Tagarchief: meineed

Gerechtigheid deel 3 voor rechters Kalbfleisch en Westenberg

pieter kalbfleischARNHEM -  Het Openbaar Ministerie  gaat niet in cassatie tegen de vrijspraak van twee oud-rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg die verdacht werden van meineed. Na bestudering van de arresten ziet het OM onvoldoende aanknopingspunten voor een vruchtbare cassatie.

Pieter Kalbfleisch

De hele rechtszaak tegen de liegende rechters is niet meer dan een meineedzaakje dat een beetje politierechter op een middagje afwerkt met hetzelfde resultaat. In het dossier is geen gram bewijs te vinden. Het is een beetje uit de hand gelopen.

Het hele circus begon met een ongunstig vonnis van rechter Hans Westenberg in een zaak van projectontwikkelaar Chipshol. Westenberg kreeg een meineedbeschuldiging aan zijn broek. Volgens Chipshol zou Westenberg de zaak ook nog via collega Pieter Kalbfleisch toegespeeld hebben gekregen omdat Kalbfleisch bevriend was met de tegenpartij van Chipshol.

Onder ede bevraagd, ontkenden de rechters dat  Vervolgens werden de 2 liegende rechters beschuldigd van meineed, maar zij werden door de rechtbank in Utrecht en door het gerechtshof in Arnhem vrijgesproken. Het openbaar ministerie had een werkstraf geëist.

cassatie

De advocaat generaal concludeert nu dat de uitspraak onvoldoende juridische aanknopingspunten biedt om cassatie in te stellen.De Hoge Raad kijkt uitsluitend of het recht juist is toegepast dan wel of de procedures op de juiste wijze zijn gevolgd. Het gerechtshof is tot de vrijspraak gekomen door waardering van het bewijsmateriaal. Het hof heeft geconcludeerd dat  niet tot het oordeel kan worden gekomen dat verdachten in strijd met de waarheid hebben verklaard, omdat de feitelijke toedracht niet kan worden vastgesteld. Bewijswaardering is voorbehouden aan de feitenrechter en biedt geen aanknopingspunt voor cassatie. Het hof heeft de vrijspraak daarnaast voldoende en niet onbegrijpelijk gemotiveerd.

onherroepelijk

De vrijspraak van de 2 rechters is hiermee onherroepelijk. De grote winnaars in deze zaak zijn de advocaten van de 2 vrijgesproken rechters. Deze advocaten kunnen nu onbekommerd hun rekeningen indienen bij de belastingbetaler. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

13 juni 2013 Gerechtigheid deel 2 voor Kalbfleisch en Westenberg

30 mei 2013 Openbaar Ministerie eist in hoger beroep werkstraf tegen liegende rechters

28 mei 2013 Chipshol haalt bakzeil bij hof geen omkoping door Kalbfleisch

10 april 2013 Chipshol beukt weer tegen de niet liegende rechter

5 december 2012 Openbaar Ministerie in beroep tegen vrijspraak niet liegende rechters Westenberg en Kalbfleisch

23 november 2012 Gerechtigheid voor de niet liegende en niet bevriende rechters Kalbfleisch en Westenberg

9 november 2012 De vrouwen van de liegende rechter Pieter Kalbfleisch knopen hem op

24 oktober 2012 Liegende rechter wordt huilende rechter

l3 september 2012 De rechtszaak tegen de liegende rechters steunt op een vergeetachtige getuige

16 mei 2012 Liegende rechters die knagen aan de hoekstenen van het recht in het beklaagdenbankje

Vrijspraak van het jaar op 8 Gerechtigheid deel 2 voor Kalbfleisch en Westenberg

westenberg2_biggerARNHEM – Ook in tweede instantie gerechtigheid voor voormalig rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg. Het gerechtshof spreekt de 2 verdachten vrij van meineed. De 2, voorheen de liegende rechters, waren al door de rechtbank vrijgesproken. Het openbaar ministerie eiste beide keren 240 uur werkstraf.

Hans Westenberg

De zaak begon toen rechter Hans Westenberg een ongunstige uitspraak deed  voor projectontwikkelaar Chipshol over het eigendom van een gebied rond Schiphol. De eigenaren van Chipshol waren ervan overtuigd dat Westenberg door collega Pieter Kalbfleisch op deze zaak was gezet om vrienden van Kalbfleisch te beoordelen. Chipshol zette na deze uitspraak de strijd buiten de rechtszaal tegen Westenberg met alle middelen voort.

griffier

De 2 oud rechters ontkenden dat onder ede. Chipshol deed aangifte en als een geschenk uit de hemel kwam een anonieme brief van een voormalig griffier met wie Kalbfleisch een liefdesrelatie had in de jaren tachtig. Die getuige bleek in de rechtbank erg warrig en vergeetachtig.

Westenberg zou gelogen hebben over zijn contacten met een advocaat. De grootste problemen kregen de 2 rechters met hun ontkenning dat ze vrienden waren. Een ontkenning die eigenlijk niets met de zaak te maken had, want er was al vastgesteld dat Kalbfleisch de zaak niet aan Westenberg had gegund.

Maar dat brak ze later nog bijna op omdat de ex vrouw van Pieter Kalbfleisch belastend had verklaard. De dochter van Kalbfleisch kwam in het hoger beroep nog als een reddende engel om vader vrij te pleiten.

hof

Het overweegt dat om tot een bewezenverklaring van meineed te komen eerst de feitelijke toedracht moet vast staan. Naar het oordeel van het hof bestaat echter, zowel ten aanzien van de onderlinge contacten als ten aanzien van het telefoongesprek met een advocaat, onvoldoende helderheid over de feitelijke toedracht. Het dossier biedt in beide gevallen, eveneens op basis van wettige bewijsmiddelen, ruimte voor een alternatieve toedracht. Daar die toedracht niet als minder waarschijnlijk terzijde kan worden geschoven, is het mogelijk dat de door de verdachten afgelegde verklaringen niet in strijd met de waarheid zijn afgelegd.
Nu de feitelijke toedracht niet kan worden vastgesteld, kan ook niet tot het oordeel gekomen worden dat daarover in strijd met de waarheid is verklaard, laat staan dat dat opzettelijk is gebeurd. Evenals de rechtbank komt het hof dan ook tot de slotsom dat de verdachten dienen te worden vrijgesproken
. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

30 mei 2013 Openbaar Ministerie eist in hoger beroep werkstraf tegen liegende rechters

28 mei 2013 Chipshol haalt bakzeil bij hof geen omkoping door Kalbfleisch

10 april 2013 Chipshol beukt weer tegen de niet liegende rechter

5 december 2012 Openbaar Ministerie in beroep tegen vrijspraak niet liegende rechters Westenberg en Kalbfleisch

23 november 2012 Gerechtigheid voor de niet liegende en niet bevriende rechters Kalbfleisch en Westenberg

9 november 2012 De vrouwen van de liegende rechter Pieter Kalbfleisch knopen hem op

24 oktober 2012 Liegende rechter wordt huilende rechter

l3 september 2012 De rechtszaak tegen de liegende rechters steunt op een vergeetachtige getuige

16 mei 2012 Liegende rechters die knagen aan de hoekstenen van het recht in het beklaagdenbankje

Simonis ontsnapt

PvJ_biggerDEN BOSCH – Het gerechtshof bepaalt dat openbaar ministerie voormalig kardinaal Ad Simonis niet hoeft te vervolgen wegens meineed. Advocaat Niels van Schaik die zijn voormalig overbuurman in Utrecht wilde vervolgen, krijgt zijn zin niet.

pater

De officier van justitie seponeerde een aangifte van een man uit Breda die misbruikt zou zijn door een pater. Volgens advocaat Van Schaik is uit het rapport van de commissie Deetman duidelijk geworden dat Simonis het moet hebben geweten. Hij startte een artikel 12 procedure.

misbruik

Het hof heeft er geen zin. Van Schaik is teleurgesteld. Hij vindt het een beslissing die past binnen de wijze waarop in de rooms katholieke kerk wordt omgegaan met seksueel misbruik. Men wil het niet weten. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

17 mei 2012 Overbuurman begint artikel 12 tegen Simonis

Gerechtigheid voor de niet liegende en niet bevriende rechters Westenberg en Kalbfleisch

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwwwwkalb_reasonably_small UTRECHT – De rechtbank in Utrecht spreekt de rechters Hans Westenberg en Pieter Kalbfleisch vrij in een meineedzaakje dat 5 maanden geleden in 10 minuten klaar had kunnen zijn. Vanaf de eerste dag in dit veel te lang durende proces was er geen bewijs en dat is er op de zitting ook niet gekomen.

Pieter Kalbfleisch

Pieter Kalbfleisch noemt het na de uitspraak gerechtigheid. Westenberg is niet bij de uitspraak. Hij vertrouwt op de genade Gods. Hij wist het waarschijnlijk al. Zijn collega´s van de meervoudige strafkamer in Utrecht ontrafelen de hele meineed aangifte. Dat  heeft grote gevolgen voor de hele civiele Chipsholzaak. Dit is een hele dure vrijspraak voor de eigenaren van Chipshol, Dat is ook duidelijk te merken in hun chagrijnige reacties na afloop.

Chipshol

Chipshol heeft de een hele civiele zaak gebouwd op de liegende rechters. Maar de strafkamer veegt dat liegen volledig van tafel. De rechtbank stelt nu vast dat er de rechtszaak niet aan een bevriende rechter is toegespeeld en dat de twee rechters geen vrienden waren. En er is geen overtuigend bewijs is dat rechter Hans Westenberg met een Chipshol advocaat heeft gebeld.

boemerang

Dat punt hadden de Chipsholadvocaten  in de civiele zaak al binnen gehaald, maar het wordt nu ook uit elkaar gefileerd door rechter Jan Krol en teruggedraaid. Het gerechtshof heeft in de civiele zaak geoordeeld dat vast staat dat Westenberg een telefoontje heeft gepleegd. Zo komt Westenberg aan zijn bijnaam de liegende rechter.

De Utrechtse rechters halen dat arrest  onderuit- en zo komt de aangifte wegens meineed als een boemerang terug in de civiele zaak. Want nu is Hans Westenberg in de civiele procedure brandschoon. De liegende rechter bestaat niet meer. (jurgenswart.wordpress.com’).

lees ook

9 november 2012 De vrouwen van de liegende rechter Pieter Kalbfleisch knopen hem op

24 oktober 2012 Liegende rechter wordt huilende rechter

l3 september 2012 De rechtszaak tegen de liegende rechters steunt op een vergeetachtige getuige

16 mei 2012 Liegende rechters die knagen aan de hoekstenen van het recht in het beklaagdenbankje

De vrouwen van liegende rechter Pieter Kalbfleisch knopen hem op

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwwwwkalb_reasonably_small UTRECHT – Het lijkt erop dat oud rechter en nma-voorzitter Pieter Kalbfleisch in de zaak tegen de liegende rechters vooral het slachtoffer wordt van zijn eigen hormonen. De officier van justitie gebruikt belastende verklaringen van de ex-vrouw van  Kalbfleisch en haar opvolgster, een griffier uit de rechtbank.als enige bewijs in de meineedzaak tegen Kalbfleisch. Officier Ferry van Veghel eist 240 uur werkstraf en 2 maanden voorwaardelijk.

Pieter Kalbfleisch

De ex-vrouw heeft verklaard dat de andere liegende rechter Hans Westenberg regelmatig op bezoek was in hun woning Dat is in strijd met een verklaring van Kalbfleisch onder ede in de Chipsholzaak en daarom vindt de officier dat Kalbfleisch zich schuldig heeft gemaakt aan meineed. Ook Westenberg hoort 240 uur eisen.

vergeetachtige griffier

Officier Van Veghel noemt ook de verklaringen van de vergeetachtige griffier betrouwbaar. Deze vrouw heeft Kalblfeisch en Westenberg horen overleggen over de Chipsholzaak. Maar omdat er verder geen bewijs is, is dat toch te weinig voor een veroordeling in dat stukje van de zaak. Daarmee verdwijnt wel de belangrijkste aantijging in de Chipsholzaak van tafel.  Er is geen bewijs dat de rechters dat Kalbfleisch en Westenberg hebben gelogen over de keuze  van de rechter voor de Chipsholzaak.

ex-vrouw

Maar een onbenullige leugen in een ander verhoor kan Kalbfleisch toch nog de das om doen. Kalbfleisch en Westenberg hebben verklaard dat ze elkaar nauwelijks kenden. De ex-vrouw heeft tegen de Rijksrecherche verklaard dat Westenberg vaak over de vloer kwam. Kalbfleisch spreekt dit tegen. 1 getuige is geen getuige en die zaak is niet rond te krijgen. Zeker niet omdat de vrouw van Kalbfleisch haar verklaring heeft ingetrokken op de vorige zitting.

telefoontaps

Maar officier Van Veghel is ook niet voor een gat te vangen. Hij heeft de telefoon van de ex-vrouw laten tappen rond die vorige zitting Het levert zeer vermakelijk stukjes op over hoe het toegaat bij Kalbfleischjes thuis. De ex kwekt er vrolijk op los tegen haar vriendinnen. Het is erg grappig om de ex te horen zeggen dat Pieter liegt, maar dat ze hem dekt. De zaal buldert van het lachen maar veel bewijs levert het niet op.

bewijs

Officier Van Veghel ontleent aan die telefoontaps wel de overtuiging aan dat de vrouw in haar eerste verklaring de waarheid heeft gezegd en dat er voldoende bewijs is.  Maar het is de vraag of Van Veghel zich niet in zijn eigen voet schiet. Door zijn belangrijkste getuige zo voor schut te zetten,maakt hij haar betrouwbaarheid voor de rechtbank niet groter.

advocaten

De advocaten Franken en Kerkhofs trappen deze open deur zonder problemen in. De ex heeft uit de heup geschoten. Ze heeft haar man geraakt en toen is ze gaan nadenken. Daar is helemaal niets mis mee. Maar als getuige is de ex onbetrouwbaar, betoogt Kerkhofs. De uitspraak is op 23 november.

lees ook

24 oktober 2012 Liegende rechter wordt huilende rechter

l3 september 2012 De rechtszaak tegen de liegende rechters steunt op een vergeetachtige getuige

16 mei 2012 Liegende rechters die knagen aan de hoekstenen van het recht in het beklaagdenbankje

De strafzaak tegen de liegende rechters steunt op een vergeetachtige getuige

utrecht-20120327-00147 UTRECHT – Op de avond dat rechtbankpresident Jan Krol 40 jaar oud werd. Op 21 juni 1988 zat griffier Marlous van der Togt met de Haagse rechter Pieter Kalbfleisch in een hotel in Hamburg. Ze zagen Nederland winnen. Marlous sliep bij een vriendin op de kamer.

meineedzaak

Voor alle mannen in de rechtszaal is die historische voetbalavond een vrij gemakkelijk ijkpunt waar ze hun leven omheen wel aardig kunnen reconstrueren Marlous. De belangrijkste getuige in de meineedzaak tegen de liegende rechters Kalbfleisch en Westenberg heeft geen flauw idee of dit in 1987 of medio jaren 90 was. Toch weet ze nog wel dat Kalbfleisch ergens in die jaren concurrenten van de familie Poot, eigenaar van Chipshol, aan een corrupte rechter heeft geholpen.

volle zalen

De zaak is een megaspektakel dat volle zalen trekt, want de familie Poot doet een principieel beroep op het grote goed van de rechtsstaat in een poging haar eigen portemonnee te spekken. De familie wordt daarbij geholpen door het openbaar ministerie dat een meineedzaak begint tegen 2 rechters op basis van een zwakke getuigenis van een versmade griffier.

strafdossier

En aangezien de familie Poot heel goed weet hoe de media werken heeft Peter Poot er ook geen probleem mee om het tegen alle regels in het strafdossier te lekken, Zijn advocate Liesbeth Zegveld zal hem verteld hebben dat een veroordeling in deze meineedzaak onmogelijk is. Poot kan alleen nog zoveel mogelijk kwaad doen om dit dossier met smeuiige persoonlijke gevoeligheden de media in te slingeren.

doorvragen

Als de advocaten Stijn Franken en Kerkhofs een beetje doorvragen, blijkt  dat de griffier ook nog allerlei zaken uit deze eeuw vergeten is. Ze heeft vriendelijke mailtjes over de Chipsholzaak aan rechter Westenberg gestuurd. De griffier blijkt ook nog bevriend met een adviseur van Poot die zich opstelt als een diehard Poot aanhanger. De twee advocaten van de liegende rechters krijgen zo wel een heel gemakkelijk klusje.

De advocaten willen zo snel mogelijk door. Ze moeten tot hun leedwezen een maand uitstel toestaan omdat de rechter commissaris niet eerder tijd heeft voor getuigenverhoor. Op 24 oktober gaat de zaak verder met het verhoor van de 88-jarige Poot senior. (jurgenswart/andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

5 december 2012 Openbaar ministerie in beroep tegen de vrijspraak niet liegende en niet bevriende rechters Westenberg en Kalbfleisch

23 november 2012 Gerechtigheid voor de niet liegende en niet bevriende rechters Westenberg en Kalbfleisch

9 november 2012 De vrouwen van liegende rechter Pieter Kalbfleisch knopen hem op

24 oktober 2012 Liegende rechter wordr huilende rechter

16 mei 2012 Liegende rechters die knagen aan de hoekstenen van het recht in het beklaagdenbankje

Liegende rechters die knagen aan de hoekstenen van het recht in het verdachtenbankje

 
UTRECHT – De rechtbank houdt de strafzaak tegen Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg aan. Deze twee voormalig rechters worden verdacht van meineed. Ze zouden onder ede hebben gelogen tijdens een verhoor in Utrecht over de chipsholzaak.

Die chipsholzaak gaat over een vasthoudende  projectontwikkelaar die veel geld denkt te hebben verloren omdat een beslissing van de Haarlemse rechter Westenberg in zijn nadeel uitviel. De projectontwikkelaar is ervan overtuigd dat rechter Westenberg op die zaak is gezet door rechter Kalbfleisch om een vriendje te bevoordelen.

griffier

De getuigenverhoren in die zaak waren in Utrecht. De vermeende leugen kwam uit  toen een griffier van de rechtbank in Den Haag, die een relatie heeft gehad met Kalbfleisch, hem voor leugenaar uitmaakte. Het openbaar ministerie heeft nu genoeg bewijs gevonden om een zaak te bouwen.

Een meineedzaakje kan in een uur worden afgedaan. Maar officier van justitie Ferry van Veghel  pakt groot uit. Hij wil nog 6 getuigen horen want liegende rechters zijn een nagel aan de doodskist van de rechtsstaat. En een veroordeling of een vrijspraak moet boven iedere twijfel verheven zijn, redeneert de officier.

Zwolle

De advocaten verzetten zich. De zenuwachtige Westenberg heeft gekozen voor Stijn Franken die ook Holleeder verdedigde. De advocaat van Kalbfleisch wil de zaak zo snel mogelijk afdoen. Kalbfleisch wil ook apart worden berecht, want hij wil niet met de liegende rechter Westenberg worden geassocieerd.

Ook voor de rechtbank is zo´n zaak glad ijs. Maar de rechtbank in Utrecht heeft drie rechters weten te vinden die hun hele carrière niet in de buurt van Den Haag zijn geweest. Voorzitter Jan Krol begon zijn carrière in Zwolle en hij is nooit westelijker geweest dan Utrecht. Krol  is een nuchtere strenge rechter die in ieder geval niet gecharmeerd is van de gezellige Haagse rechterclubjes waar zijn twee liegende generatiegenoten  gevoelige zaken bespraken en bovenop griffiers doken.

getuigen

De eerste beslissingen van Krol zijn wel in het voordeel van de verdediging. Op de volgende zitting worden de twee rechters en hun griffier als getuigen gehoord. Dan mogen ze nog steeds niet liegen, maar ze mogen zich wel beroepen op hun verschoningsrecht. De zaak gaat verder over drie maanden. (jurgenswart.wordpress.com)

lees ook

3 september 2012 Zaak tegen liegende rechters rust op een vergeetachtige getuige