Tagarchief: ontnemingsvordering

Ontneming 11 miljoen coffeeshop Shabab nieuwe getuigen

hennepUTRECHT – De rechtbank wijst 6 getuigen op verzoek van advocaat Rob Zilver. Zilver heeft de schone taak om de veroordeelde coffeeshopeigenaar Mimount T. uit Utrecht te redden van een ontnemingsvordering van 11 miljoen euro.

coffeeshop Shabab

Mimoun T. runde 30 jaar lang een coffeeshop in Utrecht. En op een mooie dag 2 jaar gelden vond justitie het genoeg. De hele zaak werd met veel wapengekletter opgerold.

Eigenaar T. is tot 30 maanden veroordeeld omdat hij in zijn coffeeshop de regels heeft overtreden.Tien andere verdachten kregen lagere straffen. T. wordt nu met 5 broers geplukt. De 5 broers moeten allemaal slechts 9 ton afdragen als de officier haar zin krijgt.

familie

De vorige zittingen waren nog een familiereünie, maar vandaag zijn er alleen advocaten. Rob Zilver vraagt 15 getuigen. Het OM heeft alle omzet van de afgelopen 9 jaar bij elkaar opgeteld. Daar maken de advocaten bezwaar tegen. Een belangrijk deel van die omzet was helemaal niet crimineel  volgens advocaat Ruud van Boom. Shabab is talloze keren gecontroleerd zonder dat er iets gevonden is.

De officier vindt dat de 2 advocaten met bewijzen moeten komen. Maar volgens Van Boom moet juist de officier bewijzen. De officier verzet zich tegen alle getuigen. De rechtbank wijst er 6 toe. Alle broers getuigen in elkaars zaken. Wordt vervolgd.(andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

26 augustus 2014 OM wil 11 miljoen plukken bij eigenaar coffeeshop Shabab

14 juli 2014 Coffeeshop Shabab een succesvol hoger beroep voor de hele familie

13 juni 2014 Coffeeshop Shabab eisen in hoger beroep

20 december 2013 Coffeeshop Shabab en de kronkels van het gedoogbeleid

22 november 2013 Draconische eis tegen medewerker coffeeshop Shabab

11 november 2013 Forse eisen coffeeshop Shabab

6 november 2013 Eerste dag behandeling coffeeshop Shabab

10 september 2013 Laatste regiezitting coffeeshop Shabab rechtbank wijst 10 getuigen toe

Illegale lotto bazen hoeven tonnen niet terug te betalen

lotto_thumb.gifARNHEM – Het gerechtshof is het met de advocaten Charles Starmans en Rob Zilver en de rechtbank Midden Nederland eens dat de 2 grote bazen van illegale Lotto niet mogen worden geplukt.

Lotto

De 2 vijftigers uit Nieuwegein en Houten organiseerden in Utrecht en omgeving hun eigen Lotto op de getallen van de officiële Lotto. Ze kregen paar maanden gevangenisstraf en ze werden ook nog eens geplukt door het Openbaar Ministerie. De advocaat generaal eiste een ontneming van 290.000 euro elk.

De advocaten Starmans en Zilver betoogden al in de rechtbank dat de 2 Lottobazen hadden afgerekend met de belasting. De rechtbank was het daarmee al eens. De ontnemingsvordering werd afgewezen. Het OM ging in hoger beroep. Maar het hof bevestigt het vonnis van de rechtbank. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

10 oktober Illegale Lotto OM wil belasting niet van ontneming aftrekken

23 oktober 2013 Bazen Illegale Lotto worden niet geplukt

26 juni 2012 Bazen illegale Lotto worden geplukt voor tonnen

Vader ADO keeper Gino Coutinho 2 ton betalen

lelystad_thumb1LELYSTAD – De 57-jarige Wilelm H., de vader van ADO keeper Gino Coutinho, die hennep kweekte in het huis van de ADO keeper in de Enst moet 216.000 euro criminele winst afdragen. De officier van justitie had ruim 409000 euro gevraagd.

kosten

Maar de rechtbank trekt er kosten vanaf die de kweker heeft gemaakt om de wiet te kunnen telen waarvoor hij 2 jaar celstraf heeft gekregen. De rechtbank acht ook bewezen dat de wietkweker tussen 2008 en 2010 grote geldbedragen heeft gestort, maar de rechtbank schrapt een periode tussen 2004 en 2008. H. is in 2006 en 2007 veroordeeld. Het OM had toen een ontneming moeten aankondigen. Dat is niet gebeurd. H. mocht ervan uitgaan dat hij voor dat bedrag niet geplukt zou worden.

advocaat

Verder houdt de rechtbank geen rekening met hetgeen advocaat Robert van ‘t Land naar voren heeft gebracht in een conclusie van antwoord. De advocaat krijgt een forse schrobbering van de rechtbank. De raadsman heeft de aan hem gestelde termijn met bijna vijf maanden overschreden, zonder dat van de noodzaak daartoe is gebleken. Dat beschouwt de rechtbank als handelen in strijd met de goede procesorde.

faxbericht

Bovendien heeft de raadsman te elfder ure, te weten 12 minuten vóórdat de inhoudelijke behandeling van de ontnemingsvordering op 7 oktober 2013 zou aanvangen, een faxbericht aan de rechtbank gestuurd waarin hij mededeling heeft gedaan van zijn afwezigheid ter zitting die dag. Ten aanzien van zijn standpunt over de ontnemingsvordering heeft hij in voormeld faxbericht verwezen naar zijn Conclusie van Antwoord, welke op 15 augustus 2013 op de strafgriffie is binnengekomen. Door zijn afwezigheid ter zitting ontneemt de raadsman de rechtbank de mogelijkheid om gerezen vragen te beantwoorden, onder meer over de gang van zaken omtrent de behandeling van onderhavige ontnemingsvordering en over de standpunten van de verdediging over de vordering. (andereverhalenuitderectbank.nl)

lees ook

7 oktober 2013 Vader ADO keeper Coutinho wel geplukt

28 augustus 2013 ADO keeper Gino Coutinho niet geplukt

14 december 2012 Hoger beroep tegen ADO keeper Coutinho ingetrokken

Vader ADO keeper Gino Coutinho wel geplukt

lelystad_thumb1 LELYSTAD – De officier van justitie eist 4 ton criminele winst terug  bij  de vader van ADO keeper Coutinho. De vader, een 57-jarige Amsterdammer, is in 2011 veroordeeld tot 2 jaar cel vanwege een hennepplantage op het terrein van de keeper in Ens.

Coutinho

Coutinho en zijn vriendin zijn veroordeeld tot een werkstraf wegens medeplichtigheid. De officier heeft de ontnemingsvordering tegen de ADO keeper ingetrokken omdat deze niets aan de hennep zou hebben verdiend. Uitspraak 18 november.

lees ook

28 augustus 2013 ADO keeper Gino Coutinho niet geplukt

14 december 2012 Hoger beroep tegen ADO keeper Coutinho ingetrokken

Een rechtszaak van een kwartier

MiddenNLUTRECHT – Sommige zittingen zijn heel kort terwijl er veel gebeurt. De 40-jarige Jan staat na een kwartier alweer buiten. Zijn zitting begon met het pleidooi van de verdediging in de ontnemingszaak. De rest is al afgehandeld.

loods

De politie vond hennep in een loods. Jan was de huurder en hij kwam ook nog aanrijden toen de politie er was. Er stonden 420 planten binnen en er was volgens de deskundigen 2 keer geoogst. Jan moest voorkomen en hij gaf, niet bijgestaan door een advocaat heel eerlijk maar niet zo slim ruitelrijk toe dat hij hennep teelde voor het geld.

werkstraf

Eigenlijk had hij daarna nog geluk. De officier eiste een werkstraf van 80 uur. De officier had 2 keer een oogst van 400 plantjes een ontneming van 60.000 euro aangekondigd. Ze halveerde het aantal oogsten al op de zitting. Maar ze eiste toen nog altijd 30.000 euro criminele winst terug.

advocaat

Jan schrok daar zo van dat de rechtbank besloot geen uitspraak te doen in de ontnemingszaak. De rechtbank legde wel de wertkstraf op  maar zij gaf Jan de tijd om een advocaat te zoeken. Op de volgende zitting komt Jan met Joyce de Vries aanzetten. Zij trapt een half open deur  in en verdient direct al 3000 euro voor hem. De huur van de loods is niet meegerekend, betoogt zij. Offcier Susanne Terporten is dat met haar eens. De officier haalt 3000 euro van de vordering af.

nihil

Verder vindt De Vries het onjuist dat de officier  uitgaat van een standaardopbrengst per plant. Zo handig is Jan helemaal niet volgens zijn advocate. Ook is Jan ook niet zo zakelijk dat hij alle mogelijke winst eruit heeft gesleept. Hij heeft al die contacten niet zegt De Vries. Volgens De Vries heeft Jan niets verdiend met deze plantage.

Dat gaat de officier iets te ver. Als al die verhalen moeten geloven verdient er nooit iemand iets aan hennep en zo is het natuurlijk ook niet, besluit de officier. De rechtbank doet op 3 juli uitspraak. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Bazen illegale Lotto worden geplukt voor tonnen

rbu1931UTRECHT – Honderdduizenden  euro´’s  wil de officier van justitie zien van twee mannen die jarenlang een illegale Lotto runden. Officier Ester Lodder vindt dat de twee verdachten  de winst moeten afdragen die ze met hun loterij hebben gemaakt.

gevangenisstraf

De twee jonge vijftigers zien zichzelf vooral als geslaagde ondernemers. Ze vinden zelf dat ze niet zoveel verkeerd hebben gedaan maar toch zijn ze tot maanden gevangenisstraf veroordeeld. Ze hadden een eigen loterij op de getallen van de echte Lotto. Ze verkochten hun loten in kroegen en buurthuizen.  Niemand kwam een cent tekort Ze betaalden meer uit dan de echte Lotto. Maar ze gingen toch de cel in omdat ze ook wapens in huis hadden.

criminele winst

Nu wil de officier 3 ton criminele winst plukken want misdaad mag niet lonen. Advocaat Rob Zilver heeft veel bezwaren. Hij wil dat de officier de beslagen opheft die zijn clienten het functioneren onmogelijk maakt. Zilver vindt ook dat de criminele wist is berekend over een veel te lange periode. Hij wil getuigen horen.

risicospreiding

Volgens Zilver hebben de Lottobazen ook veel meer uitgegeven aan risicospreiding. Als er veel werd ingezet op bepaalde getallen dan dekten de bazen dat in door zelf ook veel geld in te zetten bij de echte Lotto of bij andere bookmakers. Die kosten moeten nog worden verwerkt, stelt advocaat Zilver. De rechtbank beslist op 29 juni over de verzoeken van de verdediging. (jurgenswart.wordpress.com)

Viagramannetjes moeten samen alles terugbetalen

Utrecht-20120424-00168UTRECHT – De rechtbank bepaalt dat viagramannetje Raymond M. moet 52.000 euro criminele winst aan de staat afdraagt. De officier van justitie wilde dat M. 57.000 euro zou afdragen.

De rechtbank kwam tot een iets lager bedrag omdat M. kosten had gemaakt in de illegale handel in Viagra. De rechtbank is het niet met advocaat Christiaan Vingerling eens dat M. is vrijgepleit door de andere Viagramannetjes.

redelijke termijn

Wel is de rechtbank het met de advocaat eens dat de redelijke termijn is overschreden. De zaak heeft veel te lang in de la gelegen bij het functioneel parket. Maar dat heeft geen invloed op de hoogte van het bedrag dat M. moet terugbetalen, vindt de rechtbank.

De snelle Viagrajongens kunnen nu verder klaar zijn met justitie. Raymond M. zien we nooit meer terug, Hij is piloot in een ver land. Jerry R. zit zwaar in de schulden. Hopelijk krijgt hij de kans om zijn commerciele talenten aan te spreken. Dino G. probeert zo normaal mogelijk te leven. (jurgenswart.wordpress.com)

lees ook:

11 juni 2012 Viagramannetjes dekken elkaar

12 april 2012 Viagramannetje krijgt korting van de rechtbank

29 maart 2012 Viagramannetjes moeten dokken

8 december 2010 Viagramannetjes

Viagramannetjes dekken elkaar

utrecht-20120327-00147 UTRECHT – Officier van justitie Martine Dontje eist dat Viagramannetje Raymond M. 57.000 euro criminele winst afdraagt. Dat heeft de 45-jarige M. volgens officier Dontje verdiend met de illegale handel in viagra of nepviagra.

piloot

M. die een goede baan heeft als piloot en in de Verenigde Arabische Emiraten woont, is zelf niet verschenen om zich tegen die ontnemingsvordering te verweren. Hij heeft de pillen verkocht omdat hij een buitenechtelijk kind moest financieren zonder dat zijn echtgenote het wist. In de hoofdzaak heeft hij cassatie aangetekend tegen de werkstraf die het gerechtshof in Arnhem heeft opgelegd.

gevangenis

Volgens zijn advocaat, Vingerling moet er een veel groter deel van de winst toegerekend worden aan het andere Viagramannetje, Jerry R.  Volgens de officier neemt R. alle financiële schuld op zich omdat er bij hem niets te halen valt. Vingerling vindt dat weer onzin omdat R.de gevangenis indraait, als hij niet betaalt-.

Daarnaast valt Vingerling tijdens een uiterst saaie zitting de berekeningen van de officier aan. Hij vindt verder dat iedere redelijke termijn verstreken is na tien jaar procederen. De officier brengt daar weer tegen dat de boeven door het tijdsverloop de kans hebben gekregen om het bedrag bij elkaar te sparen. De uitspraak is op 25 juni. (jurgenswart.wordpress.com)

lees ook”:

12 april 2012 Viagramannetje krijgt korting van de rechtbank

29 maart 2012 Viagramannetjes moeten dokken

8 december 2010 Viagramannetjes

Een paria van de samenleving door een hennepoogst

Utrecht-20120319-00136UTRECHT – ‘Zelfs bij mijn 77-jarige moeder hebben ze de elektriciteit afgesloten omdat ik daar even woonde. Mijn zus krijgt een rode kaart door de bus met de vraag of ik daar woon.’ De 47-jarige Rob uit al zijn woede met grote gebaren tegen politierechter Perrick. Hij is zijn huis en uitkering kwijt. Op al zijn waardevolle spullen ligt beslag. Hij moet nog 20.000 euro aftikken voor gestolen stroom. En nu staat ook nog bij de strafrechter voor het telen van hennep.

schulden

Zijn verhaal is standaard. Iemand anders heeft de plantage aangelegd en voordat hij kon oogsten was de politie al binnengevallen. Rechter Perrick  hoort dit soort verhalen de hele ochtend. De meeste hennepklantjes hebben alleen grote schulden. Rob is de enige met een fors strafblad.

Rob werd na een anonieme tip opgepakt met een arrestatieteam omdat hij vuurwapengevaarlijk zou zijn. Tweehonderd planten vond de politie en de stroom was volgens de deskundigen van de elektriciteitsbedrijf gevaarlijk omgeleid. De politie leidde uit het stof op de apparaten af dat er vier oogsten waren geweest.

gerechtshof

De officier van justitie gelooft dat ook wel. Maar omdat het gerechtshof heeft bepaald dat er meer bewijs moet zijn dan een beetje stof, beperkt de officier het in de strafmaat tot een enkele oogst. De officier eist vijf maanden cel en ruim 8000 euro ontneming.

Advocaat Willem den Daas kent die eerdere jurisprudentie natuurlijk ook. Hij probeert het zo uit te leggen dat ook die ene oogst niet bewezen kan worden. Stof ligt overal zelfs in de rechtbank,  argumenteert hij. Maar daar krijgt hij de rechter niet mee om. Wel legt Perrick twee van de vijf maanden voorwaardelijk op omdat Rob door al zo hard is aangepakt. (JS)

Viagramannetje krijgt korting van de rechtbank

Utrecht-20120328-00149UTRECHT – Viagraverkoper Jerry R. moet van de rechtbank 37.000 euro criminele winst aan de staat afdragen. Dat is veel geld voor de 42-jarige Jerry die zegt dat hij financieel aan de grond zit. Het is echter ook een meevaller, want de officier van justitie had 55.000 euro geeist.

kosten

Jerry verkocht acht jaar geleden illegale Viagra samen met twee compagnons. De drie verkopers kregen stevige werkstraffen. Daarna werden ze ook nog eens geplukt. Jerry voerde aan dat de officier veel te weinig kosten had meegeteld. De officier wist hij niet te vermurwen, maar aan de rechtbank wist hij dat verhaal wel te verkopen. En de rechtbank beslist. (JS)

lees ook:

11 juni 2012 Viagramannetjes dekken elkaar

29 maart 2012 Viagramannetjes moeten dokken

8 december 2010 Viagramannetjes