Tagarchief: wraking

Een geslaagde wraking van het gerechtshof

Paleis-2_reasonably_smallARNHEM – Raadsheren worden vervangen in de zaak tegen de 31-jarige R. van de B, die 3 flesjes parfum bij de Ven D zou hebben gestolen. De wrakingskamer oordeelt dat de rechters pas na sluiten van het onderzoek het bewijs mogen waarderen en niet bij het beoordelen van een getuigenverzoek.

hoger beroep

Advocate Esther van Elst ging in beroep tegen de 2 weken cel die de Rechtbank Midden Nederland op 6 januari oplegde voor deze diefstal. Op 3 mei vroeg Van Elst om 3 getuigen. Voorzitter Abbink van het hof wees het verzoek af. Van Elst noemde die afwijzing vooringenomen. Zij wraakte het hof. Het openbaar ministerie was het met de advocate eens.

raadsheren

De 3 rechters van het hof berusten niet in de wraking. Zij vinden dat ze helemaal niets verkeerd hebben gedaan. De raadsheren  wezen het getuigenverzoek af, zo schreven zij aan de wrakingskamer. Omdat de verdachte wisselende verklaringen heeft afgelegd en daarmee een ongeloofwaardig verhaal verteld. Nu hij niet ter terechtzitting in hoger beroep is verschenen, kan het hof hem hieromtrent niet bevragen. In het licht hiervan is het verzoek tot het horen van de drie getuigen onvoldoende onderbouwd. Het horen van de gevraagde getuigen is derhalve niet noodzakelijk. Het hof voegde eraan toe  dat de justitiële documentatie van de verdachte 29 pagina’s beslaat, voornamelijk veroordelingen ter zake van diefstallen en overtredingen van de Opiumwet betreffende. Aldus de gewraakte rechters.

betrouwbaarheid

De wrakingskamer oordeelt dat het de taak van de rechter pas na sluiting van het onderzoek de betrouwbaarheid van bewijs te waarderen. De zonder voorbehoud gemaakte overweging dat verdachte een ongeloofwaardig verhaal heeft verteld, lijkt erop te duiden dat het hof zich met betrekking tot voornoemde vraag al een oordeel had gevormd. Dit levert een zwaarwegende aanwijzing op voor het oordeel dat de bij verzoeker bestaande vrees dat de raadsheren jegens hem een vooringenomenheid koesteren, objectief gerechtvaardigd is.

vooringenomenheid


De reactie van de raadsheren op het wrakingsverzoek maakt dat niet anders. De expliciete verwijzing naar het strafblad van 29 pagina’s, zal verzoekers vrees voor vooringenomenheid alleen maar hebben versterkt. De wrakingskamer wijst het verzoek toe. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Slager Pott voorzitter van het hof loopt nergens op vooruit

rechtbank_arnhem_1710748aARNHEM – De wrakingskamer van het gerechtshof wijst het verzoek af van advocaat Vin van der Velde. Van der Velde had rechter Abbink de voorzitter van de meervoudige strafkamer gewraakt omdat deze een verzoek ongemotiveerd zou hebben afgewezen.

doodslag

Van der Velde verdedigt Antoinne M. die tot 13 jaar is veroordeeld wegens gekwalificeerde doodslag op slager Pott 1 jaar geleden. De advocaten van de andere 3 verdachten hebben geen onderzoekswensen. Zij gingen niet mee in de wraking.

ongemotiveerd

Rechter Abbink schreef in de mail aan de advocaat dat hij vooralsnog geen reden zag om het verzoeken toe te wijzen en dat ze op de zitting herhaald kunnen worden. Van der Velde zag daar een ongemotiveerde afwijzing maar de wrakingskamer denkt daar anders over.

zelfstandig

De wrakingskamer noemt het een voorlopige beslissing van de voorzitter die niet vooruitloopt op een beslissing van het hof. Een beslissing met zo’n voorlopig karakter behoeft geen nadere motivering vindt de wrakingskamer. De voorzitter mag deze beslissing zelfstandig nemen, besluit de wrakingskamer. De zaak gaat verder op 30 augustus. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees oo

13 mei Slager Pott advocaat wraakt gerechtshof

21 december 2012 Het meest fundamentele recht van slager Pott

10 december 2012 Een onschuldige opmerking van de neef van slager Pott

21 november 2012 Een vaderdagscadeau voor slager Jan Pott

22 oktober 2012 De moeder van Rafaellito hoeft niet meer terug te komen als getuige

31 juli 2012 Wie plaatste de ladder bij het huis van slager Pott

Holocaustontkenner wraakt rechtbank

jeaninehennisplasschaertAMSTERDAM – De officier van justitie eist tegen oud advocaat Jeroen de Kreek  uit Amsterdam 100 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf. Volgens de officier van justitie heeft De Kreek zich schuldig gemaakt aan het beledigen van joden, van VVD-kamerlid Jeanine Hennis- Plasschaert en van arabist Hans Jansen.

stalken

De  voormalig advocaat is al eens veroordeeld voor het stalken van toenmalig premier Balkenende. De Kreek was tot het jaar 2000 actief als advocaat. Toen veranderde hij in een Irak activist. De Kreek wraakt de rechtbank omdat hij onvoldoende tijd krijgt voor zijn pleidooi. De zaak ligt stil totdat de wrakingskamer heeft geoordeeld. Die wrakinskamer doet op 22 augustus uitspraak. (jurgenswart.wordpress.com)

Onhandig, maar niet vooringenomen

UTRECHT -De wrakingskamer  oordeelt dat rechter Peter de Beer de zaak Safari, over een groepsverkrachting van een 17-jarige meisje, mag blijven doen. De advocaten Boumanjal, Vingerling en Drykoningen hadden een wrakingsverzoek ingediend.

De zaak draait om de verklaring van een meisje dat zegt dat zij het slachtoffer is geworden van een groepsverkrachting. Ze zou door haar 17-jarige vriendje zijn uitgeleend aan zes vrienden. De zeven jongens staan terecht op beschuldiging van verkrachting.

De advocaten willen de verklaringen van het meisje onderzocht zien door rechtspsycholoog Van Koppen. De rechter maakte daarop de opmerking dat hij met Van Koppen had gewerkt en hij adviseerde de advocaten om over alternatieven na te denken.

collega’s

Dat is een schijn van vooringenomenheid, vonden de raadslieden. Ze wraakten de rechter. Maar drie collega’s in de wrakingskamer pleiten die rechter vrij. Erg handig was die opmerking niet, maar het was eigenlijk juist heel zorgvuldig bedoeld, vinden zijn collega’s.

Dat gewraak heeft wel tot gevolg dat de zaak flinke vertraging oploopt. Er waren deze week drie zittingsdagen beschikbaar. Vrijdag 17 februari wordt nu gebruikt om de aangeefster achter gesloten deuren haar verhaal te laten doen. (JS)

lees ook:

20 april 2012 Tot vijf jaar gevangenisstraf voor groep verkrachters

4 april 2012 Een onbegrijpelijk eis

3 april 2012 Officier eist jeugd-tbs wegens groepsverkrachting

30 maart 2012 Homo deed niet mee aan groepsverkrachting