrecht op alle andere punten vrijgesproken. Het hoger beroep dient binnenkort. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

10 april 2013 Chipshol beukt weer tegen de niet liegende rechter

5 december 2012 Openbaar Ministerie in beroep tegen vrijspraak niet liegende rechters Westenberg en Kalbfleisch

23 november 2012 Gerechtigheid voor de niet liegende en niet bevriende rechters Kalbfleisch en Westenberg

9 november 2012 De vrouwen van de liegende rechter Pieter Kalbfleisch knopen hem op

24 oktober 2012 Liegende rechter wordt huilende rechter

l3 september 2012 De rechtszaak tegen de liegende rechters steunt op een vergeetachtige getuige

16 mei 2012 Liegende rechters die knagen aan de hoekstenen van het recht in het beklaagdenbankje

Openbaar ministerie in hoger beroep tegen vrijspraak niet liegende rechters Westenberg en Kalbfleisch

KalbfleischUTRECHT – De officier van justitie gaat in hoger beroep tegen de zaak tegen de oud –rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg. De 2 niet liegende en niet bevriende rechters uit Den Haag werden door de rechtbank vrijgesproken van meineed.

Pieter Kalbfleisch

 

De vrijspraak was met boter en suiker. Maar het openbaar ministerie in Utrecht kan zich niet vinden in de onderbouwing van het vonnis ten aanzien van 2 feiten. De officier is van oordeel dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de zaak aan het hof voor te leggen. Het ressortsparket in Arnhem mag aan de slag met deze fijne zaak. (jurgenswart.wordpress.com)

lees ook

23 november 2012 Gerechtigheid voor de niet liegende en niet bevriende rechters Kalbfleisch en Westenberg 

9 november 2012 De vrouwen van de liegende rechter Pieter Kalbfleisch knopen hem op

24 oktober 2012 Liegende rechter wordt huilende rechter

l3 september 2012 De rechtszaak tegen de liegende rechters steunt op een vergeetachtige getuige

16 mei 2012 Liegende rechters die knagen aan de hoekstenen van het recht in het beklaagdenbankje

Gerechtigheid voor de niet liegende en niet bevriende rechters Westenberg en Kalbfleisch

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwwwwkalb_reasonably_small UTRECHT – De rechtbank in Utrecht spreekt de rechters Hans Westenberg en Pieter Kalbfleisch vrij in een meineedzaakje dat 5 maanden geleden in 10 minuten klaar had kunnen zijn. Vanaf de eerste dag in dit veel te lang durende proces was er geen bewijs en dat is er op de zitting ook niet gekomen.

Pieter Kalbfleisch

Pieter Kalbfleisch noemt het na de uitspraak gerechtigheid. Westenberg is niet bij de uitspraak. Hij vertrouwt op de genade Gods. Hij wist het waarschijnlijk al. Zijn collega´s van de meervoudige strafkamer in Utrecht ontrafelen de hele meineed aangifte. Dat  heeft grote gevolgen voor de hele civiele Chipsholzaak. Dit is een hele dure vrijspraak voor de eigenaren van Chipshol, Dat is ook duidelijk te merken in hun chagrijnige reacties na afloop.

Chipshol

Chipshol heeft de een hele civiele zaak gebouwd op de liegende rechters. Maar de strafkamer veegt dat liegen volledig van tafel. De rechtbank stelt nu vast dat er de rechtszaak niet aan een bevriende rechter is toegespeeld en dat de twee rechters geen vrienden waren. En er is geen overtuigend bewijs is dat rechter Hans Westenberg met een Chipshol advocaat heeft gebeld.

boemerang

Dat punt hadden de Chipsholadvocaten  in de civiele zaak al binnen gehaald, maar het wordt nu ook uit elkaar gefileerd door rechter Jan Krol en teruggedraaid. Het gerechtshof heeft in de civiele zaak geoordeeld dat vast staat dat Westenberg een telefoontje heeft gepleegd. Zo komt Westenberg aan zijn bijnaam de liegende rechter.

De Utrechtse rechters halen dat arrest  onderuit- en zo komt de aangifte wegens meineed als een boemerang terug in de civiele zaak. Want nu is Hans Westenberg in de civiele procedure brandschoon. De liegende rechter bestaat niet meer. (jurgenswart.wordpress.com’).

lees ook

9 november 2012 De vrouwen van de liegende rechter Pieter Kalbfleisch knopen hem op

24 oktober 2012 Liegende rechter wordt huilende rechter

l3 september 2012 De rechtszaak tegen de liegende rechters steunt op een vergeetachtige getuige

16 mei 2012 Liegende rechters die knagen aan de hoekstenen van het recht in het beklaagdenbankje

De strafzaak tegen de liegende rechters steunt op een vergeetachtige getuige

utrecht-20120327-00147 UTRECHT – Op de avond dat rechtbankpresident Jan Krol 40 jaar oud werd. Op 21 juni 1988 zat griffier Marlous van der Togt met de Haagse rechter Pieter Kalbfleisch in een hotel in Hamburg. Ze zagen Nederland winnen. Marlous sliep bij een vriendin op de kamer.

meineedzaak

Voor alle mannen in de rechtszaal is die historische voetbalavond een vrij gemakkelijk ijkpunt waar ze hun leven omheen wel aardig kunnen reconstrueren Marlous. De belangrijkste getuige in de meineedzaak tegen de liegende rechters Kalbfleisch en Westenberg heeft geen flauw idee of dit in 1987 of medio jaren 90 was. Toch weet ze nog wel dat Kalbfleisch ergens in die jaren concurrenten van de familie Poot, eigenaar van Chipshol, aan een corrupte rechter heeft geholpen.

volle zalen

De zaak is een megaspektakel dat volle zalen trekt, want de familie Poot doet een principieel beroep op het grote goed van de rechtsstaat in een poging haar eigen portemonnee te spekken. De familie wordt daarbij geholpen door het openbaar ministerie dat een meineedzaak begint tegen 2 rechters op basis van een zwakke getuigenis van een versmade griffier.

strafdossier

En aangezien de familie Poot heel goed weet hoe de media werken heeft Peter Poot er ook geen probleem mee om het tegen alle regels in het strafdossier te lekken, Zijn advocate Liesbeth Zegveld zal hem verteld hebben dat een veroordeling in deze meineedzaak onmogelijk is. Poot kan alleen nog zoveel mogelijk kwaad doen om dit dossier met smeuiige persoonlijke gevoeligheden de media in te slingeren.

doorvragen

Als de advocaten Stijn Franken en Kerkhofs een beetje doorvragen, blijkt  dat de griffier ook nog allerlei zaken uit deze eeuw vergeten is. Ze heeft vriendelijke mailtjes over de Chipsholzaak aan rechter Westenberg gestuurd. De griffier blijkt ook nog bevriend met een adviseur van Poot die zich opstelt als een diehard Poot aanhanger. De twee advocaten van de liegende rechters krijgen zo wel een heel gemakkelijk klusje.

De advocaten willen zo snel mogelijk door. Ze moeten tot hun leedwezen een maand uitstel toestaan omdat de rechter commissaris niet eerder tijd heeft voor getuigenverhoor. Op 24 oktober gaat de zaak verder met het verhoor van de 88-jarige Poot senior. (jurgenswart/andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

5 december 2012 Openbaar ministerie in beroep tegen de vrijspraak niet liegende en niet bevriende rechters Westenberg en Kalbfleisch

23 november 2012 Gerechtigheid voor de niet liegende en niet bevriende rechters Westenberg en Kalbfleisch

9 november 2012 De vrouwen van liegende rechter Pieter Kalbfleisch knopen hem op

24 oktober 2012 Liegende rechter wordr huilende rechter

16 mei 2012 Liegende rechters die knagen aan de hoekstenen van het recht in het beklaagdenbankje