Tagarchief: Schipholbrand

Schipholbrand fors lagere schadevergoeding

Den HaagDEN HAAG – Het gerechtshof geeft de 31-jarige Libier Achmed el J. een schadevergoeding van bijna 50.000 euro voor de tijd die hij in Nederland in voorarrest heeft gezeten.

hof

El J. is in 2 instanties veroordeeld voor het aansteken van de Schipholbrand waarbij 11 doden vielen. Hij zou een peuk weggeschoten hebben toen hij zelf in vreemdelingendetentie zat. Het hof zag vorig jaar geen opzet of schuld en sprak hem vrij.

brandende sigaret

Zijn advocaat eiste bijna 7 ton. Het OM zag helemaal geen reden om een schadevergoeding toe te kennen omdat zeker zou zijn dat El J. een brandende sigaret heeft weggegooid. Dat ziet het hof anders.

bovengemiddeld

De verzoeker heeft in totaal 504 dagen daadwerkelijk in voorarrest doorgebracht. Het hof neemt op grond van het onderzoek in raadkamer zeker aan dat sprake is geweest van bovengemiddeld zware detentieomstandigheden daarom krijgt hij 95 euro per dag. in totaal 47.880 euro. Dat is een vrolijk zakcentje voor de Libier.

De rekeningen van de advocaat schrapt het hof bijna helemaal. De advocaat van El J. had een verzoek van ruim 36.000 euro ingediend. Hij krijgt 550 euro. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

14 januari 2014 Zuinig Openbaar Ministerie wil geen geld geven aan vrijgesproken verdachte Schipholbrand

15 maart 2013 Uitzetting als stichter van de Schipholbrand terugkeer als slachtoffer

17 september 2009 Enkele reis Utrecht Tripoli

Zuinig openbaar ministerie wil geen geld geven aan vrijgesproken onvoorzichtige verdachte schipholbrand

omDEN HAAG – Achmed el J.  is niet populair in Nederland. Jarenlang heeft de overheid hemel en aarde bewogen om het land uit te krijgen. Nu mag hij blijven als slachtoffer van de Schipholbrand. Nu eist hij , de vluchtelingen aller vluchtelingen, ook nog schadevergoeding voor al die jaren die hij in voorlopige hechtenis heeft gezeten als verdachte van de schipholbrand.

schadevergoeding

Het OM wil dat voorkomen. De advocaat generaal vindt niet dat El J. die tenslotte wel brand heeft gesticht in zijn cel een stuiver verdient. Dat is zeker niet onredelijk.

El J. is veroordeeld, uitgezet en daarna vrijgesproken. De advocaat generaal erkent dat een vrijgesproken  verdachte schadevergoeding kan vragen.  In totaal eist de vrijgesproken verdachte ruim 7 ton schadevergoeding. Dit is inclusief advocaatkosten en onderzoekskosten.

onrechtmatig

Het OM vindt dat de gewezen verdachte geen schadevergoeding toekomt voor de ondergane voorlopige hechtenis. Ook al is een verdachte vrijgesproken, daaruit volgt niet zonder meer dat de voorlopige hechtenis onrechtmatig is en dus dat er recht is op schadevergoeding.

sigaret

Het is aannemelijk dat de Schipholbrand die 11 mensen het leven kostte in de cel van El J is ontstaan doordat hij een brandende sigaret heeft weggegooid. Voorlopige hechtenis is vaak getoetst en aan de brand oordeelde het hof dat verdachte wel onvoorzichtig heeft gehandeld. Onvoorzichtig handelen leidde tot de brand, betoogt het OM.

no cure no pay

Ten aanzien van de andere gedane verzoeken vindt het OM dat de verzoeken moeten worden afgewezen omdat onduidelijk is of een aantal ingediende declaraties ook daadwerkelijk door de gewezen verdachte zijn voldaan maar ook omdat de declaraties pas na jaren en ná de vrijspraak zijn ingediend. “Dit duidt naar de mening van het OM op een ‘no cure, no pay’-situatie. Er wordt pas gedeclareerd als de mogelijkheid bestaat de Staat aansprakelijk te stellen. De gedeclareerde kosten zijn dan ook – ook omdat er geen betalingsbewijzen zijn verstrekt – niet aan te merken als kosten die gemaakt zijn door de gewezen verdachte en komen dan ook niet voor vergoeding in aanmerking”, aldus de advocaat-generaal. Uitspraak 25 februari. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

15 maart 2013 Uitzetting als stichter van de Schipholbrand terugkeer als slachtoffer

17 september 2009 Enkele reis Utrecht Tripoli

Uitzetting als stichter van de Schipholbrand terugkeer als slachtoffer eis 2,5 jaar

hof den haagDEN HAAG – De advocaat generaal tekent geen cassatie aan tegen de vrijspraak van de inmiddels 32-jarige Achmed al J. J. is vrijgesproken van de Schipholbrand waarbij op 27 oktober 2005 11 doden vielen. Het openbaar ministerie is het niet eens met de vrijspraak, maar de advocaat generaal ziet geen aanknopingspunten voor cassatie. Dat maakt de weg vrij voor de terugkeer van Achmed naar Nederland.

delicten

Achmed werd op 17 september 2009 door de vreemdelingenrechter in Utrecht dit land uitgezet. Hij had zich voor de Schipholbrand al schuldig gemaakt aan kleine delicten. Hij moest daarom het land uit nadat hij door het gerechtshof in Amsterdam was veroordeeld. Hoewel er een procedure liep bij de Hoge Raad. Achmed voerde toen aan dat hij die procedure niet vanuit Libië kon voeren. Dat bleek een misvatting.

De Hoge Raad wees de zaak terug. Het gerechtshof in Den Haag sprak Achmed J. op 1 maart vrij. Volgens het hof is het onmogelijk dat de verdachte brand heeft gesticht door het wegschieten van een brandende sigaret,

terugkeer

Advocaat Eduard Damman is ervan overtuigd dat Achmed nu als slachtoffer van de Schipholbrand recht heeft op een enkele reis Tripoli Utrecht en een legaal verblijf in Nederland. Dat is nog niet zeker, Toenmalig minister Verdonk heeft in 2006 natuurlijk wel slachtoffers van de Schipholbrand toegelaten. Maar negen slachtoffers kwamen niet in aanmerking omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Achmed zat vast omdat hij kleine delicten had gepleegd. Justitie in Nederland is vaak niet bijzonder ruimhartig in verloren zaken. Maar dat weet advocaat Damman ook. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

17 september 2009 Enkele reis Utrecht Tripoli

Enkele Reis Utrecht Tripoli

De 28-jarige Achmed is na een jarenlange tournee langs vrijwel alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland nu voor het eerst bij de rechtbank in Utrecht aanbeland. Bij de vreemdelingenrechter doet hij een allerlaatste wanhopige poging om zijn verblijf in Nederland een tijdje te rekken. Hij wil nog een juridische procedure voeren bij de Hoge Raad in Den Haag. Hij denkt dat dat vanuit Libië niet mogelijk is.

cassatie

De overheid wil hem zo snel mogelijk zien vetrekken. Morgen moet hij op het vliegtuig naar Tripoli vindt de minister. Achmed kwam hier in 2003 en pleegde toen direct al diefstallen die ernstig genoeg waren voor een uitzetting. Hij moest het land uit en werd opgesloten op Schiphol. Daar stak hij zijn cel in brand. Die brand die volgde, kostte elf mensen het leven. Achmed werd in hoger beroep alleen veroordeeld voor de brand en niet voor de gruwelijke gevolgen. Hij kreeg anderhalf jaar cel. Die straf heeft hij al uitgezeten. Maar hij wil blijven. Hij grijpt nu zijn laatste strohalm en dat is cassatie bij de Hoge Raad in Den Haag. Maar de vreemdelingendienst is hem natuurlijk heel erg zat.

Schipholbrand

De zaak komt toevallig in Utrecht terecht. Vreemdelingenzaken dienen allemaal in naam in Den Haag maar omdat het daar veel te druk wordt, krijgt iedere rechtbank zijn deel. Er worden per week tientallen vreemdelingen via Utrecht het land uitgezet. Dat gaat normaal razendsnel. Maar voor deze zaak neemt rechter Verburg veel tijd. Achmed mag uitgebreid bepleiten dat hij in Libië gevaar loopt en dat zijn vriendin niet mee kan naar Libië. Achmed vindt dat hij net als de andere slachtoffers van de Schipholbrand in Nederland zou mogen blijven.

brandstichter

De vertegenwoordiger van de IND staat merkbaar onder grote druk. Dit is politiek belangrijk. Er zijn twee ministers opgestapt om deze zaak. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen zijn cel in brand gaat steken om hier te kunnen blijven. De vertegenwoordiger geeft aan dat de verdachte zich niet als slachtoffer van de brand mag beschouwen. Hij is juist de brandstichter.

vriendin

De IND wijst er verder op dat Achmed al misdrijven pleegde toen hij nog maar net in Nederland was. Dat hij pas na die misdrijven met zijn vriendin heeft aangepapt en dat hij er daarom geen beroep op kan doen dat zijn vriendin in Nederland woont. Ook vindt de IND dat Achmed veilig vanuit Libië zijn rechtszaak kan voeren. Een veroordeelde hoeft daar helemaal niet bij te zijn.

keihard oordeel

Achmed doet in zijn laatste woord nog een dringend beroep op de rechter. Hij is echt geen gevaar voor de Nederlandse staat, zegt hij. Maar het was zinloos. Rechter Verburg was de laatste in een lange serie Nederlandse rechters die hem het laatste woord hebben gegeven. De rechter die de hele zitting uiterste vriendelijk tegen Achmed is geweest, komt met een keihard oordeel. Achmed is in ieder geval wel een gevaar voor de openbare orde. De IND krijgt alle punten gelijk. Achmed moet al zijn rechtszaken vanaf nu uit het buitenland voeren, want vanaf morgen woont hij in Tripoli. (jurgenswart.wordpress.com)