Tagarchief: Rechtbank Gelderland

Rechtbank deelt uit 20 jaar voor doodslag Mariska Peters

mariska-peters_thumb.jpgARNHEM – De rechtbank veroordeelt de 52-jarige Johan P. uit Nijmegen voor het verkrachten en doden van zijn nichtje, de 21-jarige Mariska Peters. Hij krijgt  een gevangenisstraf van 20 jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd. Daarbij vond de rechtbank bewezen dat P. haar heeft gedood om ervoor te zorgen dat hij niet zou worden gestraft voor de verkrachting van Mariska.

Verkracht en gewurgd

Op 22 februari 2015 vond de politie het levenloze lichaam van Mariska in de Hatertse Vennen. Uit sectie op haar lichaam bleek dat zij door verwurging om het leven is gekomen. De man heeft over wat precies is gebeurd is een beroep gedaan op zijn zwijgrecht. Maar de rechtbank oordeelt dat er voldoende bewijs is dat hij Mariska heeft verkracht en vervolgens heeft gewurgd. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat hij dit met voorbedachte raad heeft gedaan. Daarom is er geen sprake van moord.

Zwijgen over toedracht

De man heeft zich schuldig gemaakt aan de meest ernstige strafbare feiten die het Wetboek van Strafrecht kent. Hij heeft zijn nichtje het meest kostbare bezit ontnomen: haar leven. De rechtbank weegt in de strafmaat mee dat de Nijmegenaar over de toedracht van de feiten heeft gezwegen. Ook heeft hij na de dood van Mariska onder meer Facebook-zoekacties georganiseerd, voorop gelopen in de stille tocht en troost gezocht bij de ouders van Mariska. Dit terwijl zij hem juist bij de resocialisatie in het kader van zijn tbs-traject hebben geholpen. Verder weegt de rechtbank mee dat de man al eerder een tbs-maatregel opgelegd heeft gekregen voor een zedendelict en nu opnieuw ernstig in de fout is gegaan.

Hogere straf

Bij deze zeer ernstige feiten past alleen een lange gevangenisstraf, waarbij de rechtbankeen gevangenisstraf van 20 jaar gerechtvaardigd vindt. Dit is een hogere straf dan de eisvan het Openbaar Ministerie. De Officier van Justitie had namelijk een celstraf van 15 jaar geëist.

Hoger beroep tegen beslissingen RC Geldermalsen

omARNHEM – Het OM gaat in hoger beroep tegen een aantal beslissingen van de rechter-commissaris inzake de ongeregeldheden in Geldermalsen.

Voor alle verdachten zijn door de rechter-commissaris ernstige bezwaren aangenomen t.a.v. openlijke geweldpleging en voor één verdachte ook het verstoren van een raadsvergadering. Toch heeft de rechter-commissaris vanwege onvoldoende gronden de vordering bewaring afgewezen van 4 personen die betrokken zouden zijn bij deze ongeregeldheden vorige week.

Het OM heeft een ander standpunt dan de rechter-commissaris, vooral ten aanzien van het herhalingsgevaar. Het herhalingsgevaar is volgens het OM nog steeds aanwezig vanwege de manier waarop de verdachten geweld hebben gebruikt tegen beveiligings- en politiemensen en omdat in ieder geval 3 van de 4 verdachten dit geweld ook zouden hebben voorbereid.

Uit onderzoek is gebleken dat deze verdachten vooraf rekening zouden hebben gehouden met rellen. Ze zouden hebben gecommuniceerd over geweld plegen tegen ME-ers en over het meenemen van voorwerpen als vuurwerk, stenen en buizen naar het gemeentehuis van Geldermalsen.

De rechter-commissaris heeft een vijfde verdachte wel in bewaring gesteld, maar deze verdachte geschorst onder voorwaarden. Het OM gaat ook in appèl tegen deze beslissing omdat de algemene voorwaarden waaraan verdachte zich moet houden, het herhalingsgevaar onvoldoende wegnemen.  Over een zesde verdachte neemt de rechter-commissaris volgende week een beslissing.

6 voorgeleidingen Geldermalsen

officierHet Openbaar Ministerie zal woensdag 23 december zes personen die vorige week werden aangehouden bij de ongeregeldheden in Geldermalsen voorgeleiden bij derechter-commissaris.

De officier van justitie zal woensdag de bewaring voor veertien dagen vorderen voor een 18-jarige man uit Culemborg, een 25-jarige man uit Heukelum (gemeente Lingewaal) en drie mannen uit Geldermalsen (21, 22 en 52 jaar).

Ook een 22-jarige man uit Enspijk zou naar het oordeel van het OM opnieuw in voorlopige hechtenis genomen moeten worden. De rechter-commissaris oordeelde vrijdag dat deze man niet langer in verzekering hoefde te  blijven. Vanwege de ernst van de feiten waarvan de man wordt verdacht, zal het OM voor hem toch de bewaring vorderen.

Deze 22-jarige man uit Enspijk wordt namelijk, evenals de 52-jarige man uit Geldermalsen, naast openlijke geweldpleging ook verdacht van het verstoren van een raadsvergadering. Het met geweld,  of bedreiging met geweld,  verstoren van de raadsvergadering is apart strafbaar gesteld in artikel 124 van het Wetboek van Strafrecht.

De overige mannen worden verdacht van openlijke geweldpleging.

Twee minderjarige verdachten uit Haaften (gemeente Neerijnen) en Tricht (gemeente Geldermalsen) zijn door de officier van justitie in vrijheid gesteld. Zij blijven wel verdachte, maar mogen vanwege hun leeftijd en hun rol bij de ongeregeldheden het verdere verloop van het onderzoek in vrijheid afwachten.

Van de veertien personen die werden aangehouden, werden er vorige week al zes in vrijheid gesteld. Deze personen worden verdacht van minder ernstige vergrijpen: belediging, vernieling, wederspannigheid en een overtreding van de APV.
De officier van justitie zal op korte termijn een beslissing nemen hoe de zaken tegen deze verdachten worden afgedaan.

Tussenstand Geldermalsen

omARNHEM – Van de veertien personen die woensdag werden aangehouden in verband met de ongeregeldheden bij het gemeentehuis in Geldermalsen, zijn zes personen in vrijheid gesteld. De officier van justitie  wil van de overige acht personen de inverzekeringstelling verlengen met nog eens drie dagen.

Deze acht personen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Zij werden donderdag op het politiebureau in verzekering gesteld voor een termijn van drie dagen. Deofficier van justitie wil deze termijn vandaag met nog eens met drie dagen verlengen. Dit gaat gepaard met een toetsing door de rechter-commissaris. Twee van deze verdachten zijn minderjarig, zij zijn afkomstig uit Haaften (gemeente Neerijnen) en Tricht (gemeente Geldermalsen). De andere verdachten zijn een 18-jarige man uit Culemborg, een 25-jarige man uit Heukelum (gemeente Lingewaal), een 22-jarige man uit Enspijk (gemeente Geldermalsen) en drie mannen uit Geldermalsen (21, 22 en 52 jaar).

Vóór  afloop van deze verlengde inverzekeringstelling, beslist de officier van justitie welke verdachten worden voorgeleid bij de rechter-commissaris voor de bewaring. Deze voorgeleiding vindt dan uiterlijk woensdag plaats.

De zes personen die in vrijheid zijn/worden gesteld, worden verdacht van lichtere vergrijpen dan de acht verdachten.  Twee personen, uit Geldermalsen (20 en 21 jaar) werden woensdagavond aangehouden voor belediging van politieagent(en). Een 27-jarige man uit Geldermalsen werd aangehouden voor eenvoudige vernieling. Een 24-jarige man uit Zaltbommel werd aangehouden voor wapenbezit. Een 25-jarige man uit Meteren (gemeente Geldermalsen) werd aangehouden voor wederspannigheid (het met geweld of bedreiging verzetten tegen een ambtenaar). Een 40-jarige man uit Geldermalsen werd aangehouden omdat hij, in strijd met de bepaling uit de APV, gezichtsbedekkende kleding (bivakmuts) droeg.

Bedreiging medewerkers spoedeisende hulp

arnhem-20130306-00475

ARNHEM – De rechtbank veroordeelt een 29-jarige man uit Apeldoorn veroordeeld die in juli 2015 op de eerste hulp van het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn een arts en een verpleger heeft bedreigd en vernielingen heeft aangericht. Aan hem is een gevangenisstraf van 120 dagen opgelegd, waarvan 43 dagen voorwaardelijk. Ook moet de verdachte schade vergoeden die het ziekenhuis niet door de verzekering vergoed heeft gekregen.

Hulpverleners

De rechtbank heeft bij de straftoemeting in aanmerking genomen dat naar de ervaring leert, delicten als het onderhavige veelal de oorzaak zijn van langdurige en ingrijpende angstgevoelens bij de directe slachtoffers. Zij dragen bovendien bij aan in de samenleving levende gevoelens van onveiligheid. Des te kwalijker vindt de rechtbank het dat de door verdachte geuite bedreiging was gericht tegen hulpverleners die hem de nodige zorg wilden verlenen en op een voor velen toegankelijke plaats namelijk de spoedeisende hulp van een ziekenhuis; een plaats bovendien waar zich kwetsbare personen  bevinden.

Celstraf voorganger Jezus centrum

arnhem-20130306-00475ARNHEM – De 51-jarige Johan K.  uit Nijkerk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, voor mensenhandel en faillissementsfraude.

De man heeft onder het mom van het bieden van dagbesteding en begeleiding aan personen met psychosociale of verslavingsproblemen naar Bijbelse normen, mensen volledige werkdagen  fysiek zware arbeid laten verrichten zonder hen hiervoor te betalen. 

De personen accepteerden dit, omdat zij zich in een volstrekt ongelijkwaardige positie bevonden door hun verslavingsproblematiek, schulden en leefsituatie. De personen werden bij een ‘rehabilitatie’-stichting ondergebracht. Zij moesten daar intern wonen, hun geld laten beheren, een zorgprogramma volgen en werden afgeschermd van de buitenwereld. Hierdoor ontstond een afhankelijkheidssituatie waaraan het voor de personen in redelijkheid niet mogelijk was om zich te onttrekken. Wie weigerde om het programma van de stichting te volgen en te werken bij de keukenbladenfabriek of winkel voor vloeren van de man kon vertrekken en stond feitelijk op straat. Zonder onderdak of contacten buiten de stichting, met schulden en geen enkel inzicht in of grip op de persoonlijke financiële situatie. K. heeft op deze wijze misbruik gemaakt van het hierdoor ontstane overwicht en van de kwetsbare positie van deze personen.

Faillissementsfraude

K. heeft zich ook schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. De man heeft in de periode vlak voor het faillissement van zijn keukenbladenfabriek een behoorlijke afwikkeling van het faillissement gefrustreerd, waardoor de schuldeisers van de fabriek zijn benadeeld.

Vrijspraak PGB-fraude
De rechtbank heeft de man vrijgesproken van de feiten die zagen op de fraude met de Persoonsgebonden Budgetten en Bijstandsuitkeringen. Op basis van de stukken uit het dossier kan niet worden vastgesteld dat PGB-formulieren valselijk waren ingevuld. Daarnaast is niet gebleken dat de man zelf of als leidinggevende van de stichting bemoeienis had met het (valselijk) invullen van bijstandsuitkeringsformulieren. Ook heeft de rechtbank hem vrijgesproken van het bezit van een op een echt vuurwapen gelijkend neppistool.

In het voordeel van de man heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat hij nog niet eerder is veroordeeld voor dit soort feiten en met het feit dat de zaak heeft geleid tot veel publiciteit rondom de man. Hoewel hij die publiciteit mede door zijn eigen handelwijze over zichzelf heeft afgeroepen, maar aan de andere kant is de man in zekere zin gebrandmerkt, ook aangaande verwijten die de rechtbank niet heeft kunnen bewijzen. De impact van deze ernstige beschuldigingen op de man en zijn privéleven heeft de rechtbank meegewogen.

Lagere straf dan eis
De rechtbank heeft een aanzienlijk lichtere straf opgelegd dan de gevangenisstraf van 3,5 jaar die door de officier van justitie was geëist, ook omdat de rechtbank de man van een deel van de feiten heeft vrijgesproken. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook 

3 maanden voorganger Jezus

Ontuchtige voetbaltrainer

voetbalZUTPHEN – De officier van justitie eist 15 maanden gevangenisstraf waarvan 5 maanden voorwaardelijk tegen een 32-jarige voetbaltrainer uit Epe.

trainer

De man zou ontuchtige handelingen hebben gepleegd met vijf minderjarige jongens, waarmee hij als trainer van een voetbalvereniging in contact stond. Die ontuchtige handelingen bestonden vooral uit het betasten en aanraken van geslachtsdelen. Dit vond plaats tussen 2009 en 2014,  bij de verachte of bij de slachtoffers thuis, of in de kleedkamer van de voetbalvereniging. Bij een zesde slachtoffer, dat geen lid was van de voetbalvereniging, zou de verdachte een poging ontucht hebben ondernomen.

De officier van justitie wees in het requisitoir  op de grote impact die de feiten op de slachtoffers heeft gehad. ,,Hun gevoel van eigenwaarde en veiligheid is aangetast. Zij zijn beschadigd in deze fase van hun seksuele ontwikkeling.’’ De officier rekent het de verdachte bovendien zwaar aan dat hij zich niet bewust is van zijn rol als trainer en als vertrouwenspersoon van de jongens, die destijds ongeveer 13 jaar waren. In de kleedkamer waren de jongens ‘’aan de zorg’’ van verdachte toevertrouwd. Dit geldt bij ontucht als een strafverzwarende omstandigheid.

Bij de strafeis laat de officier van justitie verder het aantal feiten meewegen, alsmede de psychische rapportages over de man en het feit dat hij niet eerder met justitie in aanraking is geweest. Alles afwegend vindt de officier een gevangenisstraf van vijftien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, passend. Tijdens de proeftijd van vijf jaar zou de man zich moeten laten behandelen en geen contact met de slachtoffers mogen hebben. Uitspraak 2 weken.

Verkiezingsnieuws

VVDARNHEM – De officier van justitie geeft het voormalig VVD-kamerlid Johan Houwers uit Winterswijk een strafbeschikking van 4000 euro wegens hypotheekfraude.

kamerlid

In  2013 is aangifte tegen Houwers gedaan door hypotheekverstrekker Aegon en door de Rabobank. Omdat de man destijds lid was van de Tweede Kamer, is het onderzoek verricht door de Rijksrecherche

Het OM acht bewezen dat een door Aegon verstrekte hypotheek op basis van vervalste stukken is verkregen. Ook heeft de man volgens het OM een vervalste werkgeversverklaring verstrekt aan een ander, waarmee geprobeerd is een hypotheek te verkrijgen bij de Rabobank. (rechtbankblog)

TBS oom Mariska Peters in bewaring

mariska-peters.jpgARNHEM – De rechter commissaris houdt de 51-jarige TBS oom van de Nijmeegse Mariska Peters 2 weken binnen. De oom zou betrokken zijn bij de dood van zijn nicht.

Mariska Peters

Het meisje raakte een maand geleden vermist. Ze werd op 22 februari gewurgd gevonden in een natuurgebied.

Dinsdag hield de politie de oom van Mariska aan. Deze oom zit in de laatste fase van een tbs-behandeling. Hij is veroordeeld voor het misbruiken van zijn dochtertje.

De oom was zeer betrokken bij de zoektochten naar zijn vermiste nichtje. Hij plaatste zelfs facebookberichten. (rechtbankblog)

lees ook

10 maart 2015 TBS Oom Mariska Peters aangehouden

Door hartaanval geen schuld aan dodelijk ongeluk

rechtbank_arnhem_1710748a.jpgARNHEM – De rechtbank spreekt een 65-jarige man uit Groesbeek vrij van het verwijtbaar veroorzaken van een dodelijk ongeval.  De man was op 10 maart 2014 in Malden betrokken bij een ongeluk. Een 30-jarige motorrijder kwam om het leven.

hartinfarct

Het is aannemelijk is geworden dat de man ten tijde van het ongeval een hartstilstand heeft gehad waardoor hij is flauwgevallen.De rechtbank heeft bij haar oordeel betrokken dat verschillende getuigen hebben verklaard dat zij zagen dat de auto van de man naar links dreef maar dat hij geen stuurcorrecties maakte of remde. Ook heeft een cardioloog verklaard dat na onderzoek is gebleken dat de man hartinfarcten heeft.

geldig rijbewijs

Gezien de ziektegeschiedenis en de bevindingen heeft de cardioloog flauwvallen als zeer aannemelijke oorzaak voor het ongeval  genoemd. De man stond onder controle van een cardioloog, nam zijn medicatie, had nooit eerder merkbaar hartproblemen ervaren en beschikte ook over een geldig rijbewijs.

De rechtbank is van oordeel dat onder deze omstandigheden aan verdachte in strafrechtelijke zin geen verwijt te maken valt. Dit betekent dan ook dat verdachte wordt vrijgesproken van een overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet, omdat het bestanddeel ‘aanmerkelijke schuld’ niet kan worden bewezen.

De officier van justitie dacht er anders over.  De officier had 200 uur werkstraf geeist. (rechtbankblog)